Uzyskaj orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Masz orzeczenie o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji? Możesz uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Dzięki temu skorzystasz z takich samych przywilejów jak osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Dlaczego warto uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

W orzeczeniu o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji nie ma podanej przyczyny niepełnosprawności ani wskazań, na przykład do karty parkingowej. Przez to czasami możesz mieć problem z uzyskaniem różnych ulg. Dzięki orzeczeniu o wskazaniach do ulg i uprawnień możesz skorzystać z takich samych przywilejów jak osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, na przykład z dofinansowania do środków ortopedycznych czy z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź szczegóły w usłudze Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli dostaniesz orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień — NIE możesz dostać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kto może dostać orzeczenie

Każdy, kto ma:

 • więcej niż 16 lat,
 • jedno z poniższych orzeczeń:
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
   • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
   • całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji,
   • całkowitej niezdolności do pracy,                                                      
   • częściowej niezdolności do pracy,
  • orzeczenie wydane przez Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, komisję lekarską Ministerstwa Obrony Narodowej albo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przed 1 stycznia 1998 roku o:
   • I grupie inwalidzkiej,
   • II grupie inwalidzkiej,
   • III grupie inwalidzkiej,
  • orzeczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przed 1 stycznia 1998 roku o:
   • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
   • długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Jeśli masz orzeczenie o grupie inwalidzkiej wydane po 1 stycznia 1998 roku — złóż wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w usłudze  Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jakie są zasady przyznawania orzeczenia

Stosuje się tak zwaną przekładkę. Orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą zostać przełożone na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Sprawdź w tabeli, jaki stopień niepełnosprawności możesz dostać. 

Twoje orzeczenie Stopień niepełnosprawności, który możesz dostać
orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji znaczny
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji znaczny
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy umiarkowany
orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lekki
orzeczenie o I grupie inwalidzkiej znaczny
orzeczenie o II grupie inwalidzkiej umiarkowany
orzeczenie o III grupie inwalidzkiej lekki
orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym — jeśli przysługuje ci też zasiłek pielęgnacyjny znaczny
orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym — jeśli nie przysługuje ci zasiłek pielęgnacyjny lekki

Nie można przełożyć orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na orzeczenia o inwalidztwie, niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kto składa wniosek

 • osoba niepełnosprawna — jeśli ma więcej niż 18 lat,
 • rodzic albo opiekun prawny — jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy — informacje o wyjątku od tej reguły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie.
 5. Czekaj na orzeczenie — szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w twoim miejscu:

 • stałego pobytu,
 • pobytu — jeśli jesteś:
  • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny),
  • osobą bezdomną,
  • w zakładzie karnym albo poprawczym,
  • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

Sprawdź adres powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień — druk dostaniesz w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o:
  • inwalidztwie,
  • niezdolności do pracy,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumenty, które potwierdzają twój stan zdrowia:
  • dokumentację medyczną — na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności — jeśli takie masz. Na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna.

Jeśli chcesz wziąć ksero dokumentów — weź też ze sobą oryginały do wglądu.

Ile będziesz czekać

Na posiedzenie

Pismo z informacją o terminie posiedzenia dostaniesz:

 • do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku — jeśli okaże się, że twoja sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie. Jeśli tak się stanie — zespół uprzedzi cię, że termin będzie dłuższy i wyjaśni dlaczego.

Jeśli — na przykład przez nagłą chorobę albo wypadek — nie możesz przyjść na posiedzenie i:

 • wyjaśnisz swoją nieobecność do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy miało być posiedzenie — zespół wyznaczy nowy termin posiedzenia, 
 • nie usprawiedliwisz swojej nieobecności — zespół nie rozpatrzy twojej sprawy.

Na orzeczenie

Orzeczenie dostaniesz do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia. Możesz je dostać:

 • pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku,
 • w zespole — jeśli chcesz odebrać osobiście. Poinformuj o tym zespół, zanim wyśle orzeczenie pocztą — na przykład w dniu posiedzenia.

Zespół zapozna się z całą dokumentacją. Jeśli okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu — pisemnie poprosi cię o uzupełnienie i poda termin, do którego musisz to zrobić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentacji — zespół nie wyda orzeczenia (pozostawi sprawę bez rozpoznania). Jeśli w dokumentach będą sprzeczne informacje — możesz dodatkowo dostać skierowanie na specjalistyczne badania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie badania są bezpłatne. Może cię też poprosić o wykonanie innych badań we własnym zakresie i dostarczenie wyników.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem

Niestety nie możesz się odwołać.

Ile będzie ważne orzeczenie

Tyle samo, co twoje orzeczenie o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027 r.)