Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo musisz zrobić wpis w księdze wieczystej? Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Sprawdź, jak to zrobić. 

W urzędzie albo listownie

Kto może uzyskać wypis i wyrys

 • właściciel,
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością,
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
 4. Zapłać za wypis i wyrys. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W starostwie powiatowym albo urzędzie miasta, na terenie którego jest nieruchomość. Masz 2 możliwości:

 • zanosisz go do starostwa albo urzędu,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

 • 140 zł — za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
 • 150 zł — za wydruki wypisu i wyrysu.

Ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład, jeśli w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym — zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

Możesz zapłacić:

 • przelewem na konto, które poda ci urząd,
 • w kasie urzędu.

Co przygotować

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w starostwie albo w urzędzie.

Ile będziesz czekać

Urząd poinformuje cię, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Masz 3 możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może uzyskać wypis i wyrys

 • właściciel,
 • osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością,
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Zaadresuj wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.
 6. Wypełnij wniosek.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
 10. Zapłać za wypis i wyrys. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 11. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie wysłać wniosek

Do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.

Ile zapłacisz

 • 140 zł — za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
 • 150 zł — za wydruki wypisu i wyrysu.

Ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład, jeśli w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym — zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

Możesz zapłacić:

 • przelewem na konto, które poda ci urząd,
 • w kasie urzędu.

Ile będziesz czekać

Urząd poinformuje cię, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Masz 3 możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.)