Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka

Chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach strefy Schengen. Poniżej, dowiesz się jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka.

W urzędzie

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka

W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dzieci do lat 18 nie muszą mieć dowodu.

Dowód dla dziecka albo paszport jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej i krajów strefy Schengen.

Co musisz przygotować

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu, aby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik pomoże Ci. Dowiedz się, jak złożyć wniosek w miejscu, w którym przebywasz.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Cię urzędnik.

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Możesz sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty Twojego dziecka jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).

Dowód możesz odebrać samodzielnie również wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5 roku życia w jego obecności.

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w Twoim domu, czy w szpitalu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Dodatkowe informacje

 • dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
 • dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka

W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dowód dla dziecka albo paszport jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej i krajów strefy Schengen.

Co przygotować

Zdjęcie dziecka. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie dziecka nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi wydania dowodu.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wybierz dowolny urząd gminy, w którym złożysz wniosek i później odbierzesz gotowy dowód.
 6. Wypełnij formularz i dołącz zdjęcie dziecka.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).

Jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5 roku życia, to musi być ono obecne przy odbiorze dowodu.

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki niemu możesz sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty twojego dziecka jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

Dodatkowe informacje

 • dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
 • dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat jest ważny 10 lat.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)

Poza urzędem

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu, aby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik pomoże Ci. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka

W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dzieci do lat 18 nie muszą mieć dowodu.

Dowód dla dziecka albo paszport jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej i krajów strefy Schengen.

Co musisz przygotować

Jak możesz złożyć wniosek poza urzędem:

 1. Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy.
 2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście udać się do urzędu. Podaj dane Twoje i dziecka.
 3. Wydrukuj wniosek i wypełnij samodzielnie albo poproś wcześniej urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.
 4. Przygotuj zdjęcie dziecka.
 5. Urzędnik odwiedzi Cię w umówionym terminie. Przekaż urzędnikowi potrzebne dokumenty.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

 • dowód możesz odebrać w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.
  • jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat - możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem),
  • jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat - musi być obecne przy odbiorze dowodu,
 • dowód może za Ciebie odebrać ktoś inny. Wyznacz wtedy pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. Pamiętaj, żeby pełnomocnik zabrał do urzędu dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli jest dostępny.

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Możesz sprawdzić przez internet, czy Twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)