Odpis aktu stanu cywilnego - informacje ogólne

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego  czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon. Od 1 marca 2015 roku możesz wybrać, w jakiej postaci chcesz dostać taki odpis  elektronicznej czy papierowej. Sprawdź, jakie odpisy możesz dostać. Zobacz, jak wygląda przykładowy odpis.

Informacja o usłudze

Jakie są odpisy aktów stanu cywilnego

 1. Odpis skrócony zawiera aktualną treść aktu stanu cywilnego.

  Możesz dostać skrócony odpis:
  • aktu urodzenia,
  • aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
  • aktu małżeństwa,
  • aktu zgonu.
    
 2. Odpis zupełny zawiera więcej informacji niż odpis skrócony. Jest w nim dokładnie powtórzona treść aktu stanu cywilnego. Zawiera zarówno dane, które były aktualne w chwili sporządzenia aktu, jak i wszystkie późniejsze zmiany (na przykład informacje o zmianie nazwiska).

  Możesz dostać odpis zupełny:
  • aktu urodzenia,
  • aktu małżeństwa,
  • aktu zgonu,
  • aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
    
 3. Wielojęzyczny odpis skrócony to dokument, który może ci być potrzebny na przykład za granicą. Nie potrzebujesz go tłumaczyć ani uzyskiwać legalizacji — jeśli będziesz się nim posługiwać w następujących państwach: Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Republika Zielonego Przylądka.

  Możesz dostać wielojęzyczny odpis skrócony:
 • aktu urodzenia,
 • aktu małżeństwa,
 • aktu zgonu.

Legalizacja
to państwowe potwierdzenie, że dany dokument jest prawdziwy. Gwarantuje, że został wydany zgodnie z prawem przez uprawnioną polską instytucję.

W jakiej postaci możesz dostać odpis

 • papierowej,
 • elektronicznej — dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej — dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

Wielojęzyczny odpis skrócony dostaniesz jedynie w postaci papierowej.

Jak wygląda odpis

Poniżej znajdziesz przykładowe odpisy aktu urodzenia w postaci papierowej i elektronicznej. Takie wzory są wydawane od 1 marca 2015 roku.

Odpis aktu w postaci papierowej

Wzór odpisu zupełnego w formie papierowej - awers

Wzór odpisu zupełnego w postaci papierowej (awers)

Wzór odpisu zupełnego w formie papierowej - rewers

Wzór odpisu zupełnego w postaci papierowej (rewers)

Odpis aktu w postaci elektronicznej

Wzór odpisu zupełnego w formie elektronicznej - strona 1

Wzór odpisu zupełnego w postaci elektronicznej (strona 1)

Wzór odpisu zupełnego w formie elektronicznej - strona 2

Wzór odpisu zupełnego w postaci elektronicznej (strona 2)

Więcej informacji o odpisach znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)