Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi pomogą ci przed skierowaniem sprawy do sądu lub w sytuacjach, które nie wymagają postępowania sądowego. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Na czym polega darmowa pomoc prawna

Prawnik:

 • poinformuje cię o przepisach oraz prawach i obowiązkach, które ci przysługują,
 • powie, jak możesz rozwiązać swój problem prawny,
 • pomoże ci napisać pismo, na przykład o rozłożenie długu na raty, wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy, pismo do ZUS o przeliczenie emerytury czy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Jeśli twoja sprawa wymaga postępowania przed sądem — prawnik napisze dla ciebie pismo o:

 • zwolnienie z kosztów sądowych,
 • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,
 • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnik nie pomoże ci napisać pisma w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, które już się toczy.

Postępowanie przygotowawcze
to śledztwo albo dochodzenie, które prowadzi lub nadzoruje prokurator w sprawach karnych.
Postępowanie sądowe
to postępowanie (proces) przed sądem cywilnym, karnym lub administracyjnym. To ostatnie nazywa się również postępowaniem sądowoadmnistracyjnym.

Dzięki darmowej pomocy prawnej uzyskasz poradę, która dotyczy:

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego — oprócz spraw podatkowych, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie uzyskasz pomocy w sprawach, które dotyczą prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej — z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej

Każdy, kto:

 • ma mniej niż 26 lat,
 • ma 65 lat albo więcej,
 • dostał — w ciągu ostatnich 12 miesięcy — świadczenie z pomocy społecznej, o ile nie zostało  cofnięte,
 • ma Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem,
 • jest weteranem,
 • jest zagrożony albo został poszkodowany w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej (na przykład w wyniku osunięcia się ziemi, powodzi, pożaru, awarii stacji uzdatniania wody czy awarii elektrowni).

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Idź do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie możesz uzyskać darmową pomoc prawną.

Gdzie możesz uzyskać darmową pomoc prawną

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym powiecie działają co najmniej dwa takie punkty. Informację o najbliższym punkcie znajdziesz:

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu — jeśli takie masz. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi o swoim problemie,
 • dokument, który potwierdzi, że masz prawo do takiej pomocy. Może to być:
  • dowód osobisty albo paszport,
  • Karta Dużej Rodziny,
  • decyzja lub zaświadczenie, które potwierdzi, że pomoc społeczna przyznała ci świadczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy — w tej sytuacji złożysz również pisemne oświadczenie, że takie świadczenie nie zostało cofnięte. Oświadczenie wypełnij na miejscu w punkcie pomocy,
  • dokument, który potwierdzi, że jesteś kombatantem,
  • legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,
  • pisemne oświadczenie, że w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej jesteś w sytuacji zagrożenia lub masz straty. Oświadczenie wypełnij na miejscu w punkcie pomocy.

W wyjątkowej sytuacji, na przykład, kiedy potrzebujesz pomocy poza miejscem zamieszkania lub twoje dokumenty zostały zniszczone — jeśli nie możesz przedstawić dokumentu, który uprawnia cię do skorzystania z darmowej pomocy prawnej — wystarczy, że złożysz oświadczenie. Oświadczenie wypełnij na miejscu w punkcie pomocy.

Ile będziesz czekać

To zależy od tego, ile osób zgłosi się do punktu pomocy prawnej. Prawnicy udzielają pomocy według kolejności zgłoszeń.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z  2015 r.)