Uzyskaj zaświadczenie o swoich danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Potrzebujesz zaświadczenia, które będzie zawierało informację o Twoich danych, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych? Poniżej opisujemy, jak możesz otrzymać takie zaświadczenie.

W urzędzie

Kto może otrzymać takie zaświadczenie

 • każdy obywatel, który posiada dowód osobisty - pamiętaj, że nie możesz otrzymać zaświadczenia o danych innej osoby,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile musisz zapłacić

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
 
Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu gminy, w którym składasz wniosek
 • przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek.

Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie zaświadczenia. Samodzielnie napisz pismo, które będzie zawierać Twoje dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres,
  • zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane),
 • dowód opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty albo inny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość,
 • dokument pełnomocnictwa, jeśli korzystasz z pełnomocnika.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Listownie

Kto może otrzymać takie zaświadczenie

 • każdy obywatel, który posiada dowód osobisty - pamiętaj, że nie możesz otrzymać zaświadczenia o danych innej osoby,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.

Gdzie mam przesłać wniosek

Do dowolnego urzędu gminy (listem poleconym).

Ile muszę zapłacić

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
Możesz zapłacić przelewem na konto urzędu, do którego wysyłasz wniosek.

Co muszę przygotować

 • wniosek o wydanie zaświadczenia. Samodzielnie napisz pismo, które będzie zawierać Twoje dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres,
  • zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane),
 • dowód opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo, jeśli korzystasz z pełnomocnika.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o zaświadczenie przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może otrzymać takie zaświadczenie

 • każdy obywatel, który ma dowód osobisty  pamiętaj, że nie możesz otrzymać zaświadczenia o danych innej osoby,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Zapłać przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek. 

Co przygotować

Dowód opłaty skarbowej w formie elektronicznej.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wybierz urząd gminy, do którego zwrócisz się o zaświadczenie.
 6. Dodaj stworzone przez siebie pismo, które będzie zawierać twoje dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres,
  • zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane).
 7. Dodaj potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu z banku na konto urzędu).
 8. Jeśli w twoim imieniu działa pełnomocnik — musi dodać pełnomocnictwo w formie elektronicznej.
 9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 10. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile będziesz czekać

Maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.)