O programie pl.ID

Serwis OBYWATEL.GOV.PL powstał w ramach programu pl.ID - ważnego państwowego projektu informatycznego zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki. Celem programu była budowa rozwiązań, dzięki którym wiele spraw w urzędzie załatwimy szybko i sprawnie. Serwis OBYWATEL.GOV.PL realizuje ten cel.

Czym był program pl.ID?

Program pl.ID to projekt informatyczny, którego celem była budowa rozwiązań, które poprawią jakość usług świadczonych przez państwo dla obywateli.

Dzięki programowi pl.ID powstał m.in. System Rejestrów Państwowych, który zintegrował w całość najważniejsze dane, m.in.: PESEL, rejestr dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dzięki temu wiele procedur urzędowych uprościło się, nie musimy przynosić wielu zaświadczeń, a dowód osobisty czy odpis aktu możemy uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat programu pl.ID wejdź na: plid.obywatel.gov.pl