Uzyskaj drugi paszport

Potrzebujesz drugiego paszportu? Sprawdź, jak go uzyskać.

W Polsce

Kto może uzyskać drugi paszport

Każdy, kto ma ważny paszport, ale potrzebuje drugiego, ze względu na między innymi: 

 • ochronę swojego życia lub zdrowia — na przykład jedzie do kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym,
 • prowadzoną działalność humanitarną — na przykład uczestniczy w misjach humanitarnych,
 • trudności w przekroczeniu granicy danego państwa — na przykład posiada wizy lub pieczęci jednego z krajów, które pozostają w konflikcie,
 • bezpieczeństwo państwa.

Kiedy złożyć podanie

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż podanie o zgodę na wydanie drugiego paszportu i dokumenty, które potwierdzają wyjątkowość twojej sytuacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Adminstracji (MSWIA). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć podanie.
 3. Czekaj na zgodę na wydanie drugiego paszportu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Zapłać za drugi paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Złóż wniosek i pozostałe dokumenty w punkcie paszportowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 6. Odbierz drugi paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć podanie

Podanie wraz z dokumentami składasz do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Masz dwie możliwości złożenia dokumentów:

 • wysyłasz je pocztą. Adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Departament Spraw Obywatelskich
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa
 • składasz je osobiście w biurze podawczym MSWiA. Adres: ul. Rakowiecka 2a, Warszawa.
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Jeżeli składasz podanie w biurze podawczym — pracownicy jedynie przyjmują dokumenty, nie rozpatrują ich i nie oceniają tego, czy są kompletne.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek składasz w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Sprawdź listę urzędów wojewódzkich.

Ile zapłacisz

280 zł — jeśli nie masz żadnej ulgi ani zniżki.

Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z 50% ulgi — czyli zapłacisz 140 zł — jeśli:

 • jesteś uczniem albo studentem,
 • jesteś emerytem,
 • jesteś rencistą,
 • jesteś osobą niepełnosprawną,
 • utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
 • jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Możesz skorzystać z 75% ulgi — czyli zapłacisz 70 zł — jeśli:

 • masz mniej niż 26 lat, uczysz się (na przykład studiujesz) i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli masz prawo do kilku ulg — wybierz najkorzystniejszą i udokumentuj prawo do tej ulgi, na przykład pokaż ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację studencką.

Sprawdź, czy możesz dostać drugi paszport bezpłatnie

Nie zapłacisz za wydanie drugiego paszportu, jeśli:

 • masz ponad 70 lat,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa — nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za drugi paszport — weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz jeden z powyższych warunków.


Nie ma jednego sposobu zapłaty za drugi paszport. Dowiedz się w wybranym punkcie paszportowym, jak możesz zapłacić. Zatrzymaj dowód opłaty.

Co przygotować

Jeśli chcesz uzyskać zgodę na wydanie drugiego paszportu, przygotuj:

 • podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji — nie ma jednego wzoru takiego podania, napisz je samodzielnie,
 • dokumenty, które potwierdzają wyjątkowość twojej sytuacji.

Jeśli masz już zgodę Ministra i chcesz złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu, przygotuj:

 • oryginał decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgoda Ministra jest ważna przez trzy miesiące od daty jej wydania,
 • wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie,
 • jedno kolorowe zdjęcie — musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz samodzielnie zrobić zdjęcie, sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty (na przykład legitymacja kombatanta),
 • ważny paszport, którego obecnie używasz (ważny dowód osobisty).

Ile będziesz czekać

 • Na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będziesz czekać do 30 dni. W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się do 60 dni — na przykład gdy złożone wyjaśnienia nie wystarczą i Minister poprosi cię o przesłanie dodatkowych dokumentów.
 • Na drugi paszport będziesz czekać do 30 dni. Urzędnik poda ci dokładny termin odbioru drugiego paszportu podczas składania wniosku.

Jak odebrać drugi paszport

Odbierz go osobiście w punkcie paszportowym — tam, gdzie złożysz wniosek. Przy odbiorze sprawdź w drugim paszporcie, czy twoje dane biometryczne są poprawne — czyli odciski palców i wizerunek twarzy. Możesz to zrobić za pomocą czytnika elektronicznego, który jest dostępny w urzędzie.

Jak długo jest ważny drugi paszport

2 lata od daty wydania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów  paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2237).

Za granicą

Kto może uzyskać drugi paszport

Każdy, kto ma ważny paszport, ale potrzebuje drugiego, ze względu na między innymi:

 • ochronę swojego życia lub zdrowia — na przykład jedzie do kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym,
 • prowadzoną działalność humanitarną — na przykład uczestniczy w misjach humanitarnych,
 • trudności w przekroczeniu granicy danego państwa — na przykład posiada wizy lub pieczęci jednego z krajów, które pozostają w konflikcie,
 • bezpieczeństwo państwa.

Kiedy złożyć podanie

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż podanie o zgodę na wydanie drugiego paszportu i dokumenty, które potwierdzają wyjątkowość twojej sytuacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć podanie.
 3. Czekaj na zgodę na wydanie drugiego paszportu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Zapłać za drugi paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Złóż wniosek i pozostałe dokumenty w konsulacie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 6. Odbierz drugi paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć podanie

Podanie wraz z dokumentami wysyłasz pocztą do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Spraw Obywatelskich
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Gdzie złożyć wniosek

W polskim konsulacie. Sprawdź adres konsulatu w kraju, w którym jesteś.

Ile zapłacisz

Skontaktuj się z pracownikiem konsulatu — powie ci, ile zapłacisz za drugi paszport.

Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z 50% ulgi, jeśli:

 • jesteś uczniem albo studentem,
 • jesteś emerytem,
 • jesteś rencistą,
 • jesteś osobą niepełnosprawną,
 • utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego.

Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki — weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz jeden z powyższych warunków, na przykład legitymację studencką, legitymację rencisty.

Sprawdź, czy możesz dostać drugi paszport bezpłatnie

Nie zapłacisz za wydanie drugiego paszportu, jeśli:

 • masz ponad 70 lat,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa — nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za drugi paszport — weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz jeden z powyższych warunków.


Nie ma jednego sposobu zapłaty za drugi paszport. Dowiedz się w konsulacie, jak możesz zapłacić. Zatrzymaj dowód opłaty.

Co przygotować

Jeśli chcesz uzyskać zgodę na wydanie drugiego paszportu, przygotuj:

 • podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji — nie ma jednego wzoru takiego podania, napisz je samodzielnie,
 • dokumenty, które potwierdzają wyjątkowość twojej sytuacji.

Jeśli masz już zgodę Ministra i chcesz złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu, przygotuj:

 • oryginał decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgoda Ministra jest ważna przez trzy miesiące od daty jej wydania,
 • wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w konsulacie. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie,
 • jedno kolorowe zdjęcie — musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz samodzielnie zrobić zdjęcie, sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód wpłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty (na przykład legitymacja kombatanta),
 • ważny paszport, którego obecnie używasz (ważny dowód osobisty).

Ile będziesz czekać

 • Na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będziesz czekać do 30 dni. W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się do 60 dni  na przykład gdy złożone wyjaśnienia nie wystarczą i Minister poprosi cię o przesłanie dodatkowych dokumentów.
 • Pracownik konsulatu poda ci dokładny termin odbioru drugiego paszportu podczas składania wniosku.

Jak odebrać drugi paszport

Odbierz go osobiście w konsulacie — tam, gdzie złożysz wniosek. Konsul może pozwolić ci na inny sposób odbioru, na przykład jeśli masz trudności z dojazdem do konsulatu.

Przy odbiorze sprawdź w drugim paszporcie, czy twoje dane biometryczne są poprawne — czyli odciski palców i wizerunek twarzy. Możesz to zrobić za pomocą czytnika elektronicznego, który jest dostępny w urzędzie.

Jak długo jest ważny drugi paszport

2 lata od daty wydania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów  paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237).