Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby

Twoje dziecko zgubiło dowód (e-dowód)? A może zginął on osobie, którą się opiekujesz? Jeśli przypuszczasz, że dowód się odnajdzie, możesz zawiesić jego ważność na 14 dni kalendarzowych. Kiedy dowód się odnajdzie – od razu cofnij zawieszenie. Jeśli tego nie zrobisz w ciągu 14 dni od zawieszenia, dowód zostanie unieważniony. Sprawdź, jak zawiesić czyjś dowód lub jak cofnąć zawieszenie.

W tej usłudze możesz zgłosić lub cofnąć zawieszenie tylko e-dowodu swojego dziecka lub innej osoby (e-dowód to dowód z warstwą elektroniczną wydany po 4 marca 2019 roku). Jeśli chcesz zgłosić lub cofnąć zawieszenie swojego e-dowodu – przejdź do innej usługi.

Przez internet

Jeśli chcesz zgłosić lub cofnąć zawieszenie dowodu (e-dowodu) przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak skorzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna ci skrzynka ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Przejdź do usługi

Wyślij zgłoszenie

Co oznacza zawieszenie dowodu

Zawieszony dowód jest czasowo nieważny. Zawieszone zostają wszystkie certyfikaty w dowodzie i sam dowód. Twoje dziecko lub twój podopieczny nie mogą używać dowodu w tym czasie. 

Wszystkie przypadki użycia zawieszonego dowodu będą nieważne — nawet po cofnięciu zawieszenia. 

Co oznacza cofnięcie zawieszenia dowodu

Dowód i wszystkie certyfikaty twojego dziecka lub podopiecznego odzyskują ważność. Można używać dowodu.

Kto może zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie dowodu

Rodzic, opiekun prawny, kurator może wysłać zgłoszenie w imieniu:

 • dziecka do 18. roku życia,
 • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Pełnomocnik może wysłać zgłoszenie w imieniu osoby, która go do tego upoważniła. 

Kiedy zawiesić dowód

Zawieś dowód, jeśli przypuszczasz, że wkrótce się odnajdzie. Maksymalny czas zawieszenia to 14 dni kalendarzowych.

NIE zawieszaj dowodu, jeśli masz pewność, że już się nie odnajdzie. W takiej sytuacji zgłoś utratę dowodu — możesz to zrobić online.

Kiedy cofnąć zawieszenie dowodu

Cofnij zawieszenie od razu, kiedy dowód się odnajdzie. Masz na to 14 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia.

Twoje zgłoszenie nie działa automatycznie. Odbierze je urzędnik w godzinach pracy urzędu. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia — dowód zostanie unieważniony na zawsze. W takiej sytuacji złóż wniosek o nowy dowód.

Pamiętaj — wyślij zgłoszenie odpowiednio wcześniej, jeśli:

 • termin 14 dni od zawieszenia upływa w dniu, w którym urząd nie pracuje — na przykład w sobotę,
 • chcesz cofnąć zawieszenie w dniu upływu tego terminu. Jeśli urzędnik otrzyma twoje zgłoszenie zbyt późno, dowód zostanie unieważniony.

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
 2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Wybierz, co chcesz zrobić: zawiesić e-dowód czy cofnąć zawieszenie e-dowodu.
 4. Wypełnij potrzebne dane i dołącz załącznik, jeśli jest on wymagany w twoim przypadku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 5. Po wypełnieniu zgłoszenia system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz i podpiszesz zgłoszenie elektronicznie.
 6. Możesz podpisać zgłoszenie za pomocą:
  • profilu zaufanego,
  • dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 7. Na swoją skrzynkę ePUAP dostaniesz:
  • swoje zgłoszenie,
  • urzędowe potwierdzenie wysłania zgłoszenia (UPP),
  • zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia — jeśli zaznaczysz w formularzu taką opcję (dostaniesz je, gdy urzędnik je zarejestruje).
 8. Czekaj na odpowiedź z urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, wyśle ci wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę — jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszysz załatwienie sprawy.

Ustaw powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP

 1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
 2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
 3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje
 4. Wybierz Ustawienia.
 5. Zaznacz Zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
 6. Zapisz zmiany.

Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Dokumenty w formie elektronicznej:

 • dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) — jeśli działasz jako pełnomocnik,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem, na przykład orzeczenie sądu — jeśli działasz jako opiekun lub kurator.

Jeśli składasz wniosek jako rodzic dziecka, możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka.

Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów w formie elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe — na przykład skany.

Ile będziesz czekać

Pamiętaj, że twoje zgłoszenie nie działa automatycznie. Odbierze je urzędnik w godzinach pracy urzędu. Jeśli zgłoszenie będzie prawidłowe, urzędnik zawiesi dowód lub cofnie zawieszenie w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia, zaznacz to w formularzu.

Możesz wybrać sposób, w jaki chcesz odebrać zaświadczenie. Masz 3 możliwości.

 • pocztą elektroniczną — na swoją skrzynkę ePUAP,
 • pocztą tradycyjną — na adres podany w zgłoszeniu,
 • osobiście w urzędzie, który zajmuje się sprawą. 

Informacje dodatkowe

Pamiętaj! Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni od zawieszenia — dowód zostanie unieważniony na zawsze.

Więcej informacji o e-dowodzie znajdziesz na stronach: 

Przejdź do usługi

Wyślij zgłoszenie

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400)

W urzędzie

Co oznacza zawieszenie dowodu

Zawieszenie dowodu oznacza, że jest on czasowo nieważny. Zawieszone zostają wszystkie certyfikaty w dowodzie i sam dowód. Twoje dziecko lub twój podopieczny nie mogą używać dowodu w tym czasie. 

Wszystkie przypadki użycia dowodu twojego dziecka lub podopiecznego w czasie zawieszenia będą nieważne — nawet po cofnięciu zawieszenia.

Co oznacza cofnięcie zawieszenia dowodu

Dowód i wszystkie certyfikaty twojego dziecka lub podopiecznego odzyskują ważność. Można używać dowodu.

Kto może zgłosić lub cofnąć zawieszenie dowodu

Rodzic, opiekun prawny, kurator może złożyć formularz w imieniu:

 • dziecka do 18. roku życia,.
 • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej

Pełnomocnik może złożyć formularz w imieniu osoby, która go do tego upoważniła.

Kiedy zawiesić dowód

Zawieś dowód, jeśli przypuszczasz, że wkrótce się odnajdzie. Maksymalny czas zawieszenia to 14 dni kalendarzowych.

NIE zawieszaj dowodu, jeśli masz pewność, że już się nie odnajdzie. W takiej sytuacji zgłoś utratę dowodu.

Kiedy cofnąć zawieszenie dowodu

Cofnij zawieszenie dowodu od razu, gdy dowód dziecka lub podopiecznego się odnajdzie. Masz na to 14 dni kalendarzowych od zawieszenia.

UWAGA Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia — dowód zostanie unieważniony na zawsze. W takiej sytuacji złóż wniosek o nowy dowód.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż formularz w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć formularz.

Gdzie złożyć formularz

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia zawieszenia lub formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia — wydrukuj i wypełnij albo poproś o niego w urzędzie,
 • dokument tożsamości — na przykład dowód osobisty,
 • dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) — jeśli działasz jako pełnomocnik,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem, na przykład orzeczenie sądu — jeśli działasz jako opiekun lub kurator.

Jeśli składasz wniosek jako rodzic dziecka, możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka.

Ile będziesz czekać

Urzędnik od razu zarejestruje twoje zgłoszenie. Dostaniesz zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia.

Zaświadczenie od urzędnika nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Pamiętaj! Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni od zawieszenia — dowód zostanie unieważniony na zawsze.

Więcej informacji o e-dowodzie znajdziesz na stronach: 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400)