Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Chcesz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)? A może chcesz sprawdzić, czy twój pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń? Pamiętaj, że wiele takich spraw możesz załatwić przez internet. Wystarczy, że założysz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i potwierdzisz swoją tożsamość.

Informacja o usłudze

Kto może skorzystać z PUE ZUS

 • osoby ubezpieczone (na przykład pracownicy, zleceniobiorcy),
 • płatnicy składek (na przykład: pracodawcy, osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą),
 • lekarze,
 • inni świadczeniobiorcy (na przykład emeryci i renciści).
Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Jak potwierdzić tożsamość zakładając konto na PUE

Masz 2 możliwości:

 • podczas zakładania konta — poprzez profil zaufany (eGo) albo certyfikat kwalifikowany — jeśli masz. Do rejestracji konta możesz wykorzystać serwis bankowości elektronicznej — jeśli masz konto w banku, który zawarł z ZUS porozumienie. Wówczas nie jest potrzebne dodatkowe potwierdzenie tożsamości. Sprawdź listę banków, które zawarły porozumienie z ZUS,
 • podczas wizyty w placówce ZUS — jeśli nie masz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub konta w banku, który zawarł z ZUS porozumienie.

Pamiętaj, że potwierdzenie twojej tożsamości jest konieczne ze względu na ochronę twoich danych osobowych. 

Co możesz zrobić na PUE ZUS

Na PUE możesz załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym:

 • złożyć wybrane wnioski do ZUS i otrzymać na nie odpowiedź,
 • umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS,
 • sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń,
 • sprawdzić składki, które ZUS przekazuje do OFE (na przykład kwotę składki), 
 • obliczyć prognozowaną wysokość emerytury,
 • sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie, a jeśli jesteś pracodawcą — zwolnienia swoich pracowników,
 • sprawdzić dane osób, które zgłaszasz do ubezpieczeń oraz zobaczyć zestawienia deklaracji i wpłat — jeśli jesteś pracodawcą,
 • wypełnić i złożyć dokumenty rozliczeniowe — jeśli jesteś pracodawcą, który zgłasza do ubezpieczeń do 100 osób,
 • zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych — jeśli jesteś pracodawcą, który zgłasza do ubezpieczeń do 100 osób,
 • złożyć wniosek i otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • złożyć wniosek programu Rodzina 500+,
 • wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz niektóre wnioski, na przykład o rehabilitację leczniczą (PR-4) — jeśli jesteś lekarzem.

Aby skorzystać z PUE, załóż konto. Aby podpisywać dokumenty do ZUS i odbierać odpowiedzi, załóż profil zaufany lub kup certyfikat kwalifikowany. Jeśli jesteś lekarzem, możesz także skorzystać z bezpłatnego podpisu elektronicznego — certyfikatu z ZUS. Możesz podpisywać nim elektroniczne zwolnienia lekarskie i niektóre inne dokumenty.

Odwiedź Platformę Usług Elektronicznych