Zgłoś wyjazd za granicę

Wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 6 miesięcy? Planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy. Sprawdź, jak to zrobić.

Przez internet

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo), certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę

Każda osoba, która:

 • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je posiada. Jej adres zameldowania stałego pozostanie bez zmian,
 • planuje na stałe wyjechać z Polski — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Możesz zgłosić swój wyjazd również przez pełnomocnika.
Jeśli chcesz, by pełnomocnik wymeldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób — skorzystaj z pisma ogólnego.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy zgłosić wyjazd

Najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
 4. Wybierz sposób logowania.
 5. Zaadresuj formularz. Wybierz urząd gminy, na terenie której mieszkasz.
 6. Wypełnij formularz.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Gdzie wysłać formularz

Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
 • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś obywatelem polskim — możesz też użyć e-dowodu.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierzasz wrócić do kraju — po powrocie do Polski zgłoś swój powrót. Sprawdź, jak zgłosić powrót z zagranicy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

W urzędzie

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę

Każda osoba, która:

 • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je posiada. Jej adres zameldowania stałego pozostanie bez zmian,
 • planuje na stałe wyjechać z Polski — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Możesz zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy zgłosić wyjazd

Najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zgłoś swój wyjazd. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłosić wyjazd.

Gdzie zgłosić wyjazd

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierzasz wrócić do kraju — po powrocie do Polski zgłoś swój powrót. Sprawdź, jak zgłosić powrót z zagranicy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)