Głosowanie poza miejscem zameldowania

Głosowanie poza miejscem zameldowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku

Jeśli chcesz głosować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem swojego zameldowania – masz 3 możliwości:

Informacja o usłudze


1. Wpisz się do rejestru wyborców – jeśli chcesz głosować w gminie:

 • w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania na pobyt stały,
 • w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce,
 • do której przeprowadzasz się na stałe, ale nie zmieniasz adresu stałego zameldowania (nie meldujesz się na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania).

Możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców.

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie masz obywatelstwa polskiego, ale mieszkasz na terenie danej gminy i chcesz, żeby dopisano cię do rejestru wyborców, złóż wniosek o dopisanie się do rejestru wyborców.


2. Dopisz się do spisu wyborców – jeśli: 

 • chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza miejscem zameldowania,
 • w czasie wyborów będziesz przebywać poza miejscem zamieszkania i znasz adres pobytu (bo na przykład wyjeżdżasz do innej miejscowości),
 • nie mieszkasz już w Polsce, 
 • znasz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

Jeżeli nie ma cię w rejestrze wyborców – nie znajdziesz się w spisie wyborców.


3. Weź zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy – jeśli:

 • chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania,
 • nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów.

Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy:

 • właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub
 • w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek. 

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

 • w kraju,
 • za granicą,
 • na polskim statku morskim.

Czym różni się spis wyborców od rejestru wyborców

Rejestr wyborców jest prowadzony przez każdą gminę. Obejmuje osoby, które mieszkają na stałe na terenie danej gminy.

Do rejestru wyborców gminy wpisuje się:

 • wszystkie osoby zameldowane w niej na pobyt stały (wpisuje się je z urzędu),
 • osoby, które mieszkają w niej na stałe bez zameldowania na pobyt stały (wpisuje się je na ich własny wniosek).

Spis wyborców przygotowuje się na podstawie rejestru wyborców – na potrzeby konkretnych wyborów. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców. Taki spis jest przekazywany do obwodowych komisji wyborczych, które wydają karty do głosowania.

Spis wyborców przygotowuje się najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów. W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego taki spis wyborców będzie dostępny w twojej gminie od 6 do 20 maja 2019 roku.

W jakim rejestrze wyborców jesteś

 • Jesteś w rejestrze wyborców gminy właściwej dla aktualnego miejsca zameldowania – jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Nie ma cię w w żadnym rejestrze wyborców – jeśli jesteś osobą, która nie jest nigdzie zameldowana i nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. Nie będzie cię więc w spisie wyborców, który sporządzany jest na podstawie rejestru – na potrzeby każdych wyborów.

Jeśli nie wiesz, co zrobić w swojej sytuacji – zapytaj w urzędzie gminy.Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji