Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - portal informacyjny

Wyjeżdżasz za granicę na wakacje albo do pracy? Zastanawiasz się, czy twoje polskie ubezpieczenie zdrowotne będzie tam ważne? Wejdź na portal ekuz.nfz.gov.pl. Znajdziesz tam informacje o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki niej uzyskasz niezbędną opiekę medyczną w krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Informacja o usłudze

Kto może skorzystać z EKUZ

Każdy, kto wyjeżdża za granicę do państw UE oraz EFTA, na przykład:

  • na wypoczynek,
  • do pracy - jako pracownik oddelegowany do pracy w innym państwie członkowskim UE oraz EFTA przez polskiego pracodawcę,
  • w celu poszukiwania pracy - jako osoba bezrobotna, która ma prawo do zasiłku,
  • do szkoły albo na studia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w usłudze Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Na portalu znajdziesz między innymi:

  • informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które przebywają w krajach UE oraz EFTA,
  • informacje o zwrocie kosztów leczenia w krajach UE oraz EFTA,
  • listę usług medycznych, za które dodatkowo zapłacisz w krajach UE. Dzięki temu możesz przygotować się na ewentualne wydatki związane z leczeniem,
  • interaktywne formularze wniosków o EKUZ, 
  • dane kontaktowe poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, w których możesz złożyć wniosek o EKUZ,
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z EKUZ i leczeniem w krajach członkowskich UE.

Odwiedź Portal EKUZ

Twórcą portalu jest Departament Współpracy Międzynarodowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).