Odpis aktu stanu cywilnego - informacje ogólne

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zgłoszone w urzędzie stanu cywilnego, czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon. Od 1 marca 2015 roku możesz wybrać, w jakiej formie chcesz dostać taki odpis - elektronicznej czy papierowej. Sprawdź, jakie odpisy możesz dostać i zobacz, jak wygląda przykładowy odpis.

Informacja o usłudze

Jakie są odpisy aktów stanu cywilnego

 1. Odpis skrócony zawiera aktualną treść aktu stanu cywilnego.

  Możesz dostać skrócony odpis:
  • aktu urodzenia,
  • aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
  • aktu małżeństwa,
  • aktu zgonu.
    
 2. Odpis zupełny zawiera więcej informacji niż odpis skrócony. Jest w nim dokładnie powtórzona treść aktu stanu cywilnego. Zawiera zarówno dane, które były aktualne w chwili sporządzenia aktu, jak i wszystkie późniejsze zmiany (na przykład informacje o zmianie nazwiska).

  Możesz dostać odpis zupełny:
  • aktu urodzenia,
  • aktu małżeństwa,
  • aktu zgonu,
  • aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
    
 3. Wielojęzyczny odpis skrócony to dokument, który możesz dostać, jeśli chcesz załatwić sprawę za granicą. Nie musisz go tłumaczyć ani uzyskiwać legalizacji - jeśli będziesz się nim posługiwać w następujących państwach: Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia i Bułgaria.

  Możesz dostać wielojęzyczny odpis skrócony:
 • aktu urodzenia,
 • aktu małżeństwa,
 • aktu zgonu.

Legalizacja
to potwierdzenie, że polski dokument jest prawdziwy. Gwarantuje, że dokument został wydany zgodnie z prawem przez uprawnioną polską instytucję.


W jakiej formie możesz dostać odpis

 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej - dostaniesz plik elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeśli masz profil zaufany na platformie ePUAP - odpis możesz dostać na swoją skrzynkę na platformie ePUAP.

Wielojęzyczny odpis skrócony dostaniesz jedynie w formie papierowej.

Jak wygląda odpis

Poniżej znajdziesz przykładowe odpisy aktu urodzenia w formie papierowej i elektronicznej. Takie wzory są wydawane od 1 marca 2015 roku. Część urzędów może jednak wydawać odpisy na starych wzorach. One również są ważne. 

Odpis aktu w formie papierowej

Wzór odpisu zupełnego w formie papierowej - awers

Wzór odpisu zupełnego w formie papierowej (awers)

Wzór odpisu zupełnego w formie papierowej - rewers

Wzór odpisu zupełnego w formie papierowej (rewers)

Odpis aktu w formie elektronicznej

Wzór odpisu zupełnego w formie elektronicznej - strona 1

Wzór odpisu zupełnego w formie elektronicznej (strona 1)

Wzór odpisu zupełnego w formie elektronicznej - strona 2

Wzór odpisu zupełnego w formie elektronicznej (strona 2)

Więcej informacji o odpisach znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)