Zgłoś wyjazd za granicę

Wyjeżdżasz za granicę Polski na dłużej niż 6 miesięcy? A może planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj. Możesz to zrobić w urzędzie gminy albo przez internet. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę

  • każdy polski obywatel, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju,
  • każdy polski obywatel, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Możesz zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co przygotować

  • formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy.  Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport).

Gdzie zgłosić wyjazd za granicę

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy i zamierzasz wrócić do kraju — pamiętaj, po powrocie do Polski zgłoś swój powrót. Sprawdź, jak zgłosić powrót z zagranicy.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)