Uzyskaj zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

Jesteście małżeństwem i staracie się o pożyczkę lub kredyt? Bank może zażądać od Was zaświadczeń, że nie zalegacie z podatkami. Jeśli macie wspólność majątkową - możecie uzyskać takie zaświadczenie dla małżonka. Dowiedzcie się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Co zawiera zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

W zaświadczeniu jest informacja o wysokości zaległości podatkowej Twojego małżonka:

 • jeśli Twój małżonek ma niezapłacony podatek (na przykład 380 zł) - dostaniesz zaświadczenie o zaległościach podatkowych. W zaświadczeniu będzie informacja o tym, ile wynosi zaległość (na przykład, że zaległość wynosi 380 zł),
 • jeśli Twój małżonek ma zapłacone wszystkie podatki - dostaniesz zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. W zaświadczeniu będzie informacja, że wysokość zaległości wynosi 0 zł.

Kto może uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

Osoby, które są w związku małżeńskim i mają wspólność majątkową.

Pamiętaj, że nie potrzebujesz zgody małżonka, żeby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Co musisz zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty - informację o dokumentach znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować
 2. Zapłać za zaświadczenie - informację o opłatach znajdziesz w sekcji Ile musisz zapłacić
 3. Złóż dokumenty w urzędzie. W sekcji Gdzie możesz złożyć wniosek, dowiesz się w którym urzędzie. 

Gdzie możesz złożyć wniosek

Zależy to od tego, jakiego podatku ma dotyczyć zaświadczenie. 

W urzędzie skarbowym

Gdy Twój małżonek płaci następujące podatki:
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podatek ten płacą:
  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych lub tak zwanym podatkiem liniowym,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów, które osiągają osoby fizyczne:
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek od spadków i darowizn. 

W urzędzie celnym

Gdy Twój małżonek płaci następujące podatki:
 • podatek od towarów i usług (VAT) – z tytułu importu towarów (z wyjątkiem sytuacji, gdy podatek jest rozliczany w deklaracji VAT),
 • podatek od gier,
 • podatek akcyzowy.

 
Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów skarbowych i celnych na Portalu Podatkowym - znajdziesz tam odpowiedni urząd. 
 

W urzędzie gminy (miasta)

Gdy Twój małżonek płaci następujące podatki:
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny.

Co musisz przygotować

 • oświadczenie o pozostawaniu z małżonkiem we wspólności majątkowej - pobierz i wypełnij. Oświadczenie możesz też wziąć w urzędzie i wypełnić na miejscu, 
 • wniosek o wydanie zaświadczenia - wniosek dostaniesz na miejscu w każdym urzędzie lub na stronie internetowej urzędu. Możesz go również napisać samodzielnie,
 • potwierdzenie wpłaty. 

Ile musisz zapłacić

Opłata skarbowa wynosi 21 zł.

Zapłać, gdy będziesz składać wniosek. Dowód wpłaty dołącz do pozostałych dokumentów w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Możesz:

 • zrobić przelew na konto urzędu gminy lub miasta, do którego składasz wniosek. Jeśli składasz wniosek do urzędu skarbowego albo celnego - przelew zrób na konto urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się ten urząd skarbowy albo celny,
 • zapłacić w kasie urzędu gminy lub miasta, do którego składasz wniosek. Jeśli wniosek składasz do urzędu skarbowego albo celnego - zapłać w kasie urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się ten urząd skarbowy albo celny.

Jaki jest termin realizacji

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.)