Uzyskaj informacje o obrotach towarowych z zagranicą

Chcesz wiedzieć, z jakimi krajami Polska wymienia towary? Jak zmieniają się ceny kupna i sprzedaży produktów na świecie? Podstawowe informacje możesz znaleźć na stronie internetowej, a bardziej szczegółowe zamówić. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Kto może uzyskać informacje o obrotach towarowych

Każdy, na przykład:

 • instytucje samorządowe i naukowe,
 • ambasady Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedstawicielstwa innych krajów,
 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Gdzie możesz znaleźć informacje

Na stronie Dziedzinowe Bazy Wiedzy DBW Handel Zagraniczny.

Dostępne są tam informacje o obrotach towarowych z zagranicą od 2004 roku do danych aktualnych.

Informacje zawarte w bazach statystycznych pochodzą z 2 systemów — Intrastat i Extrastat.

System Intrastat gromadzi informacje o wymianie towarowej z krajami Unii Europejskiej.

System Extrastat gromadzi informacje o wymianie towarowej z krajami spoza Unii Europejskiej.

Dane są podzielone na:

 • kraje,
 • towary — na przykład rodzaj, masę, ilość,
 • wartość w 3 walutach — w polskich złotych (PLN), w euro (EUR), w dolarach (USD),
 • rodzaje transakcji — import lub eksport,
 • rodzaje źródła danych — czyli skąd pochodzą dane, na przykład ze zgłoszeń celnych, z systemu Intrastat lub systemu Extrastat.

Gdzie możesz zamówić informacje

Bardziej szczegółowe informacje zamówisz w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) lub w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.

Zamów informacje w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS)

Kiedy możesz zamówić informacje

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj zamówienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż zamówienie w GUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć zamówienie.
 3. GUS poinformuje cię o warunkach realizacji zamówienia i wysokości opłaty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Decydujesz, czy chcesz zrealizować swoje zamówienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć zamówienie

Masz 3 możliwości złożenia zamówienia w GUS:

 • listownie na adres:

Departament Edukacji i Komunikacji GUS

 

al. Niepodległości 208

 

00-925 Warszawa

Godziny pracy:

 

poniedziałek od 8.30 do 18.00,

 

od wtorku do piątku od 8.30 do 15.30.

 

Ile zapłacisz

Koszt jest ustalany indywidualnie — zależy od zamówienia.

Co przygotować

 • zamówienie — nie ma wzoru takiego podania, napisz je samodzielnie. Przygotuj swoje dane, które umieścisz na zamówieniu:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy,
  • numer NIP — w przypadku firmy,
  • numer telefonu lub e-mail.

Ile będziesz czekać

To, ile będziesz czekać, zależy od rodzaju danych i wielkości twojego zamówienia.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz jakieś pytania — skontaktuj się z Centralnym Informatorium Statystycznym.

Zadzwoń pod numer 22 608 31 63 lub 22 608 31 64. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku od 9.00 do 11.30 oraz od 12.30 do 15.00.

Zamów informacje w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Kiedy możesz zamówić informacje

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie danych. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Izba Administracji Skarbowej poinformuje cię o warunkach realizacji zamówienia i wysokości opłaty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Decydujesz, czy chcesz zrealizować swoje zamówienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • listownie na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 

Wydział Centrum Analityczne

 

ul. Alojzego Felińskiego 2B

 

01-513 Warszawa

 

Ile zapłacisz

Koszt jest ustalany indywidualnie — zależy od zamówienia. Razem z wyceną dostaniesz numer konta, na który masz zrobić przelew. Jeśli zdecydujesz się na realizację zamówienia, masz 45 dni na zapłacenie.

Co przygotować

 • wniosek o udostępnienie danych. Przygotuj dane, które będą potrzebne do wypełnienia wniosku:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy,
  • numer NIP — w przypadku firmy,
  • dane osoby, z którą Izba Administracji Skarbowej będzie mogła kontaktować się w sprawie wniosku — imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon lub e-mail.

Ile będziesz czekać

30 dni od zrobienia przelewu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016.1068)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz.U. z 2018 r. poz. 409)
 • Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009) w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi