Zapłać za posiadanie psa

Masz psa? Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy masz zapłacić.

Informacja o usłudze

Kto płaci za posiadanie psa

Każdy, kto ma psa i w jego gminie jest ustalona taka opłata. Sprawdź na stronie internetowej gminy, czy masz zapłacić. 

Jeśli w twojej gminie jest opłata za psa — masz obowiązek zapłacić.

Co zrobić

  1. Sprawdź, czy w twojej gminie jest ustalona opłata za posiadanie psa.
  2. Zapłać w odpowiednim terminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy zapłacisz i Ile zapłacisz.

Kiedy zapłacisz

Co roku. O dokładnym terminie decyduje rada gminy. Sprawdź więc, jaki jest termin:

  • w swoim urzędzie gminy,
  • na stronie internetowej urzędu.

Ile zapłacisz

Do 120,05 zł za jednego psa w 2016 roku. Zapytaj w urzędzie gminy o dokładną kwotę, bo każdy urząd sam ustala wysokość opłaty. Na wysokość opłaty może mieć wpływ wielkość i rasa psa.

Zwykle masz trzy możliwości zapłaty:

  • płacisz w kasie urzędu,
  • robisz przelew na konto urzędu,
  • płacisz u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Nie zapłacisz za jednego psa — jeśli masz:

  • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies to pies asystujący,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe. 

Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki — zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego.

Nie zapłacisz za jednego lub dwa psy — jeśli płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Zapłacisz wtedy za trzeciego i każdego kolejnego psa.

Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem. Sprawdź, czy twoja gmina wprowadziła dodatkowe zwolnienia, na przykład na stronie internetowej urzędu.

Informacje

Podstawa prawna

Art. 18a i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716)