Paszport - informacje o dokumencie

Paszport to dokument, który potwierdza Twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem możesz podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.

Informacja o usłudze

Kto może mieć polski paszport

Każdy obywatel Polski.

Są jednak szczególne przypadki, w których polski obywatel nie może dostać paszportu lub można mu go odebrać - na przykład, jeśli sąd lub prokuratura skieruje wniosek o odmowę wydania lub unieważnienie paszportu.

Jakie dane zawiera paszport

 • nazwisko,
 • imię lub imiona,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać),
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • informację, kto wydał paszport.

Od 29 czerwca 2009 roku w paszportach umieszcza się również dwie dane, które mogą zostać odczytane przez komputer (dane biometryczne):

 • wizerunek twarzy,
 • odciski palców - z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków.

Paszporty wydane między 28 sierpnia 2006 roku a 28 czerwca 2009 roku zawierają tylko jedną daną biometryczną - wizerunek twarzy.

W paszportach wydanych przed 28 sierpnia 2006 roku nie ma żadnych danych biometrycznych.

Jak wygląda paszport

Polski paszport ma formę książeczki z 40 stronami. Poniżej umieszczamy wzór okładki i strony z danymi właściciela paszportu.

Paszport wzór - okładka
Paszport wzór - dane właściciela paszportu

Jak długo ważny jest paszport

 • 5 lat od wystawienia - dla dziecka do 13 lat,
 • 10 lat od wystawienia - dla osoby powyżej 13 lat.

Kiedy paszport traci ważność

Twój paszport straci ważność, gdy:

 • upłynie termin jego ważności. W paszporcie znajdziesz datę upływu terminu jego ważności, 
 • zgłosisz jego utratę albo zniszczenie,
 • ktoś zwróci do urzędu Twój zgubiony paszport,
 • stracisz polskie obywatelstwo,
 • zmienisz swoje dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
 • zostanie unieważniony. 

Gdy zgłosisz czyjś zgon - jego paszport automatycznie straci ważność.

Gdy Twój paszport straci ważność, nadal możesz wjechać do Polski.

Kiedy musisz wymienić paszport

Złóż wniosek o wydanie nowego paszportu:

 • nie później niż 30 dni od zmiany Twoich danych (na przykład nazwiska) - jeśli mieszkasz w Polsce,
 • nie później niż 90 dni od zmiany Twoich danych (na przykład nazwiska) - jeśli mieszkasz za granicą.

Jeśli zmieniły się Twoje dane (na przykład nazwisko po ślubie albo numer PESEL), czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym:

 • sporządzono Twój akt małżeństwa - jeśli zmieniasz nazwisko po ślubie,
 • dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych,
 • dostaniesz orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych,
 • dostaniesz zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Co możesz zrobić, jeśli zgubisz lub zniszczysz paszport

Zgłoś to jak najszybciej do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu.

Informacje o adresach punktów paszportowych znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Informacje o adresach polskich konsulatów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak możesz wyrobić paszport

Sprawdź:

Jak wyrobić paszport dla dorosłego

Jak wyrobić paszport dla dziecka

Ile kosztuje paszport

 • 30 zł - dzieci do 13 lat,
 • 70 zł - dzieci od 13 do 18 lat (uczniowie),
 • 140 zł - dorośli.

Wiele osób może skorzystać z ulgi lub zniżki - więcej informacji na ten temat znajdziesz w usługach Jak wyrobić paszport dla dorosłego lub Jak wyrobić paszport dla dziecka.

Jaki jest termin realizacji

Do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej. Urzędnik poda Ci dokładny termin realizacji.

Sprawdź, czy Twój paszport jest już gotowy do odbioru

 • wejdź na stronę czy twój paszport jest gotowy i wpisz numer sprawy - znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku, które dostaniesz w punkcie paszportowym,
 • zadzwoń do urzędu wojewódzkiego i podaj numer sprawy - znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku, które dostaniesz w punkcie paszportowym. Numer telefonu znajdziesz na liście urzędów wojewódzkich.

Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu - numer sprawy znaduje się pod kodem kreskowym

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126)