Skorzystaj z programu Rodzina 500+

Skorzystaj z programu Rodzina 500+. Dzięki temu możesz dostać dodatkowe 500 zł dla swojego dziecka. Sprawdź, jak wypełnić wniosek 500+.

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek 500+

Jeden z rodziców albo opiekunów dzieci, które mają mniej niż 18 lat, czyli:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

Opiekun faktyczny
to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.
Opiekun prawny dziecka
to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. Po 500 zł na dzieci dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek 500 + składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

Ile dostaniesz

500 zł co miesiąc na pierwsze i każde kolejne dziecko. Jest to kwota nieopodatkowana tyle dostaniesz „na rękę”, więc nie musisz jej wliczać do swoich dochodów przy corocznych rozliczeniach podatkowych.

Pierwsze dziecko
to jedyne albo najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku — wybierz, które z nich wpiszesz we wniosku jako pierwsze.

Jeśli chcesz dostawać 500 zł na pierwsze dziecko — musisz być w stanie przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że dochód na jedną osobę w twojej rodzinie nie przekracza 800 zł albo 1200 zł netto miesięcznie (jeśli co najmniej jedno z dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność). Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.

Jeśli nie chcesz albo nie możesz dostarczyć dokumentów, które potwierdzają dochody — pieniądze dostaniesz tylko na drugie i każde kolejne dziecko.

Pieniądze dostaniesz w sposób, który będzie dla ciebie wygodny:

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej.

Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze

Wniosek 500+ składaj co roku aż do ukończenia przez dzieci 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze. W 2016 roku jest to czas od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Kiedy złożyć wniosek Kiedy dostaniesz decyzję i pieniądze Na jaki czas będą przyznane pieniądze

W dowolnym momencie do 30 września 2017 roku.

Do końca miesiąca, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go do 10. dnia miesiąca.

Do końca następnego miesiąca — jeśli wniosek złożysz po 10. dniu miesiąca.

Nie możesz już dostać wyrównania za czas od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku. To wyrównanie było dostępne dla osób, które złożyły wnioski w tym czasie.

Od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 roku.

Kolejny okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ będzie trwał 12 miesięcy, od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. W następnych latach będzie taka sama zasada — 12 miesięcy, od października do września kolejnego roku.
Wniosek na kolejny okres złóż więc między 1 sierpnia 2017 a 31 października 2017. Jeśli wniosek złożysz później — pieniądze będziesz dostawać krócej.

Jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie wzrośnie i będzie wyższy niż 800 zł albo 1200 zł netto miesięcznie (jeśli co najmniej jedno z twoich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność) — powiadom o tym urząd miasta, gminy albo ośrodek pomocy społecznej. Wtedy nie możesz już dostawać pieniędzy na pierwsze dziecko. Jeśli tego nie zrobisz — dostaniesz wezwanie do zwrotu pieniędzy razem z odsetkami.

Jeśli twoja sytuacja się zmieni, na przykład weźmiesz rozwód, i masz wątpliwości, czy wpływa to na wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500+ — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki albo błędy — dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko — złóż nowy wniosek. Jeśli wydarzy się to w sierpniu albo we wrześniu 2017 roku — możesz złożyć dwa wnioski, na obecny i kolejny okres przyznawania pieniędzy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jak załatwić sprawę

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez bankowość elektroniczną — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę — sprawdzisz, co zrobić krok po kroku i jakie dokumenty przygotować.

W urzędzie, wybranej instytucji albo pocztą

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wypełnij wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Złóż go w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek. Wniosek:
  • zanosisz do wybranej instytucji,
  • wysyłasz pocztą.
 4. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 5. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w:

 • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie. Dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.


Co przygotować

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli:

 • dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł też na pierwsze dziecko — urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego — jeśli jesteś rolnikiem,
zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych — jeśli masz taki dochód. Na przykład dostajesz alimenty, stypendium szkolne albo socjalne.
oświadczenia o twoich dochodach — jeśli podlegasz przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
oświadczenie albo inny dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie przez ciebie dochodu — jeśli twoja sytuacja dochodowa się zmieniła.
Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj, daj jej do podpisania i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez bankowość elektroniczną

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy twój bank daje możliwość złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną. Na przykład na stronie internetowej banku.
 2. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zaloguj się do swojego banku przez internet.
 4. Odszukaj wniosek programu Rodzina 500+.
 5. Wypełnij go na stronie banku. Część pól będzie już automatycznie wypełniona danymi, które ma bank. Na przykład twoje imię i nazwisko, numer PESEL.
 6. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 7. Wyślij wniosek.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie z urzędu, który zajmie się twoją sprawą, że odebrał twój wniosek.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez bankowość elektroniczną — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

Bank przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł też na pierwsze dziecko — urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej banku.

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj i daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez Platformę Usług Elektronicznych - PUE ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć konto na PUE. Sprawdź, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS.
 3. Kliknij w zakładkę „Rodzina 500+”.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Wyślij wniosek.
 7. Na swoje konto na PUE dostaniesz informację, że twój wniosek został przyjęty przez system ZUS.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie, że twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się twoją sprawą.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez bankowość elektroniczną — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

ZUS przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł też na pierwsze dziecko — urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej PUE ZUS.

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia w trakcie wypełniania wniosku na PUE. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj — daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany na platformie ePUAP.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na ePUAP na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/500-/rodzina-500-2/wniosek-rodzina-500- i kliknij „Załatw sprawę”.
 3. Zaadresuj wniosek. Wybierz urząd z twojej gminy albo miasta.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 7. Wyślij wniosek.
 8. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na decyzję urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze. Decyzję możesz dostać:
  • pocztą,
  • elektronicznie przez konto ePUAP.
 10. Możesz skontaktować się z urzędem i zapytać, jak przekaże ci decyzję.
 11. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez bankowość elektroniczną — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli masz w niej adnotację „dostęp do rynku pracy” i jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł też na pierwsze dziecko — urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj i daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez portal emp@tia

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą portalu emp@tia, potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto w module eWnioski.
 3. Kliknij w zakładkę „Dokumenty”.
 4. Wybierz „Nowy dokument”, a później „Świadczenia wychowawcze”.
 5. Zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „Utwórz dokument”.
 6. Wpisz nazwę swojej gminy.
 7. Wybierz z listy właściwą dla siebie jednostkę.
 8. Wypełnij wniosek.
 9. Zapisz go i kliknij „Zamknij”.
 10. Kliknij w zakładkę „Dokumenty robocze”.
 11. Zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 12. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 13. Wyślij wniosek.
 14. Sprawdź, czy urząd odebrał twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 15. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu emp@tia.
 16. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 17. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez bankowość elektroniczną — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł też na pierwsze dziecko — urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Wszystkie załączniki razem z wnioskiem mają mieć wielkość do 3,5 MB.

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj i daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty pieniędzy z programu Rodzina 500+

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w siedzibie instytucji, która wydała decyzję odmowną albo wyślij pocztą, najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek 500+

Jeden z rodziców albo opiekunów dzieci, które nie ukończyły 18 lat, czyli:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

Opiekun faktyczny
to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Opiekun prawny dziecka
to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. Po 500 zł na dzieci dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

Ile dostaniesz

500 zł co miesiąc na drugie i każde kolejne dziecko. Jest to kwota nieopodatkowana — tyle dostaniesz „na rękę”, więc nie musisz jej wliczać do swoich dochodów przy corocznych rozliczeniach podatkowych.

Pieniądze dostaniesz w sposób, który będzie dla ciebie wygodny:

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej.

Jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie się zmieni i będzie niższy niż 800 zł albo 1200 zł netto miesięcznie (jeśli co najmniej jedno z twoich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność) — możesz starać się o pieniądze też na pierwsze dziecko. Złóż wtedy nowy wniosek.

Pierwsze dziecko
to jedyne albo najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku — wybierz, które z nich wpiszesz we wniosku jako pierwsze.

Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze

Wniosek 500 + składaj co roku aż do ukończenia przez dzieci 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze. W 2016 roku jest to czas od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Kiedy złożyć wniosek Kiedy dostaniesz decyzję i pieniądze Na jaki czas będą przyznane pieniądze

W dowolnym momencie do 30 września 2017 roku.

Do końca miesiąca, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go do 10. dnia miesiąca.

Do końca następnego miesiąca — jeśli wniosek złożysz po 10. dniu miesiąca.

Nie możesz już dostać wyrównania za czas od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku. To wyrównanie było dostępne dla osób, które złożyły wnioski w tym czasie.

Od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 roku.

Kolejny okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ będzie trwał 12 miesięcy, od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. W następnych latach będzie taka sama zasada — 12 miesięcy, od października do września kolejnego roku.
Wniosek na kolejny okres złóż więc między 1 sierpnia 2017 roku a 31 października 2017 roku. Jeśli wniosek złożysz później — pieniądze będziesz dostawać krócej.

Jeśli twoja sytuacja się zmieni, na przykład weźmiesz rozwód, i masz wątpliwości, czy wpływa to na wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500+ — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki albo błędy — dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko — złóż nowy wniosek. Jeśli wydarzy się to w sierpniu albo we wrześniu 2017 roku — możesz złożyć dwa wnioski, na obecny i kolejny okres przyznawania pieniędzy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jak załatwić sprawę

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez bankowość elektroniczną — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę — sprawdzisz, co zrobić krok po kroku i jakie dokumenty przygotować.

W urzędzie, wybranej instytucji albo pocztą

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wypełnij wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Złóż go w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek. Wniosek:
  • zanosisz do wybranej instytucji,
  • wysyłasz pocztą.
 4. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 5. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w:

 • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie. Dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.


Co przygotować

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli:

 • dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez bankowość elektroniczną

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy twój bank daje możliwość złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną. Na przykład na stronie internetowej banku.
 2. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zaloguj się do swojego banku przez internet.
 4. Odszukaj wniosek programu Rodzina 500+.
 5. Wypełnij go na stronie banku. Część pól będzie już automatycznie wypełniona danymi, które ma bank. Na przykład twoje imię i nazwisko, numer PESEL.
 6. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 7. Wyślij wniosek.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie z urzędu, który zajmie się twoją sprawą, że odebrał twój wniosek.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Bank przekazuje wniosek do urzędu. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej banku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez Platformę Usług Elektronicznych — PUE ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć założone konto na PUE. Sprawdź, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS.
 3. Kliknij w zakładkę „Rodzina 500+”.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Wyślij wniosek.
 7. Na swoje konto na PUE dostaniesz informację, że twój wniosek został przyjęty przez system ZUS.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie, że twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się twoją sprawą.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

ZUS przekazuje wniosek do urzędu. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

Nie musisz przygotowywać dokumentów o dochodach rodziny.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej PUE ZUS.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany na platformie ePUAP.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na ePUAP na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/500-/rodzina-500-2/wniosek-rodzina-500- i kliknij „Załatw sprawę”.
 3. Zaadresuj wniosek. Wybierz urząd z twojej gminy albo miasta.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 7. Wyślij wniosek.
 8. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na decyzję urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze. Decyzję możesz dostać:
  • pocztą,
  • elektronicznie przez konto ePUAP.
 10. Możesz skontaktować się z urzędem i zapytać, jak przekaże ci decyzję.
 11. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Co przygotować

Nie musisz przygotowywać dokumentów o dochodach rodziny.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez portal emp@tia

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą portalu emp@tia, potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto w module eWnioski.
 3. Kliknij w zakładkę „Dokumenty”.
 4. Wybierz „Nowy dokument”, a później „Świadczenia wychowawcze”.
 5. Zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „Utwórz dokument”.
 6. Wpisz nazwę swojej gminy.
 7. Wybierz z listy właściwą dla siebie jednostkę.
 8. Wypełnij wniosek.
 9. Zapisz go i kliknij „Zamknij”.
 10. Kliknij w zakładkę „Dokumenty robocze”.
 11. Zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 12. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 13. Wyślij wniosek.
 14. Sprawdź, czy urząd odebrał twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 15. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu emp@tia.
 16. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 17. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

Nie musisz przygotowywać dokumentów o dochodach rodziny.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Wszystkie załączniki razem z wnioskiem mają mieć wielkość do 3,5 MB.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty pieniędzy z programu Rodzina 500+

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w siedzibie instytucji, która wydała decyzję odmowną albo wyślij pocztą, najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek 500+

Jeden z rodziców albo opiekunów dziecka, które ma mniej niż 18 lat, czyli:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

Opiekun faktyczny
to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Opiekun prawny dziecka
to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. 500 zł na dziecko dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

Ile dostaniesz

500 zł co miesiąc na dziecko, które nazywane jest pierwszym dzieckiem w programie Rodzina 500 +. Jest to kwota nieopodatkowana  tyle dostaniesz „na rękę”, więc nie musisz jej wliczać do swoich dochodów przy corocznych rozliczeniach podatkowych.

Pierwsze dziecko
to jedyne albo najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku — wybierz, które z nich wpiszesz we wniosku jako pierwsze.

Pieniądze dostaniesz w sposób, który będzie dla ciebie wygodny:

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej.

Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze

Wniosek 500 + składaj co roku aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze. W 2016 roku jest to czas od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Kiedy złożyć wniosek Kiedy dostaniesz decyzję i pieniądze Na jaki czas będą przyznane pieniądze

W dowolnym momencie do 30 września 2017 roku.

Do końca miesiąca, w którym złożysz wniosek — jeśli złożysz go do 10. dnia miesiąca.

Do końca następnego miesiąca — jeśli wniosek złożysz po 10. dniu miesiąca.

Nie możesz już dostać wyrównania za czas od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku. To wyrównanie było dostępne dla osób, które złożyły wnioski w tym czasie.

Od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 roku.

Kolejny okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ będzie trwał 12 miesięcy, od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. W następnych latach będzie taka sama zasada — 12 miesięcy, od października do września kolejnego roku.
Wniosek na kolejny okres złóż więc między 1 sierpnia 2017 roku a 31 października 2017 roku. Jeśli wniosek złożysz później — pieniądze będziesz dostawać krócej.

Jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie wzrośnie i będzie wyższy niż 800 zł albo 1200 zł netto miesięcznie (jeśli co najmniej jedno z twoich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność) — powiadom o tym urząd miasta, gminy albo ośrodek pomocy społecznej. Wtedy nie możesz już dostawać pieniędzy na pierwsze dziecko. Jeśli tego nie zrobisz — dostaniesz wezwanie do zwrotu pieniędzy razem z odsetkami.

Jeśli po złożeniu wniosku twoja sytuacja się zmieni, na przykład weźmiesz rozwód, i masz wątpliwości, czy wpływa to na wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500+ — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki albo błędy — dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko — złóż nowy wniosek. Jeśli wydarzy się to w sierpniu albo we wrześniu 2017 roku — możesz złożyć dwa wnioski, na obecny i kolejny okres przyznawania pieniędzy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jak załatwić sprawę

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez bankowość elektroniczną — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę — sprawdzisz, co zrobić krok po kroku i jakie dokumenty przygotować.

W urzędzie, wybranej instytucji albo pocztą

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wypełnij wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Złóż go w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek. Wniosek:
  • zanosisz do wybranej instytucji,
  • wysyłasz pocztą.
 4. Czekaj na pisemną decyzję urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 5. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w:

 • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania
 • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie. Dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.


Co przygotować

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.
W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli:

 • dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka.
 • kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Na przykład o:

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj, daj jej do podpisania, dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez bankowość elektroniczną

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy twój bank daje możliwość złożenia wniosku przez konto internetowe. Na przykład na stronie internetowej banku.
 2. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zaloguj się do swojego banku przez internet.
 4. Odszukaj wniosek programu Rodzina 500+.
 5. Wypełnij go na stronie banku. Część pól będzie już automatycznie wypełniona danymi, które ma bank. Na przykład twoje imię i nazwisko, numer PESEL.
 6. Dodaj załączniki.
 7. Wyślij wniosek.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie z urzędu, że odebrał twój wniosek.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Co przygotować

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej banku.

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj i daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez Platformę Usług Elektronicznych — PUE ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć konto na PUE. Sprawdź, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS.
 3. Kliknij w zakładkę „Rodzina 500+”.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Wyślij wniosek.
 7. Na swoje konto na PUE dostaniesz informację, że twój wniosek został przyjęty przez system ZUS.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie, że twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się twoją sprawą.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

ZUS przekazuje wniosek do urzędu. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej PUE ZUS.

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia w trakcie wypełniania wniosku na PUE. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj i daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany na platformie ePUAP.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na ePUAP na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/500-/rodzina-500-2/wniosek-rodzina-500- i kliknij „Załatw sprawę”.
 3. Wpisz urząd gminy albo miasta z miejsca swojego zamieszkania i wybierz ten urząd — tam wyślesz wniosek.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Dodaj załączniki.
 6. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 7. Wyślij wniosek.
 8. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj i daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez portal emp@tia

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą portalu emp@tia, potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto w module eWnioski.
 3. Kliknij w zakładkę „Dokumenty”.
 4. Wybierz „Nowy dokument”, a później „Świadczenia wychowawcze”.
 5. Zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „Utwórz dokument”.
 6. Wpisz nazwę swojej gminy.
 7. Wybierz z listy właściwą dla siebie jednostkę.
 8. Wypełnij wniosek.
 9. Zapisz go i kliknij „Zamknij”.
 10. Kliknij w zakładkę „Dokumenty robocze”.
 11. Zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 12. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 13. Wyślij wniosek.
 14. Sprawdź, czy urząd odebrał twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 15. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu emp@tia.
 16. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.
 17. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i jak długo będziesz dostawać pieniądze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Wszystkie załączniki razem z wnioskiem mają mieć wielkość do 3,5 MB.

Jeśli tylko ty osiągasz takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Jeśli takie dochody osiąga ktoś z twojej rodziny — poproś taką osobę o wypełnienie oświadczenia, wydrukuj i daj jej do podpisania, potem zeskanuj i dołącz do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty pieniędzy z programu Rodzina 500+

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w siedzibie instytucji, która wydała decyzję odmowną albo wyślij pocztą, najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Jak załatwić sprawę

Najprawdopodobniej nie możesz skorzystać z programu 500+. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jednak w twojej sytuacji, możesz z niego skorzystać — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Jak załatwić sprawę

Najprawdopodobniej nie możesz skorzystać z programu 500+.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Jak załatwić sprawę

Najprawdopodobniej nie możesz skorzystać z programu 500+. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jednak w twojej sytuacji, możesz z niego skorzystać — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.