Zgłoś powrót z zagranicy

Wracasz z zagranicy z wyjazdu, który trwał dłużej niż 6 miesięcy? Zgłoś swój powrót. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy. Masz na to 30 dni od powrotu. Sprawdź, jak to zrobić.

Przez internet

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo), certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

Kto musi zgłosić powrót z zagranicy

Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy.
NIE zgłaszaj powrotu z wcześniej zgłoszonego wyjazdu na stałe poza granice kraju. Po prostu zamelduj się na pobyt stały lub czasowy.

Możesz zgłosić swój powrót również przez pełnomocnika.Jeśli chcesz, by pełnomocnik zgłosił twój powrót przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie. Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób — skorzystaj z pisma ogólnego.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają powrót z zagranicy osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
 4. Wybierz sposób logowania.
 5. Zaadresuj formularz. Wybierz urząd gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.
 6. Wypełnij formularz.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Gdzie wysłać formularz

Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
 • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś obywatelem polskim — możesz też użyć e-dowodu.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu i zarejestruje powrót.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

W urzędzie

Kto musi zgłosić powrót z zagranicy

Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy.
NIE zgłaszaj powrotu z wcześniej zgłoszonego wyjazdu na stałe poza granice kraju. Po prostu zamelduj się na pobyt stały lub czasowy.

Możesz zgłosić swój powrót również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają powrót z zagranicy osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co przygotować

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować
 2. Zgłoś powrót. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłosić powrót.

Gdzie zgłosić powrót

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)