Wyślij pismo ogólne

Chcesz załatwić nietypową sprawę przez internet? Złożyć podanie, wniosek, skargę czy zażalenie? Wypełnij formularz pisma ogólnego i wyślij go na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP).

Jak załatwić sprawę

Przejdź do usługi

Wyślij pismo ogólne

Co to jest pismo ogólne

To pismo, które służy do komunikacji z administracją w sprawach, które możesz załatwić przez internet i które nie mają oddzielnych formularzy.

Możesz nam zadać pytanie, napisać wyjaśnienie, złożyć zażalenie, żądanie, podanie lub wniosek. Samodzielnie uzupełnij formularz na komputerze i wyślij na elektroniczną skrzynkę podawczą. Po chwili dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) pisma. To potwierdzenie jest tak samo ważne jak potwierdzenie odbioru listu poleconego, który wysyłasz pocztą tradycyjną.

Pismo ogólne piszesz, jeśli:

 • chcesz się z nami skontaktować,
 • przepisy umożliwiają wysłanie pisma przez internet,
 • nie ma specjalnego formularza do załatwienia twojej konkretnej sprawy.

Sprawdź, czy nie ma formularza dla twojej sprawy – na przykład jeśli chcesz mieć dostęp do informacji publicznej, wyślij specjalny formularz do tego przeznaczony. 

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto chce wysłać pismo ogólne i ma konto na platformie ePUAP.

Potrzebny ci do tego profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kiedy wysłać pismo

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne
 3. Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo.
 4. Wypełnij formularz.
 5. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
 6. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
 7. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 8. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli wyślesz pismo bez podpisu, nie załatwisz spraw, które wymagają podpisu.

Gdzie wysłać pismo ogólne

Do urzędu lub innego podmiotu publicznego, który ma elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP. Są to na przykład ministerstwa, urzędy gminy, urzędy centralne, urzędy skarbowe, szkoły publiczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanepid. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • dane do logowania na platformie ePUAP,
 • załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne.

Ile będziesz czekać

To zależy od rodzaju twojej sprawy.

Przejdź do usługi

Wyślij pismo ogólne

Informacje

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015, poz. 971, oraz z 2016 r., poz. 1625)