Uzyskaj zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

Jesteście małżeństwem i staracie się o pożyczkę lub kredyt? Bank może zażądać od was zaświadczeń, że nie zalegacie z podatkami. Jeśli macie wspólność majątkową — możecie uzyskać takie zaświadczenie dla małżonka. Sprawdźcie, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Jakie zaświadczenie dostaniesz

 • zaświadczenie o zaległościach podatkowych — jeśli twój małżonek ma niezapłacony podatek (na przykład 380 zł). W zaświadczeniu będzie informacja o tym, ile wynosi zaległość (na przykład, że zaległość wynosi 380 zł),
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami — jeśli twój małżonek ma zapłacone wszystkie podatki. W zaświadczeniu będzie informacja, że wysokość zaległości wynosi 0 zł.

Kto może uzyskać zaświadczenie

Osoby, które są w związku małżeńskim i mają wspólność majątkową.

Pamiętaj, że nie potrzebujesz zgody małżonka, żeby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować
 2. Zapłać za zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz
 3. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, możesz to zrobić:

Gdzie złożyć wniosek

To zależy od tego, jakiego podatku ma dotyczyć zaświadczenie. 

W urzędzie skarbowym lub dowolnym centrum obsługi

Gdy twój małżonek płaci następujące podatki:
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podatek ten płacą:
  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych lub tak zwanym podatkiem liniowym,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów, które osiągają osoby fizyczne:
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od towarów i usług (VAT) — z tytułu importu towarów (z wyjątkiem sytuacji, gdy podatek jest rozliczany w deklaracji VAT),
 • podatek od gier,
 • podatek akcyzowy.

Znajdź swój urząd lub dowolne centrum obsługi:

W urzędzie gminy (miasta)

Gdy Twój małżonek płaci następujące podatki:
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny.

Masz 2 możliwości dostarczenia wniosku do urzędu lub centrum obsługi:

 • Zanieś osobiście.
 • Wyślij pocztą tradycyjną.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, możesz to zrobić:

Co przygotować

 • oświadczenie o pozostawaniu z małżonkiem we wspólności majątkowej pobierz i wypełnij. Oświadczenie możesz też wziąć w urzędzie i wypełnić na miejscu, 
 • wniosek o wydanie zaświadczenia wniosek dostaniesz na miejscu w każdym urzędzie lub na stronie internetowej urzędu. Możesz go również napisać samodzielnie,
 • potwierdzenie wpłaty. 

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa wynosi 21 zł.

Zapłać, gdy będziesz składać wniosek. Dowód wpłaty dołącz do pozostałych dokumentów w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Możesz:

 • zrobić przelew na konto urzędu gminy lub miasta:
  • w którym składasz wniosek,
  • na terenie którego jest urząd skarbowy lub centrum obsługi jeśli wniosek składasz do urzędu skarbowego albo centrum obsługi,
 • zapłacić w kasie urzędu gminy lub miasta:
  • w którym składasz wniosek,
  • na terenie którego jest urząd skarbowy lub centrum obsługi jeśli wniosek składasz do urzędu skarbowego albo centrum obsługi

Ile będziesz czekać

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.)