Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi - na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

Jak załatwić sprawę

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci  - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Jakie zniżki możesz dostać

Możesz dostać między innymi

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny - znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, pokaż legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak możesz korzystać z Karty Dużej Rodziny

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" (takim jak poniżej).

Naklejka - Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Na jaki czas możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny

 • rodzice - na całe życie,
 • dzieci - do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Co musisz zrobić

 1. Idź do urzędu gminy albo miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.
 2. Zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny (może być to na przykład ośrodek pomocy społecznej).
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji.
 5. Odbierz Kartę Dużej Rodziny.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna. Duplikat Karty kosztuje 9,21 zł.

Gdzie możesz złożyć wniosek

W odpowiedniej instytucji w Twojej gminie. Zapytaj w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, która instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inny pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).

Sprawdź, czy Twoja gmina oferuje też lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki.

Co musisz przygotować

 • wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny - pobierz, wypełnij, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji. Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

dodatkowo:

 • ojciec i matka
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci - napisz je samodzielnie,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców)
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, które napiszesz samodzielnie, albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowanym ukończeniu nauki,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat
  • dowód osobisty lub paszport,
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,  
 • cudzoziemiec
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenia na pobyt w kraju.

Jak wygląda Karta

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Na karcie znajdziesz następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.
Karta Dużej Rodziny - awers
Karta Dużej Rodziny - rewers

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Kart Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954)