Głosowanie poza miejscem zameldowania

Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? A może chcesz głosować za granicą? To nie problem. Sprawdź, jakie masz możliwości, żeby zagłosować w dowolnym miejscu.

Informacja o usłudze

Niestety nie możesz głosować w wyborach.

W wyborach mogą głosować jedynie pełnoletni obywatele Polski i krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje

Informacja o usłudze

Kto może zgłosić się do spisu wyborców za granicą

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.
prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

W jakich wyborach możesz głosować

W referendach ogólnokrajowych i wyborach:

 • do Sejmu i Senatu,
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy się zgłosić

 • najwcześniej - w dniu, w którym zostaną utworzone obwody wyborcze za granicą,
 • najpóźniej - 3 dni przed wyborami,
 • między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich - jeśli chcesz zagłosować tylko w drugiej turze.

Złóż wniosek jak najwcześniej - konsul potrzebuje czasu, żeby go sprawdzić.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jakie informacje podać.
 2. Zgłoś się w polskim konsulacie albo ambasadzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie się zgłosić.

Kiedy konsul dopisze cię do spisu - poinformuje o tym urzędnika w Polsce. Urzędnik wykreśli cię ze spisu w Polsce, ale tylko na czas najbliższych wyborów.

Gdzie się zgłosić

Jakie informacje podać

 • w jaki sposób chcesz głosować (osobiście czy korespondencyjnie),
 • miejsce, w którym chcesz głosować. Sprawdź dane kontaktowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • twoje imię albo imiona,
 • twoje nazwisko,
 • imię ojca,
 • twoją datę urodzenia,
 • numer PESEL, 
 • miejsce twojego pobytu za granicą,
 • datę, miejsce wydania i numer ważnego polskiego dowodu osobistego - jeśli jesteś w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, do którego można wjechać na podstawie dowodu osobistego,
 • datę, miejsce wydania i numer ważnego polskiego paszportu - jeśli jesteś poza Unią Europejską, w państwie do którego można wjechać tylko na podstawie paszportu,
 • adres zameldowania lub gminę, w której jesteś wpisany do rejestru wyborców w Polsce - jeśli przebywasz za granicą czasowo,
 • twoje dane kontaktowe.

Co przygotować

Jeśli chcesz załatwić sprawę bezpośrednio w konsulacie - weź ze sobą:

 • paszport,
 • dowód osobisty - jeśli jesteś na terenie Unii Europejskiej lub w państwie, do którego można wjechać na podstawie dowodu osobistego. 

Jeśli chcesz załatwić sprawę w inny sposób (na przykład telefonicznie) - przygotuj tylko te dane, które znajdują się w sekcji Jakie informacje podać.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Konsul albo pracownik ambasady:

 • od razu przyjmie twoje zgłoszenie (potwierdzenie złożenia wniosku dostaniesz tylko wtedy, kiedy zgłosisz się przez stronę ewybory.msz.gov.pl),
 • po sprawdzeniu twoich danych dopisze cię do spisu wyborców. W szczególnych przypadkach może to potrwać nawet kilka dni, dlatego zgłoś się do konsulatu albo ambasady jak najszybciej - wtedy będziesz mieć pewność, że twoja sprawa zostanie rozpatrzona na czas.

Jeśli nie masz praw wyborczych albo masz już zaświadczenie o prawie do głosowania - konsul nie dopisze cię do spisu. Konsul albo pracownik ambasady powiadomi cię o tym - jeśli przy zgłoszeniu podasz swój aktualny adres e-mail. W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie do konsula.

Dodatkowe informacje

W przypadku wyborów, w których jest druga tura (na przykład wyborów prezydenckich), konsul wpisze cię do spisu w obu turach. Jeśli w drugiej turze chcesz zagłosować w innym miejscu - weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem możesz zagłosować w każdym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 384)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów glosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 1459)

Informacja o usłudze

Kto może zgłosić się do spisu wyborców za granicą

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.
prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

W jakich wyborach możesz głosować

Możesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy się zgłosić

 • najwcześniej - w dniu, w którym zostaną utworzone obwody wyborcze za granicą,
 • najpóźniej - 3 dni przed wyborami.  

Złóż wniosek jak najwcześniej - konsul potrzebuje czasu, żeby go sprawdzić.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jakie informacje podać.
 2. Zgłoś się w polskim konsulacie albo ambasadzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie się zgłosić.

Kiedy konsul dopisze cię do spisu - poinformuje o tym urzędnika w Polsce. Urzędnik wykreśli cię ze spisu w Polsce, ale tylko na czas najbliższych wyborów.

Gdzie się zgłosić

Jakie informacje podać

 • w jaki sposób chcesz głosować (osobiście czy korespondencyjnie),
 • miejsce, w którym chcesz głosować. Sprawdź dane kontaktowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • twoje imię albo imiona,
 • twoje nazwisko,
 • imię ojca,
 • twoją datę urodzenia,
  numer PESEL - jeśli go masz,  
 • miejsce twojego pobytu za granicą,
 • adres zameldowania lub gmina, w której jesteś wpisany do rejestru wyborców w Polsce - jeśli przebywasz za granicą czasowo,
 • datę, miejsce wydania i numer ważnego dokumentu, który potwierdzi twoją tożsamość, 
 • twoje dane kontaktowe.

Co przygotować

Jeśli chcesz załatwić sprawę bezpośrednio w konsulacie - weź ze sobą dokument, który potwierdzi twoją tożsamość.  

Jeśli chcesz załatwić sprawę w inny sposób (na przykład telefonicznie) - przygotuj tylko te dane, które znajdują się w sekcji Jakie informacje podać.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Konsul albo pracownik ambasady:

 • od razu przyjmie twoje zgłoszenie (potwierdzenie złożenia wniosku dostaniesz tylko wtedy, kiedy zgłosisz się przez stronę ewybory.msz.gov.pl),
 • po sprawdzeniu twoich danych dopisze cię do spisu wyborców. W szczególnych przypadkach może to potrwać nawet kilka dni, dlatego zgłoś się do konsulatu albo ambasady jak najszybciej - wtedy będziesz mieć pewność, że twoja sprawa zostanie rozpatrzona na czas.

Jeśli nie masz praw wyborczych albo masz już zaświadczenie o prawie do głosowania - konsul nie dopisze cię do spisu. Konsul albo pracownik ambasady powiadomi cię o tym - jeśli przy zgłoszeniu podasz swój aktualny adres e-mail. W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie do konsula.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 384)

Informacja o usłudze

Możesz wybrać jak chcesz głosować w najbliższych wyborach poza miejscem zameldowania:

Weź zaświadczenie z urzędu w miejscu zameldowania

Ważne informacje o zaświadczeniu 

Z zaświadczeniem możesz głosować tylko raz. Jest ono ważne tylko podczas jednych wyborów. Przy kolejnych wyborach - weź kolejne.

Weź je ze sobą na głosowanie i daj osobie z komisji wyborczej - nawet jeśli będziesz głosować w miejscu swojego zameldowania.

Jeśli stracisz zaświadczenie - nie dostaniesz kolejnego (niezależnie od tego, co się z nim stało). W takiej sytuacji nie możesz głosować (nawet w miejscu swojego zameldowania).

Kto może dostać zaświadczenie

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.

prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Co zrobić

 1. Napisz wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania i przygotuj pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować
 2. Złóż wniosek o zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Odbierz zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie odebrać zaświadczenie
 4. Weź udział w najbliższych wyborach. Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą. 

Kiedy złożyć wniosek

 • najwcześniej - w dniu, w którym ogłoszono wybory,
 • najpóźniej - 2 dni przed wyborami.

Złóż wniosek jak najwcześniej - dzięki temu unikniesz kolejek w urzędzie albo w konsulacie.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie gminy zgodnie z miejscem twojego zameldowania,
 • w urzędzie gminy, w którym urzędnik wpisał cię do rejestru wyborców,
 • w polskim konsulacie, w którym urzędnik dopisał cię do spisu wyborców - jeśli jesteś za granicą i chcesz głosować w innej komisji wyborczej. Na przykład: urzędnik dopisał cię do spisu wyborców w konsulacie w Hiszpanii, ale chcesz zagłosować we Francji albo w Polsce - w takiej sytuacji idź do konsulatu w Hiszpanii (tam dostaniesz zaświadczenie).

Wniosek zanieś osobiście do odpowiedniego urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania. Napisz go samodzielnie. Uwzględnij w nim swoje dane:
  • numer PESEL,
  • imię lub imiona,
  • nazwisko,
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres, pod którym urzędnik wpisał cię do rejestru wyborców albo spisu wyborców,
  • numer telefonu - dzięki temu urzędnik będzie mógł skontaktować się z tobą w razie potrzeby. Nie jest to obowiązkowe.
 • dowód osobisty lub paszport. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie dostaniesz od razu.

Gdzie odebrać zaświadczenie

Zaświadczenie odbierz w urzędzie albo w konsulacie, w którym złożysz wniosek.

Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • przez upoważnioną osobę. W upoważnieniu napisz dane swoje oraz osoby, którą upoważniasz:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (jeśli składasz wniosek za granicą - napisz oba numery).

Dodatkowe informacje

W wyborach uzupełniających, na przykład do Senatu albo rady gminy, możesz głosować tylko wtedy, jeśli na stałe mieszkasz na terenie okręgu wyborczego, w którym odbędą się takie wybory. 

Zgłoś się do spisu wyborców tam, gdzie będziesz głosować

Kto może zgłosić się do spisu wyborców

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.

prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

W jakich wyborach możesz głosować

W wyborach:

 • do Sejmu i Senatu,
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa (w gminie, powiecie lub województwie, w których mieszkasz),
 • wójta w gminie, burmistrza lub prezydenta miasta - tam gdzie na stałe mieszkasz,
 • do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy się zgłosić

 • najwcześniej - w dniu ogłoszenia wyborów,
 • najpóźniej - 5 dni przed wyborami,
 • między pierwszą a drugą turą wyborów - jeśli chcesz zagłosować tylko w drugiej turze.

Złóż wniosek jak najwcześniej - dzięki temu unikniesz kolejek.

W dniu wyborów możesz dopisać się do spisu wyborców, tylko jeśli:

 • masz zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • nie ma cię w spisie, ale możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe na terenie danego obwodu wyborczego. Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie masz prawa do głosowania albo jesteś już w spisie wyborców w innym obwodzie,
 • masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz za granicą. Możesz głosować na podstawie ważnego polskiego paszportu. Weź ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkasz na stałe za granicą (na przykład kartę pobytu),
 • nie ma cię w spisie dla danego obwodu wyborczego, ale jesteś w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym - jeśli opuścisz takie miejsce przed dniem wyborów. Udowodnij to - na przykład możesz pokazać swój wypis ze szpitala,
 • chcesz głosować w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym - jeśli trafisz do takiego miejsca przed dniem wyborów.

Co zrobić

 1. Napisz wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek w urzędzie gminy, w której chcesz głosować. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Urzędnik może cię wpisać tylko do jednego spisu - dlatego od razu wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania), ale tylko na czas najbliższych wyborów.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy, w której chcesz głosować. Nie dotyczy to wyborów do rad gmin i wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W takich wyborach możesz głosować tylko tam, gdzie mieszkasz.

Możesz to zrobić:

Co przygotować

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Napisz go samodzielnie. Uwzględnij w nim swoje:

 • nazwisko,
 • imię albo imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania.

Ile będziesz czekać

Urzędnik od razu dopisze cię do spisu wyborców.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

W przypadku wyborów, w których jest druga tura (na przykład wyborów prezydenckich), urzędnik wpisze cię do spisu w obu turach. Jeśli w drugiej turze chcesz zagłosować w innym miejscu - weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem możesz zagłosować w każdym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

W wyborach uzupełniających na przykład do senatu albo rady gminy możesz głosować tylko wtedy, jeśli na stałe mieszkasz na terenie okręgu wyborczego, w którym będą takie wybory.

Głosuj listownie - głosowanie korespondencyjne

Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zagłosuj korespondencyjnie! Kartę wyborczą przyniesie ci listonosz. Wypełnij ją w domu i wyślij na poczcie.

więcej o głosowaniu

Głosuj przez pełnomocnika

Nie możesz zagłosować osobiście? Zagłosuj przez pełnomocnika! Wtedy to on, w twoim imieniu, zagłosuje na kandydata, którego wybierzesz.

Możesz zagłosować w ten sposób, jeśli:

 • masz 75 lat albo więcej (możesz zagłosować przez pełnomocnika, jeśli ukończysz 75 lat w dniu wyborów),
 • masz orzeczenie:
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów,
 • przysługuje ci zasiłek pielęgnacyjny i nie możesz stale albo długotrwale pracować w gospodarstwie rolnym.

Wystarczy, że spełnisz jeden z tych warunków.

więcej o głosowaniu

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015, poz. 1086)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U z 2015 poz. 5 z późn. zm.)

Informacja o usłudze

Kto może zgłosić się do rejestru wyborców

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.
prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

W jakich wyborach możesz głosować

W wyborach:

 • do Sejmu i Senatu,
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa (w gminie, powiecie lub województwie, w których mieszkasz),
 • wójta w gminie, burmistrza lub prezydenta miasta - tam gdzie na stałe mieszkasz,
 • do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy się zgłosić

Przez cały rok.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek i deklarację. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Urzędnik może cię wpisać tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreśli cię z tego, w którym jesteś (czyli z rejestru w miejscu twojego zameldowania).

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Wniosek złóż:

Co przygotować

Urzędnik może poprosić cię o pokazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że mieszkasz w tej gminie. Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz.

Ile będziesz czekać

Do 3 dni od złożenia wniosku.

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców - jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941 z późn. zm.)

Informacja o usłudze

Możesz wybrać jak chcesz głosować w najbliższych wyborach poza miejscem zameldowania:

Weź zaświadczenie z urzędu, gdzie jesteś zameldowany

Ważne informacje o zaświadczeniu 

Z zaświadczeniem możesz głosować tylko raz. Jest ono ważne tylko podczas jednych wyborów. Przy kolejnych wyborach - weź kolejne.

Weź je ze sobą na głosowanie i daj osobie z komisji wyborczej - nawet jeśli będziesz głosować w miejscu swojego zameldowania.

Jeśli stracisz zaświadczenie - nie dostaniesz kolejnego (niezależnie od tego, co się z nim stało). W takiej sytuacji nie możesz głosować (nawet w miejscu swojego zameldowania).

Kto może dostać zaświadczenie

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.

prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Co zrobić

 1. Napisz wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania i przygotuj pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować
 2. Złóż wniosek o zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Odbierz zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie odebrać zaświadczenie
 4. Weź udział w najbliższych wyborach. Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą. 

Kiedy złożyć wniosek

 • najwcześniej - w dniu, w którym ogłoszono wybory,
 • najpóźniej - 2 dni przed wyborami.

Złóż wniosek jak najwcześniej - dzięki temu unikniesz kolejek w urzędzie albo w konsulacie.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie gminy zgodnie z miejscem twojego zameldowania,
 • w urzędzie gminy, w którym urzędnik wpisał cię do rejestru wyborców,
 • w polskim konsulacie, w którym urzędnik dopisał cię do spisu wyborców - jeśli jesteś za granicą i chcesz głosować w innej komisji wyborczej. Na przykład: urzędnik dopisał cię do spisu wyborców w konsulacie w Hiszpanii, ale chcesz zagłosować we Francji albo w Polsce - w takiej sytuacji idź do konsulatu w Hiszpanii (tam dostaniesz zaświadczenie).

Wniosek zanieś osobiście do odpowiedniego urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania. Napisz go samodzielnie. Uwzględnij w nim swoje dane:
  • numer PESEL,
  • imię lub imiona,
  • nazwisko,
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres, pod którym urzędnik wpisał cię do rejestru wyborców albo spisu wyborców,
  • numer telefonu - dzięki temu urzędnik będzie mógł skontaktować się z tobą w razie potrzeby. Nie jest to obowiązkowe.
 • dowód osobisty lub paszport. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie dostaniesz od razu.

Gdzie odebrać zaświadczenie

Zaświadczenie odbierz w urzędzie albo w konsulacie, w którym złożysz wniosek.

Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • przez upoważnioną osobę. W upoważnieniu napisz dane swoje oraz osoby, którą upoważniasz:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (jeśli składasz wniosek za granicą - napisz oba numery).

Dodatkowe informacje

W wyborach uzupełniających, na przykład do Senatu albo rady gminy, możesz głosować tylko wtedy, jeśli na stałe mieszkasz na terenie okręgu wyborczego, w którym odbędą się takie wybory. 

Zgłoś się do spisu wyborców tam, gdzie będziesz głosować

Kto może zgłosić się do spisu wyborców

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.

prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

W jakich wyborach możesz głosować

W wyborach:

 • do rady gminy, w której mieszkasz na stałe,
 • wójta w gminie, burmistrza lub prezydenta miasta - tam gdzie na stałe mieszkasz,
 • do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy się zgłosić

 • najwcześniej - w dniu ogłoszenia wyborów,
 • najpóźniej - 5 dni przed wyborami,
 • między pierwszą a drugą turą wyborów - jeśli chcesz zagłosować tylko z drugiej turze.

Złóż wniosek jak najwcześniej, dzięki temu unikniesz kolejek.

W dniu wyborów możesz dopisać się do spisu wyborców, tylko jeśli:

 • masz zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • nie ma cię w spisie, ale możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe na terenie danego obwodu wyborczego. Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie masz prawa do głosowania albo jesteś już w spisie wyborców w innym obwodzie, 
 • nie ma cię w spisie dla danego obwodu wyborczego, ale jesteś w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym - jeśli opuścisz takie miejsce przed dniem wyborów. Udowodnij to - na przykład możesz pokazać swój wypis ze szpitala,
 • masz ważny paszport,
 • chcesz głosować w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym - jeśli trafisz do takiego miejsca przed dniem wyborów.

Co zrobić

 1. Napisz wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek w urzędzie gminy, w której chcesz głosować. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Urzędnik może cię wpisać tylko do jednego spisu - dlatego od razu wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania), ale tylko na czas najbliższych wyborów.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy, w której chcesz głosować. Nie dotyczy to wyborów do rad gmin i wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W takich wyborach możesz głosować tylko tam, gdzie mieszkasz.

Możesz to zrobić:

Co przygotować

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Napisz go samodzielnie. Uwzględnij w nim:

 • nazwisko,
 • imię albo imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania.

Ile będziesz czekać

Urzędnik od razu dopisze cię do spisu wyborców.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

W przypadku wyborów, w których jest druga tura (na przykład wyborów prezydenckich), urzędnik wpisze cię do spisu w obu turach. Jeśli w drugiej turze chcesz zagłosować w innym miejscu - weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem możesz zagłosować w każdym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

W wyborach uzupełniających na przykład do rady gminy możesz głosować tylko wtedy, jeśli na stałe mieszkasz na terenie okręgu wyborczego, w którym będą takie wybory.

Głosuj listownie - głosowanie korespondencyjne

Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zagłosuj korespondencyjnie! Kartę wyborczą przyniesie ci listonosz. Wypełnij ją w domu i wyślij na poczcie.

więcej o głosowaniu

Głosuj przez pełnomocnika

Nie możesz zagłosować osobiście? Zagłosuj przez pełnomocnika! Wtedy to on, w twoim imieniu, zagłosuje na kandydata, którego wybierzesz.

Możesz zagłosować w ten sposób, jeśli:

 • masz 75 lat albo więcej (możesz zagłosować przez pełnomocnika, jeśli ukończysz 75 lat w dniu wyborów),
 • masz orzeczenie:
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów,
 • przysługuje ci zasiłek pielęgnacyjny i nie możesz stale albo długotrwale pracować w gospodarstwie rolnym.

Wystarczy, że spełnisz jeden z tych warunków.

więcej o głosowaniu

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015, poz. 1086)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U z 2015 poz. 5 z późn. zm.)

Informacja o usłudze

Kto może zgłosić się do rejestru wyborców

Każdy, kto może głosować, czyli:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.

prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

W jakich wyborach możesz głosować

W wyborach:

 • do rady gminy, w której mieszkasz na stałe,
 • wójta w gminie, burmistrza lub prezydenta miasta - tam gdzie na stałe mieszkasz,
 • do Parlamentu Europejskiego.

Kiedy się zgłosić

Przez cały rok.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek i deklarację. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Urzędnik może cię wpisać tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreśli cię z tego, w którym jesteś (czyli z rejestru w miejscu twojego zameldowania).

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Wniosek złóż:

Co przygotować

Urzędnik może poprosić cię o pokazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że mieszkasz w tej gminie. Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz.

Ile będziesz czekać

Do 3 dni od złożenia wniosku.

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców - jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

W przypadku wyborów, w których jest druga tura (na przykład wyborów prezydenckich), urzędnik wpisze cię do rejestru w obu turach. Jeśli w drugiej turze chcesz zagłosować w innym miejscu - weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem możesz zagłosować w każdym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941 z późn. zm.)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.