Podpisz JPK_VAT profilem zaufanym

Prowadzisz firmę? Masz jednoosobową działalność gospodarczą? Płacisz VAT? Masz obowiązek wysyłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) z podpisem elektronicznym. Sprawdź, jak podpisać JPK_VAT bezpłatnym profilem zaufanym (eGo).

Informacja o usłudze

Jak podpisać JPK_VAT profilem zaufanym

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. Skorzystaj z bezpłatnych aplikacji Ministerstwa Finansów — e-mikrofirma lub Klient JPK 2.0. W aplikacji e-mikrofirma możesz również wygenerować plik JPK_VAT i sprawdzić jego poprawność. Obie aplikacje umożliwiają wysyłkę JPK_VAT do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dowiedz się więcej i pobierz wybraną aplikację.
 2. Jeśli używasz innego programu księgowego, możesz skorzystać z naszej usługi. Za jej pomocą podpiszesz plik metadane JPK_VAT — kliknij przycisk poniżej. Szczegóły w sekcji Co zrobić.

Przejdź do usługi

PODPISZ JPK_VAT

Co zrobić

 1. Przygotuj plik metadane JPK_VAT. Szczegóły znajdziesz w sekcji Czym jest JPK_VAT.
 2. Kliknij przycisk Podpisz JPK_VAT.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Pobierz plik metadane JPK_VAT ze swojego dysku lokalnego.
 5. Kliknij Podpisz profilem zaufanym.
 6. Podpisany plik zapisz na swoim komputerze.

Pamiętaj — profilem zaufanym podpisujesz plik metadane JPK_VAT.NIE wysyłaj podpisanego pliku przez ePUAP.

Do wysyłki JPK_VAT użyj podpisanego pliku metadanych JPK_VAT. Skorzystaj ze swojego programu księgowego — każdy dostępny na rynku program księgowy powinien mieć funkcję wysyłki. Możesz również użyć aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0.

Po wysłaniu pliku pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Kto może podpisać JPK_VAT profilem zaufanym

Każdy, kto ma profil zaufany. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Twój JPK_VAT może podpisać także twój pełnomocnik. Możesz wyznaczyć pełnomocnika na 2 sposoby:

Czym jest JPK_VAT

To rejestr zakupów i sprzedaży VAT twojej firmy za dany miesiąc. Z pliku JPK_VAT wygenerujesz plik metadane JPK_VAT, który podpiszesz profilem zaufanym w naszej usłudze. Zrób to w swoim programie księgowym lub użyj bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy — również ci, którzy mają małe firmy lub jednoosobową działalność gospodarczą — wysyłają co miesiąc JPK_VAT drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy podpisać JPK_VAT profilem zaufanym

W dowolnym momencie po przygotowaniu prawidłowo wypełnionego pliku. Plik podpisany profilem zaufanym wysyłasz do 25. dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy JPK_VAT. Na przykład JPK_VAT za styczeń wysyłasz do 25 lutego. Jeśli dzień wysyłki przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wyślij plik najpóźniej w dniu roboczym, który następuje po tym dniu wolnym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • plik metadane JPK_VAT,
 • dane do logowania na swój profil zaufany i telefon komórkowy,
 • swój program księgowy lub bezpłatną aplikację Ministerstwa Finansów — Klient JPK 2.0 lub e-mikrofirma.

Informacje dodatkowe

Do podpisania JPK_VAT możesz także użyć:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego — to płatny podpis elektroniczny do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • danych autoryzujących — to bezpłatne narzędzie online do podpisywania plików JPK. Potrzebne ci będą:
  • NIP albo PESEL,
  • imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia, 
  • adres e-mail, na który przyjdzie UPO, 
  • odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2017 roku. Możesz też wpisać wartość „0” (zero), jeśli za ten rok nie zostało złożone żadne wymienione w rozporządzeniu zeznanie.

Przejdź do formularza.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z ekspertem JPK_VAT w swoim urzędzie skarbowym.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)