Potwierdź polski dokument, aby używać go za granicą

Chcesz wykorzystać polski dokument za granicą? Na przykład chcesz potwierdzić swoje wykształcenie albo stan cywilny? Aby twoje dokumenty urzędowe były wiarygodne w innym państwie, potrzebujesz poświadczenia. Sprawdź, jak je uzyskać.

Wybierz kraj, w którym będziesz używać dokumentu

Dzięki temu pokażemy ci informacje skierowane do ciebie.