Zapłać podatek leśny

Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli na gruntach leśnych prowadzisz działalność gospodarczą inną niż leśna – zamiast podatku leśnego zapłacisz podatek od nieruchomości.

Informacja o usłudze

Kto płaci podatek leśny

 • właściciel lasu,
 • posiadacz samoistny, czyli osoba, która używa lasu jak właściciel, chociaż nim nie jest,
 • użytkownik wieczysty lasu, który jest własnością publiczną państwową albo samorządową,
 • posiadacz lasu, który jest własnością publiczną.

Kiedy NIE płacisz podatku

Jeśli twój las:

 • ma mniej niż 40 lat,
 • jest wpisany do rejestru zabytków,
 • jest położony na gruntach ekologicznych w ewidencji gruntów i budynków oznaczonych jako „E-Ls”.

Sprawdź, czy gmina, w której znajduje się twój las, wprowadziła dodatkowe zwolnienia z podatku leśnego. Taką informację znajdziesz na jej stronie internetowej.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku  i tak musisz złożyć druk informacji o lasach. Przeczytaj w kolejnych sekcjach, jak to zrobić.

Kiedy złożyć druk informacji o lasach

Do 14 dni od dnia, gdy:

 • kupujesz las,
 • zaczynasz z niego korzystać jak właściciel,
 • zawierasz umowę z gminą lub Skarbem Państwa, 
 • zyskujesz prawo użytkowania wieczystego,
 • zmieniasz sposób korzystania z lasu, na przykład:
  • wykorzystujesz las do prowadzenia innej działalności gospodarczej niż leśna,
  • przywracasz na gruntach działalność leśną,
 • zmieniasz (zmniejszasz lub zwiększasz) powierzchnię lasu do opodatkowania.

Jeśli w następnych latach nie zmienisz sposobu korzystania z lasu ani jego powierzchni  nie składaj tego druku.

Co zrobić

 1. Wypełnij druk informacji o lasach. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż go w gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć druk.
 3. Czekaj na decyzję o wysokości podatku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Zapłać podatek. Szczegóły znajdziesz w sekcjach: Ile zapłacisz, Kiedy zapłacisz, Jak zapłacisz.

Gdzie złożyć druk

W urzędzie gminy, w której jest twój las. Zazwyczaj możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • zanieść druk do urzędu,
 • wysłać pocztą,
 • wysłać przez internet – sprawdź na stronie internetowej gminy, w której masz las, czy i jak możesz to zrobić.

Ile zapłacisz

Do 42,24 zł za 1 hektar gruntów (opłata w 2019 roku).

Dokładną kwotę znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz pocztą. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

Co przygotować

Druk informacji o lasach  weź go z urzędu gminy, w której jest twój las, albo pobierz ze strony internetowej gminy.

Ile będziesz czekać

Gmina przekaże ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki nie dostaniesz decyzji  nie płacisz podatku.

Kiedy zapłacisz

W 4 terminach i w 4 ratach:

 1. do 15 marca,
 2. do 15 maja,
 3. do 15 września,
 4. do 15 listopada.

Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty  zapłać ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Gmina nie może skrócić tego czasu.

Jak zapłacisz

 • w kasie gminy,
 • przelewem na konto gminy,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)