Uzyskaj informacje z Krajowego Rejestru Sądowego

Chcesz uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)? Potrzebujesz na przykład odpisu aktualnego, wyciągu lub zaświadczenia? Może go wymagać od ciebie urząd albo firma, z którą chcesz współpracować lub podpisać umowę. W KRS sprawdzisz także dane partnera biznesowego oraz dowiesz się, czy organizacja ma status pożytku publicznego. Sprawdź, jakie informacje uzyskasz w KRS i jak to zrobić.

Przez internet

Co to jest KRS?

KRS to spis podmiotów, takich jak:

 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
 • fundacje,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Informacje o podmiocie zarejestrowanym w spisie znajdziesz pod jego numerem KRS. Nie znasz numeru KRS podmiotu, którym się interesujesz? Możesz złożyć wniosek o podanie tego numeru.

W KRS nie znajdziesz informacji o jednoosobowej działalności gospodarczej i spółkach cywilnych. Znajdziesz je w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sprawdź, co to jest CEIDG.

Sprawdź, jakie informacje możesz uzyskać w KRS

 W KRS możesz uzyskać informacje o:

 • statusie prawnym — na przykład czy firma jest spółką jawną, spółką z o.o., czy organizacja ma status pożytku publicznego,
 • sposobie reprezentacji — czyli kto i jak reprezentuje firmę lub organizację, na przykład przy podpisywaniu umowy,
 • sytuacji finansowej — na przykład zadłużeniu czy zaległościach podatkowych partnera biznesowego.

 Informacje w KRS są uporządkowane w 3 rejestrach:

 1. rejestrze przedsiębiorców,
 2. rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Rejestr przedsiębiorców (1) oraz rejestr stowarzyszeń (2) podzielony jest na 6 działów. Oto, co znajdziesz w każdym z działów:

 • dział 1 — dane podmiotu, takie jak siedziba i adres, oddziały, informacje o umowie, sposób powstania spółki, dane wspólników, kapitał spółki,
 • dział 2 — kto i jak reprezentuje podmiot, na przykład przy podpisaniu umowy,
 • dział 3 — branżę, w której działa firma albo problematykę społeczną, którą zajmuje się organizacja, wzmianki o złożonych dokumentach (na przykład sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach grupy kapitałowej), informację o dniu kończącym rok obrotowy,
 • dział 4 — informacje o zaległościach, na przykład podatkowych i celnych, wierzytelnościach, ogłoszeniu o upadłości, umorzeniu egzekucji, 
 • dział 5 — informacje o kuratorze, 
 • dział 6 — informacje o likwidacji lub rozwiązaniu spółki, jej połączeniu lub przekształceniu, postępowaniu upadłościowym oraz układowym, postępowaniu restrukturyzacyjnym lub naprawczym, zawieszeniu działalności.

W jakiej postaci możesz uzyskać informacje z KRS

Przez internet pobierzesz odpis aktualny:

 • rejestru przedsiębiorców,  
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zawiera on wyłącznie aktualne (bieżące) dane o podmiocie ze wszystkich działów wybranego rejestru, wpisane pod numerem KRS podmiotu.

Wydrukowany przez ciebie dokument nie ma wymogu pieczęci — to znaczy, że nikt nie może od ciebie wymagać, abyś potwierdził go pieczęcią w urzędzie. Ma on taką samą wartość, jak dokument wydany przez urząd.Pozostałe informacje z KRS (odpis pełny, wyciąg, zaświadczenie), w tym informacje z rejestru dłużników niewypłacalnych — uzyskasz w sądzie albo w urzędzie i zapłacisz za nie. Szczegóły znajdziesz w opcji załatwienia sprawy W sądzie lub urzędzie.

Kto może uzyskać informacje z KRS

Każdy, kto ich potrzebuje. Rejestr jest jawny.

Kiedy możesz uzyskać informacje z KRS

W dowolnym momencie.

Co przygotować

Przynajmniej jedną z danych podmiotu, którego dane chcesz uzyskać:

 • numer KRS,
 • NIP,
 • REGON,
 • nazwę.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.
 2. Wybierz zakładkę: Krajowy Rejestr Sądowy.
 3. Wybierz funkcję: Wyszukaj podmiot.
 4. Zaznacz rejestr, z którego chcesz uzyskać odpis.
 5. Wpisz w wyszukiwarkę co najmniej jedną z danych podmiotu:
  • numer KRS,
  • NIP,
  • REGON,
  • nazwę. 
 6. Wpisz kod z obrazka.
 7. Wybierz Wyszukaj, a potem Wyświetl.
 8. Pobierz wydruk.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Dokument pobierasz z internetu od razu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016.687 z późn. zm.).   
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (Dz.U.2011.299.1773 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów (Dz.U.2006.247.1812).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępniania informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz.U.2011.297.1760 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2014.1667 z późn. zm.).

W sądzie lub urzędzie

Co to jest KRS?

KRS to spis podmiotów, takich jak:

 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
 • fundacje,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Informacje o podmiocie zarejestrowanym w spisie znajdziesz pod jego numerem KRS. Nie znasz numeru KRS podmiotu, którym się interesujesz? Możesz złożyć wniosek o podanie tego numeru.

W KRS nie znajdziesz informacji o jednoosobowej działalności gospodarczej i spółkach cywilnych. Znajdziesz je w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sprawdź, co to jest CEIDG.

Jakie informacje możesz uzyskać w KRS

W KRS możesz uzyskać informacje o:

 • statusie prawnym — na przykład czy firma jest spółką jawną, spółką z o.o., czy organizacja ma status pożytku publicznego,
 • sposobie reprezentacji — czyli kto i jak reprezentuje firmę lub organizację, na przykład przy podpisywaniu umowy,
 • sytuacji finansowej — na przykład zadłużeniu czy zaległościach podatkowych partnera biznesowego.

Sprawdź, w jakich rejestrach i działach KRS znajdziesz potrzebne ci informacje

 Informacje w KRS są uporządkowane w 3 rejestrach:

 1. rejestrze przedsiębiorców,
 2. rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. rejestrze dłużników niewypłacalnych.

  Rejestr przedsiębiorców (1) oraz rejestr stowarzyszeń (2) podzielony jest na 6 działów. Oto, co znajdziesz w każdym z działów:

 • dział 1 — dane podmiotu, takie jak siedziba i adres, oddziały, informacje o umowie, sposób powstania spółki, dane wspólników, kapitał spółki,
 • dział 2 — kto i jak reprezentuje podmiot, na przykład przy podpisaniu umowy,
 • dział 3 — branżę, w której działa firma albo problematykę społeczną, którą zajmuje się organizacja, wzmianki o złożonych dokumentach (na przykład sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach grupy kapitałowej), informację o dniu kończącym rok obrotowy,
 • dział 4 — informacje o zaległościach, na przykład podatkowych i celnych, wierzytelnościach, ogłoszeniu o upadłości, umorzeniu egzekucji, 
 • dział 5 — informacje o kuratorze, 
 • dział 6 — informacje o likwidacji lub rozwiązaniu spółki, jej połączeniu lub przekształceniu, postępowaniu upadłościowym oraz układowym, postępowaniu restrukturyzacyjnym lub naprawczym, zawieszeniu działalności.

W jakiej postaci możesz uzyskać informacje z KRS

Informacje możesz dostać w postaci: odpisów, wyciągów lub zaświadczeń.  

 • Odpis — zawiera informacje ze wszystkich działów wybranego rejestru, wpisane pod danym numerem KRS podmiotu. Są dwa rodzaje odpisów:
  • odpis aktualny — zawiera wyłącznie aktualne (bieżące) dane o podmiocie, 
  • odpis pełny — zawiera wszystkie dane, jakie kiedykolwiek wpisano do rejestru (z wyjątkiem wpisów, których nie można ujawnić), a więc zarówno dane aktualne, jak i te, które wpisano w przeszłości.
 • Zaświadczenie — zawiera informacje, że dany podmiot:
  • jest wpisany do rejestru pod określonym numerem,
  • nie jest wpisany do rejestru,
  • został wykreślony z rejestru, 
  • ma status organizacji pożytku publicznego.
 •  Wyciąg — zawiera aktualne dane podmiotu, wpisane do rejestru pod danym numerem KRS, z wybranych przez ciebie działów rejestru. Wyciąg odpowiada fragmentowi odpisu aktualnego, który zawiera aktualne dane ze wszystkich działów.

W KRS uzyskasz także prostą informację o tym, pod jakim numerem jest wpisany podmiot w rejestrze.

Odpis aktualny uzyskasz bezpłatnie przez internet. Jeśli chcesz to zrobić, wróć do opcji uzyskania informacji z KRS Przez internet.

Kto może uzyskać informacje z KRS

Każdy, kto ich potrzebuje. Rejestr jest jawny.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z KRS jeśli chcesz otrzymać dokument pocztą, wpisz we wniosku adres, na który sąd lub urząd ma go wysłać. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie dokumentu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż w KRS wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Odbierz dokument w sądzie lub urzędzie, w którym składasz wniosek, albo pocztą. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć:

Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz listem. 

Ile zapłacisz

Zapłacisz za dokumenty, które uzyskasz na wniosek w urzędzie:

 • za odpis aktualny 30 zł,
 • za odpis pełny 60 zł,
 • za zaświadczenie 15 zł,
 • za wyciąg dotyczący pierwszego działu rejestru 10 zł, a za każdy następny dział 5 zł,
 • za informację 5 zł.

Jeśli wniosek składasz w Centralnej Informacji KRS, masz 2 możliwości zapłaty:

 • w kasie Centralnej Informacji KRS. Adres: Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
 • przelewem na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.

Jeśli wniosek składasz w oddziale Centralnej Informacji KRS przy sądzie rejonowym, masz 2 możliwości zapłaty:

 • w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział,
 • przelewem na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział Centralnej Informacji KRS (sprawdź numer konta na stronie sądu).

Jeśli płacisz przelewem, w tytule przelewu wpisz nazwę dokumentu, o który składasz wniosek, na przykład: Opłata za wydanie Odpisu aktualnego z KRS.

Co przygotować

Jeśli masz wątpliwości, który wniosek wybrać albo jak go wypełnić, poproś o pomoc urzędnika w sądzie lub urzędzie, w którym składasz wniosek.

 1. Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z KRS — pobierz odpowiedni wniosek poniżej lub weź w sądzie lub urzędzie i wypełnij.


  Kliknij w link, aby pobrać wniosek o:

 2. Potwierdzenie opłaty za odpis, wyciąg lub zaświadczenie, o które składasz wniosek:
  • jeśli składasz wniosek w urzędzie, do wniosku dołącz oryginał dowodu opłaty,
  • jeśli wniosek wysyłasz listem — dołącz do niego kopię potwierdzenia opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu. Jeśli dołączasz wydruk potwierdzenia przelewu, dopisz, że jest to opłata za wniosek, i podpisz wydruk.

Ile będziesz czekać

 • dokument dostaniesz od razu — jeśli wniosek zanosisz do sądu lub urzędu,
 • do 30 dni — jeśli wniosek wysyłasz listem. 

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016.687 z późn. zm.).   
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (Dz.U.2011.299.1773 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów (Dz.U.2006.247.1812).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępniania informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz.U.2011.297.1760 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2014.1667 z późn. zm.).