Zrób fotokopię papierowego aktu stanu cywilnego

Chcesz zrobić fotokopię, czyli zdjęcie, papierowego aktu stanu cywilnego? Złóż wniosek w urzędzie stanu cywilnego (USC). Pamiętaj, że zdjęcie, które zrobisz, nie będzie miało mocy dokumentu urzędowego. Uwaga: urząd tylko udostępnia akt - zdjęcie musisz zrobić sam.

Jak załatwić sprawę

Kto może zrobić zdjęcie

 • osoba, której akt dotyczy (to znaczy, że możesz zrobić zdjęcie swojego aktu urodzenia, czy aktu małżeństwa) oraz jej:
  • małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny: tak zwany wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa przedstawi odpowiednie dokumenty).

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Co musisz przygotować

 • wniosek o wykonanie fotokopii. Wniosek możesz otrzymać w USC albo - jeśli USC nie ma takiego wzoru - przygotować samodzielnie.
 • aparat fotograficzny. Urząd udostępni Ci tylko akt - zdjęcie musisz zrobić samodzielnie swoim aparatem,
 • jeśli masz interes prawny - musisz zabrać ze sobą dokumenty, które to potwierdzą (na przykład postanowienie sądu),
 • dokument tożsamości do okazania (np. dowód osobisty, paszport).

Gdzie możesz złożyć wniosek

Wniosek złóż w USC, w którym znajduje się oryginał papierowego aktu stanu cywilnego, którego zdjęcie chcesz wykonać.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji

Termin ustal w USC. Najlepiej skontaktuj się telefonicznie. Pamiętaj, że kierownik USC może nie zgodzić się na zrobienie zdjęcia, jeśli jest ryzyko uszkodzenia księgi stanu cywilnego lub aktów.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, zdjęcie aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)