Odwołaj lub zmień pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej

Twoją elektroniczną deklarację podatkową podpisywał pełnomocnik? Chcesz go odwołać lub zmienić na kogoś innego? Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie

Kto może odwołać lub zmienić pełnomocnictwo

Każdy, kto wyznaczył pełnomocnika.

Kiedy złożyć zawiadomienie

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj zawiadomienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w urzędzie skarbowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć zawiadomienie.

Gdzie złożyć zawiadomienie

W urzędzie skarbowym. To, w jakim urzędzie skarbowym złożysz zawiadomienie zależy od rodzaju podatku, jaki rozliczasz:

 • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek od towarów i usług — jeżeli płacisz podatek od towarów i usług (podatek VAT),
 • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek dochodowy — jeżeli płacisz podatek dochodowy,
 • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy — jeżeli płacisz inny podatek niż podatek dochodowy i podatek VAT,
 • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy — jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ubezpieczeniowych.

Płatnik to osoba, która oblicza podatek lub składkę podatnika, pobiera ją i wpłaca we właściwym urzędzie — na przykład pracodawca.

 • w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście — jeśli mieszkasz albo masz siedzibę lub zarząd firmy za granicą. Adres:

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Godziny pracy:
poniedziałek od 8.00 do 18.00,
od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

Sprawdź adresy urzędów na Portalu Podatkowym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

Ile będziesz czekać

Odwołasz lub zmienisz pełnomocnika od razu.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.).

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć pełnomocnictwo przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może odwołać lub zmienić pełnomocnictwo

Każdy, kto wyznaczył pełnomocnika.

Kiedy złożyć zawiadomienie

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1).
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wpisz dane pełnomocnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 6. Zaadresuj formularz. Zaznacz Ministra Finansów jako organ, do którego wyślesz wniosek. 
 7. Wypełnij formularz.
 8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 9. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Dane pełnomocnika:

 • NIP albo PESEL,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer i seria paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość albo inny numer identyfikacyjny — jeśli twój pełnomocnik jest nierezydentem.
 • adres elektroniczny na ePUAP — jeśli twój pełnomocnik jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub jest nierezydentem i nie ma numeru PESEL lub NIP-u.

Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

Ile będziesz czekać

Odwołasz lub zmienisz pełnomocnika od razu.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.).