Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Chcesz sprawdzić treść księgi wieczystej? Potrzebujesz odpisu albo wyciągu z księgi? Sprawdź, jak uzyskać wgląd do elektronicznej księgi wieczystej i jak złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Jak uzyskać dostęp do treści księgi wieczystej

Treść księgi wieczystej możesz sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl.

Możesz wyszukać księgę, jeśli znasz jej numer. Jeśli go nie znasz skontaktuj się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości. 

Jak uzyskać odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Bezpośrednio w centrali lub oddziale CIKW albo listownie

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie odpisu, wyciągu albo zaświadczenia z księgi wieczystej. Dostaniesz go również w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW, Warszawa, ul. Czerniakowska 100) oraz w każdym oddziale CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.  
 2. Zapłać za wydanie dokumentu z księgi wieczystej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w centrali CIKW albo jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Dołącz wtedy do wniosku oryginał dowodu opłaty,
  • przesłać pocztą. Dołącz wtedy kopię potwierdzenia opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu.
 4. Dokument dostaniesz na miejscu w centrali CIKW albo w jednym z oddziałów CIKW. Możesz też dostać go pocztą wpisz wtedy we wniosku adres, na który chcesz otrzymać dokument.

Jeśli do wniosku dołączasz wydruk potwierdzenia przelewu — dopisz, że jest to opłata za wniosek, i podpisz wydruk.

Przez internet

 1. Wejdź na stronę ekw.ms.gov.pl i wybierz usługę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 2. Wpisz elektroniczny numer księgi.
 3. Wybierz:
  • jaki dokument chcesz dostać odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie,
  • w jaki sposób chcesz dostać dokument do samodzielnego wydrukowania czy pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku zapłacisz mniej niż za dokument wysłany listownie.
 4. Dokonaj opłaty.

Ile zapłacisz

 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne,
 • uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych jest płatne. Poniżej sprawdź, ile zapłacisz.

 • Jeśli wniosek składasz przez internet i wybierasz opcję do samodzielnego wydrukowania, to zapłacisz:
  • • za odpis zwykły księgi wieczystej 20 zł,
  • • za odpis zupełny księgi wieczystej 50 zł,
  • • za wyciąg z księgi wieczystej:
   • • z jednego działu księgi wieczystej 5 zł,
   • • z dwóch działów księgi wieczystej 10 zł,
   • • z trzech działów księgi wieczystej 15 zł,
   • • z czterech działów księgi wieczystej 20 zł,
  • • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 5 zł.

 • Jeśli wniosek składasz w centrali lub oddziale CIKW, listownie albo przez internet i wybierasz opcję przesłania dokumentu pocztą, to zapłacisz:
  • • za odpis zwykły księgi wieczystej 30 zł,
  • • za odpis zupełny księgi wieczystej 60 zł,
  • • za wyciąg z księgi wieczystej:
   • • z jednego działu księgi wieczystej 15 zł,
   • • z dwóch działów księgi wieczystej 20 zł,
   • • z trzech działów księgi wieczystej 25 zł,
   • • z czterech działów księgi wieczystej 30 zł,
  • • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10 zł.

Gdzie zapłacić

Jeśli wniosek składasz w centrali CIKW, możesz:

 • zapłacić w kasie centrali CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).

Jeśli wniosek składasz w oddziale CIKW, możesz:

 • zapłacić w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW,
 • zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Tu znajdziesz listę numerów kont sądów w Polsce.

Ile będziesz czekać

Dokument dostaniesz:

 • od razu jeśli wniosek składasz bezpośrednio w centrali, w oddziale CIKW albo przez internet,
 • do 30 dni kalendarzowych — jeśli wniosek wysyłasz pocztą.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 707)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1407)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych  odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1412)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1398)