Niepełnosprawni — portal informacyjny

Chcesz dowiedzieć się, jakie prawa mają osoby niepełnosprawne? A może jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić taką osobę? Wszystkie informacje na temat praw osób niepełnosprawnych oraz wiele innych znajdziesz na portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.niepelnosprawni.gov.pl.

Informacja o usłudze

Do kogo skierowany jest portal

Do osób zainteresowanych sytuacją prawną osób niepełnosprawnych, czyli:

 • osób niepełnosprawnych,
 • ich opiekunów,
 • pracodawców,
 • osób niepełnosprawnych, które pracują,
 • osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Jakie informacje znajdziesz na portalu

 • czym jest niepełnosprawność,
 • aktualne przepisy prawa, które dotyczą osób niepełnosprawnych,
 • dokumenty międzynarodowe, które dotyczą problematyki niepełnosprawności (między innymi Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych),
 • procedury orzekania o stopniu niepełnosprawności, 
 • prawa i ulgi dla osób niepełnosprawnych w Polsce,
 • uprawnienia pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne,
 • uprawnienia pracowników niepełnosprawnych,
 • uprawnienia osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • statystyki, które dotyczą osób niepełnosprawnych (między innymi w takich dziedzinach jak edukacja, rynek pracy, kultura, turystyka i sport),
 • informacje o radach i zespołach działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • informacje z zakresu projektowania uniwersalnego, czyli projektowania usług, produktów i otoczenia, które są dostępne dla możliwie najszerszej liczby użytkowników bez względu na ich ograniczenia.

Wszystkie te informacje znajdziesz w jednym miejscu.

Na portalu możesz również zadawać pytania. Odpowiedź dostaniesz e-mailem albo listownie tak, jak wybierzesz.

Odwiedź portal