Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo musisz zrobić wpis w księdze wieczystej? Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Sprawdź, jak to zrobić. 

W urzędzie albo listownie

Kto może uzyskać wypis i wyrys

 • właściciel,
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością,
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
 4. Zapłać za wypis i wyrys. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać

Gdzie złożyć wniosek

W starostwie powiatowym albo urzędzie miasta na terenie, którego jest nieruchomość. Masz dwie możliwości:

 • zanosisz go do starostwa albo urzędu,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

 • 140 zł — za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
 • 150 zł — za wydruki wypisu i wyrysu,

Ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład, jeśli w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym — zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

Możesz zapłacić:

 • przelewem na konto, które poda ci urząd,
 • w kasie urzędu.

Co przygotować

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków — pobierz i wypełnij albo zrób to w starostwie albo w urzędzie. 

Ile będziesz czekać

Urząd poinformuje cię, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Masz trzy możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet - musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Dowiedz się jak założyć profil zaufany.

Kto może uzyskać wypis i wyrys

 • właściciel,
 • osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością,
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 3. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 4. Zaadresuj wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie, którego jest nieruchomość.
 5. Wypełnij wniosek.
 6. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 7. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 8. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
 9. Zapłać za wypis i wyrys. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 10. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie wysłać wniosek

Do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.

Ile zapłacisz

 • 140 zł — za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
 • 150 zł — za wydruki wypisu i wyrysu,

Ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład jeśli w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym — zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

Możesz zapłacić:

 • przelewem na konto, które poda ci urząd,
 • w kasie urzędu.

Ile będziesz czekać

Urząd poinformuje cię, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Masz trzy możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty