Zgłoś powrót z zagranicy

Jeśli wracasz z zagranicy, a twój wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy, zgłoś swój powrót w urzędzie gminy. Możesz to zrobić w urzędzie gminy albo przez internet. Pamiętaj, żeby zrobić to w ciągu 30 dni od powrotu. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kto musi zgłosić powrót z zagranicy

Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy.

Swój powrót możesz zgłosić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co przygotować

Gdzie zgłosić powrót z zagranicy

W urzędzie gminy, na terenie której zamieszkasz po powrocie z zagranicy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)