Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci

Jeśli masz dziecko - przysługuje Ci ulga podatkowa. Dzięki niej Twój podatek będzie niższy. Dowiedz się, kto i kiedy może uzyskać ulgę na dziecko.

Informacja o usłudze

Kto może uzyskać ulgę na dziecko

 • rodzice,
 • opiekunowie,
 • rodzice zastępczy.

Czy na każde dziecko przysługuje ulga

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej). 

Jakie są limity dochodu

 • jeśli masz więcej niż jedno dziecko - nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • jeśli masz jedno dziecko, które wychowujesz samotnie - nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok - nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka - nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Jaka jest wysokość ulgi

 • na pierwsze dziecko dostaniesz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko dostaniesz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko dostaniesz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniesz 225,00 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy dostaniesz:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie dostaniesz 4 224,12 zł rocznie.

Jak odliczyć ulgę

Ulgę możesz odliczyć w corocznym zeznaniu podatkowym.

Jeśli Twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która Ci przysługuje - możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Pamiętaj jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest limitowana - nie może przekroczyć zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. 
Jeśli jesteście małżeństwem - dostaniecie wspólnie jedną ulgę. Jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe - wpiszcie ulgę na każde dziecko. Jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie - ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z Was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z Was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%).

Co musisz przygotować

 • PIT-37 albo PIT-36,
 • PIT/O,
 • jeśli kwota ulgi jest wyższa niż podatek, który musisz zapłacić, i chcesz dostać różnicę, która nie została wykorzystana przez Ciebie - PIT/UZ (dotyczy to tylko zeznań i korekt zeznań podatkowych, które złożysz za 2014 rok).

Więcej informacji oraz praktyczne przykłady znajdziesz w poradniku przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)