Wyznacz pełnomocnika do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej

Składasz deklarację podatkową przez internet? Możesz wyznaczyć pełnomocnika, żeby ją podpisał. Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie

Kto może wyznaczyć pełnomocnika

Każdy, kto składa swoją deklarację podatkową przez internet.

Jeśli rozliczasz spółkę z o.o. — pełnomocnika ustanawia zarząd uprawniony do reprezentowania spółki.

Kto może być pełnomocnikiem

Każdy, na przykład główna księgowa, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.

Aby pełnomocnik mógł podpisać deklarację, potrzebuje profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kiedy złożyć pełnomocnictwo

Do jednego dnia roboczego przed wysłaniem deklaracji przez internet.

Co zrobić

 1. Przygotuj pełnomocnictwo. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w urzędzie skarbowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć pełnomocnictwo. 

Gdzie złożyć pełnomocnictwo

 • W urzędzie skarbowym. To, w jakim urzędzie skarbowym złożysz pełnomocnictwo, zależy od rodzaju podatku, jaki rozliczasz:
  • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek od towarów i usług — jeżeli płacisz podatek od towarów i usług (podatek VAT),
  • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek dochodowy — jeżeli płacisz podatek dochodowy,
  • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy — jeżeli płacisz inny podatek niż podatek dochodowy i podatek VAT,
  • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy — jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ubezpieczeniowych,

  Płatnik to osoba, która oblicza podatek lub składkę podatnika, pobiera ją i wpłaca we właściwym urzędzie — na przykład pracodawca.

  • w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście — jeśli mieszkasz albo masz siedzibę lub zarząd firmy za granicą. Adres:

  Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

  Godziny pracy:
  poniedziałek od 8.00 do 18.00,
  od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

  Sprawdź adresy urzędów na Portalu Podatkowym.

 • Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) — jeśli pełnomocnictwo składasz w formie dokumentu elektronicznego. Urzędem obsługującym Szefa KAS jest Ministerstwo Finansów, a skrzynką właściwą dla Szefa KAS jest skrzynka elektroniczna Ministerstwa Finansów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • formularz UPL-1 — Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej — pobierz i wypełnij albo poproś o niego w urzędzie skarbowym,
 • dane pełnomocnika:
  • NIP albo PESEL,
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer i seria paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość albo inny numer identyfikacyjny — jeśli twój pełnomocnik jest nierezydentem,
  • adres elektroniczny na ePUAP — jeśli twój pełnomocnik jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub jest nierezydentem i nie ma numeru PESEL lub NIP-u.

Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

Ile będziesz czekać

Wyznaczysz pełnomocnika od razu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć pełnomocnictwo przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może wyznaczyć pełnomocnika

Każdy, kto składa swoją deklarację podatkową przez internet.

Jeśli rozliczasz spółkę z o.o. — pełnomocnika ustanawia zarząd uprawniony do reprezentowania spółki.

Kto może być pełnomocnikiem

Każdy, na przykład główna księgowa, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.Aby pełnomocnik mógł podpisać deklarację, potrzebuje profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Kiedy złożyć pełnomocnictwo

Do jednego dnia roboczego przed wysłaniem deklaracji przez internet.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wpisz dane pełnomocnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 6. Zaadresuj formularz. Jeśli wysyłasz pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego, wybierz skrzynkę elektroniczną Ministerstwa Finansów. Ten urząd jest właściwy do obsługi Szefa KAS.
 7. Wypełnij formularz.
 8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 9. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Dane pełnomocnika:

 • NIP albo PESEL,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer i seria paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość albo inny numer identyfikacyjny — jeśli twój pełnomocnik jest nierezydentem,
 • adres elektroniczny na ePUAP — jeśli twój pełnomocnik jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub jest nierezydentem i nie ma numeru PESEL lub NIP-u.

Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

Ile będziesz czekać

Wyznaczysz pełnomocnika od razu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562)