Finansowanie programu pl.ID

Serwis OBYWATEL.GOV.PL powstał jako część programu pl.ID, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (7. Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowite nakłady inwestycyjne Programu pl.ID wynoszą 294 026 962 zł brutto i są rozłożone na lata 2009–2015. Środki niezbędne na zrealizowanie ww. przedsięwzięcia, finansowane są w 85% kosztów kwalifikowalnych ze źródeł unijnych, a pozostałe 15% stanowi wkład z budżetu państwa.