Uzyskaj zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

Potrzebujesz zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej? Może ci się przydać, na przykład, jeśli starasz się o status weterana lub weterana poszkodowanego. Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień

Kto może otrzymać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

Każdy, kto odbył czynną służbę wojskową.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.
 2. Zanieś lub wyślij wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Odbierz gotowe zaświadczenie:
 • w WKU — jeśli wniosek złożysz w WKU,
 • pocztą — jeśli wniosek złożysz listownie.

Gdzie złożyć wniosek

W WKU w twoim miejscu zameldowania. Wniosek możesz zanieść do WKU lub wysłać pocztą. Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

 • nic nie zapłacisz — jeśli mieszkasz w Polsce,
 • 46 zł — jeśli na stałe mieszkasz za granicą. Zrób przelew na konto urzędu gminy, w której znajduje się WKU.

Ile będziesz czekać

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Jeśli wniosek wyślesz pocztą zaświadczenie dostaniesz pocztą.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 141 i art. 217-220
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2017 r. poz. 626 z późn. zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może otrzymać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

Każdy, kto odbył czynną służbę wojskową.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Jeśli mieszkasz na stałe za granicą — zapłać za wydanie zaświadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 2. Wejdź na stronę usługi: Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Zaadresuj wniosek. Wybierz Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) w twoim miejscu zameldowania.
 7. Wypełnij wniosek.
 8. Jeśli mieszkasz na stałe za granicą — dodaj załącznik z potwierdzeniem opłaty za zaświadczenie.
 9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 10. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 11. Czekaj na gotowe zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Zaświadczenie możesz:
  • dostać pocztą na adres, który podasz we wniosku,
  • odebrać osobiście w WKU.

Gdzie wysłać wniosek

Do WKU w twoim miejscu zameldowania. Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

 • nic nie zapłacisz — jeśli mieszkasz w Polsce, 
 • 46 zł — jeśli mieszkasz na stałe za granicą. Zrób przelew na konto urzędu gminy, w której znajduje się WKU.

Ile będziesz czekać

Do 7 dni od złożenia wniosku WKU wyśle ci gotowe zaświadczenie albo będzie ono gotowe do odbioru w WKU w twoim miejscu zameldowania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 141 i art. 217-220
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2017 r. poz. 626 z późn. zm.)