Zapłać podatek leśny

Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli na gruntach leśnych prowadzisz działalność gospodarczą inną niż leśna — zamiast podatku leśnego zapłacisz podatek od nieruchomości.

Informacja o usłudze

Kto płaci podatek leśny

 • właściciel lasu,
 • posiadacz samoistny, czyli osoba, która używa lasu jak właściciel, chociaż nim nie jest,
 • użytkownik wieczysty lasu, który jest własnością publiczną — państwową albo samorządową,
 • posiadacz lasu, który jest własnością publiczną.

Kiedy nie zapłacisz podatku

Jeśli twój las:

 • ma mniej niż 40 lat,
 • jest wpisany do rejestru zabytków,
 • jest położony na gruntach ekologicznych — w ewidencji gruntów i budynków oznaczonych jako „E-Ls”.

Sprawdź, czy gmina, w której znajduje się twój las, wprowadziła dodatkowe zwolnienia z podatku leśnego. Informacje znajdziesz na stronie internetowej gminy.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku — i tak musisz złożyć druk informacji o lasach. Przeczytaj w kolejnych sekcjach, jak to zrobić.

Kiedy złożyć druk

Do 14 dni od:

 • dnia zakupu lasu,
 • dnia, od kiedy korzystasz z lasu jak właściciel,
 • dnia zawarcia umowy z gminą lub Skarbem Państwa, 
 • dnia uzyskania prawa użytkowania wieczystego,
 • zmiany sposobu korzystania z lasu, na przykład przez:
  • wykorzystywanie lasu do prowadzenia innej działalności gospodarczej niż leśna,
  • przywrócenie na gruntach działalności leśnej,
 • zmiany powierzchni lasu do opodatkowania, na przykład przez:
  • zmniejszenie twojej powierzchni lasu,
  • zwiększenie twojej powierzchni lasu.

Jeśli w kolejnych latach nie zmienisz sposobu korzystania z lasu i jego powierzchni — w następnych latach nie składaj druku.

Co zrobić

 1. Wypełnij druk informacji o lasach. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż go w urzędzie gminy, w której jest twój las. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć druk.
 3. Czekaj na decyzję o wysokości podatku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Zapłać podatek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.

Co przygotować

Druk informacji o lasach — weź z urzędu gminy, w której jest las, albo pobierz ze strony internetowej gminy.

Gdzie złożyć druk

W urzędzie gminy, w której jest twój las. Zazwyczaj masz trzy możliwości złożenia druku:

 • zanosisz do urzędu,
 • wysyłasz go pocztą,
 • wysyłasz przez internet. Sprawdź na stronie internetowej gminy, w której znajduje się las, czy jest taka możliwość i jak to zrobić.

Ile będziesz czekać

Wójt przekaże ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki nie dostaniesz decyzji — nie płacisz podatku.

Ile zapłacisz

Do 42,19 zł za 1 hektar gruntów w 2016 roku. Dokładną kwotę znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz pocztą. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

Podatek leśny możesz zapłacić w 4 ratach:

 1. do 15 marca,
 2. do 15 maja,
 3. do 15 września,
 4. do 15 listopada.

Jeśli roczna kwota podatku będzie niższa albo równa 100 zł — musisz zapłacić podatek w całości.

Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty — masz 14 dni od daty odebrania decyzji, żeby zapłacić. Gmina nie może skrócić tego czasu.

Masz trzy możliwości zapłaty:

 • płacisz w kasie urzędu,
 • robisz przelew na konto urzędu,
 • płacisz u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 poz. 374)