Wpisz się do rejestru wyborców

Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania? Nie masz tu meldunku? A może jesteś obywatelem innego kraju Unii Europejskiej i chcesz głosować w Polsce — w gminie, w której mieszkasz na stałe? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić — przez internet lub w urzędzie.

Przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Urzędnik nie dopisze cię do rejestru wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam, gdzie deklarujesz.

Przejdź do usługi

Wyślij wniosek

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
 2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 3. Wybierz obywatelstwo.
 4. Zaadresuj wniosek — wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.
 5. Podaj dane dokumentu tożsamości — dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.
 6. Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji (może to przyspieszyć rozpatrzenie twojego wniosku) – taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowa o pracę, karta mieszkańca. To urząd decyduje o tym, w jaki sposób zweryfikować twoje miejsce zamieszkania. Sprawdź, jakiego dokumentu może wymagać urząd, do którego składasz wniosek. Pod tym linkiem znajdziesz informacje z wybranych urzędów. Możesz także skontaktować z urzędem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.
 7. Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod podanym adresem.
 8. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 9. Czekaj na odpowiedź z urzędu. Wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Urzędnik może skontaktować się z tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę — jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Ustaw powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP

Jak to zrobić

 1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
 2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
 3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje
 4. Wybierz Ustawienia.
 5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
 6. Zapisz zmiany.

Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.

Kiedy wysłać wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Weź pod uwagę termin wyborów i czas oczekiwania na realizację wniosku — wyślij wniosek odpowiednio wcześniej.

Kto może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Każdy, kto spełnia 2 poniższe warunki:

 1. Zamieszkał na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany albo nigdzie nie jest zameldowany, ale stale przebywa na terenie danej gminy.
 2. Może głosować, czyli:
  • ma co najmniej 18 lat,
  • ma prawa wyborcze.
Prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) — masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Gdzie wysłać wniosek

Do urzędu gminy, w której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
 • skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości — na przykład dowodu osobistego lub paszportu.

Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji (może to przyspieszyć rozpatrzenie twojego wniosku) – taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowa o pracę, karta mieszkańca. Sprawdź, jakiego dokumentu może wymagać urząd, do którego składasz wniosek. Pod tym linkiem znajdziesz informacje z wybranych urzędów. Możesz także skontaktować z urzędem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.

Pamiętaj! To urząd decyduje o tym, w jaki sposób zweryfikować twoje miejsce zamieszkania.

Ile będziesz czekać

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem.

Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek.

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców — jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Przejdź do usługi

Wyślij wniosek

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)

W urzędzie

Kto może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Każdy, kto spełnia 2 poniższe warunki:

 1. Zamieszkał na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany albo nigdzie nie jest zameldowany, ale stale przebywa na terenie danej gminy.
 2. Może głosować, czyli:
  • ma co najmniej 18 lat,
  • ma prawa wyborcze.
Prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) — masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Kiedy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Weź pod uwagę termin wyborów i czas oczekiwania na realizację wniosku — złóż wniosek odpowiednio wcześniej. Sprawdź informacje w sekcji Ile będziesz czekać.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek i deklarację. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Co przygotować

Urzędnik może poprosić cię o pokazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że mieszkasz w tej gminie. Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców — jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)