Zgłoś zgon

Zanim pochowasz osobę, która zmarła musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba ta zmarła na skutek choroby zakaźnej  tylko 24 godziny od momentu zgonu. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kto może zgłosić zgon

  • współmałżonek osoby, która zmarła,
  • pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
  • pełnomocnik jednej z powyższych osób. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zgłosić zgon

  • do 3 dni od wystawienia karty zgonu przez lekarza,
  • do 24 godzin od chwili zgonu  jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej.

Co przygotować

  • kartę zgonu dostaniesz ją od lekarza, który stwierdził zgon,
  • dowód osobisty zmarłej osoby,
  • swój dokument tożsamości do okazania (np. dowód osobisty lub paszport).

Gdzie zgłosić zgon

W USC właściwym dla miejsca zgonu. Przykład: jeśli osoba zmarła w Sopocie zgłoś zgon w urzędzie stanu cywilnego w Sopocie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Kierownik USC zarejestruje zgon (czyli sporządzi akt zgonu) w dniu jego zgłoszenia.

Po zarejestrowaniu zgonu kierownik USC wyda ci jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Jeśli z przyczyn technicznych rejestracja zgonu nie będzie możliwa w dniu zgłoszenia, kierownik USC zamieści w karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu. Z tym dokumentem możesz pójść do administracji cmentarza, żeby pochować osobę zmarłą. Kierownik USC zarejestruje zgon w najbliższym możliwym terminie. Następnie dostaniesz dwa odpisy aktu zgonu. Ustal z urzędnikiem sposób ich odbioru. Możesz je dostać podczas kolejnej wizyty w urzędzie albo listownie. Jeden odpis jest dla ciebie, drugi przekaż administracji cmentarza.

Dodatkowe informacje

Gdy zgłosisz zgon, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.)