Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka

Chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra. Sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka.

W urzędzie

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka

Jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Dzieci powyżej 5. roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Kiedy wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dzieci do 18. roku życia nie muszą mieć dowodu.

Dowód albo paszport dla dziecka jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Odbierz gotowy dowód osobisty dla dziecka. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odebrać gotowy dowód osobisty.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki ma.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5. roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).

Dowód możesz odebrać samodzielnie również wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5. roku życia w jego obecności.

Dowód osobisty dziecka może odebrać tylko ten rodzic, który składał wniosek.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.

Informacje dodatkowe

Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek i zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka

Jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Kiedy wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dzieci do 18. roku życia nie muszą mieć dowodu.

Dowód albo paszport dla dziecka jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu. 

Co przygotować

Zdjęcie dziecka. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie dziecka nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wybierz dowolny urząd gminy, w którym złożysz wniosek i później odbierzesz gotowy dowód.
 6. Wypełnij formularz i dołącz zdjęcie dziecka.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany, i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty lub paszport dziecka, jeśli dziecko je ma.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5. roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).

Dowód możesz odebrać samodzielnie również wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5. roku życia w jego obecności.

Dowód osobisty dziecka może odebrać tylko ten rodzic, który składał wniosek.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.

Informacje dodatkowe

Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.)

Poza urzędem

Może się zdarzyć, że na przykład ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie możesz osobiście iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Wtedy możesz go złożyć w miejscu, w którym przebywasz. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka

Jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Kiedy wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dzieci do 18. roku życia nie muszą mieć dowodu.

Dowód albo paszport dla dziecka jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu. 

Co zrobić

 1. Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy.
 2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście iść do urzędu. Podaj swoje dane i dane dziecka.
 3. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Przekaż mu potrzebne dokumenty.
 5. Odbierz gotowy dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odebrać gotowy dowód osobisty.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki ma.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5. roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).

Dowód możesz odebrać samodzielnie również wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5. roku życia w jego obecności.

Dowód osobisty dziecka może odebrać tylko ten rodzic, który składał wniosek.

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu czy w szpitalu), dowód może odebrać za ciebie pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.

Informacje dodatkowe

Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.)