Odwołaj lub zmień pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej

Twoją elektroniczną deklarację podatkową podpisywał pełnomocnik? Chcesz go odwołać lub zmienić na kogoś innego? Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie

Kto może odwołać lub zmienić pełnomocnictwo

Każdy, kto wyznaczył pełnomocnika.

Kiedy złożyć zawiadomienie

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj zawiadomienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w urzędzie skarbowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć zawiadomienie.

Gdzie złożyć zawiadomienie

 • W urzędzie skarbowym. To, w jakim urzędzie skarbowym złożysz zawiadomienie, zależy od rodzaju podatku, jaki rozliczasz:
  • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek od towarów i usług — jeżeli płacisz podatek od towarów i usług (podatek VAT),
  • w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek dochodowy — jeżeli płacisz podatek dochodowy,
  • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy — jeżeli płacisz inny podatek niż podatek dochodowy i podatek VAT,
  • w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy — jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ubezpieczeniowych.

  Płatnik to osoba, która oblicza podatek lub składkę podatnika, pobiera ją i wpłaca we właściwym urzędzie — na przykład pracodawca.

  • w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście — jeśli mieszkasz albo masz siedzibę lub zarząd firmy za granicą. Adres:

  Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

  Godziny pracy:
  poniedziałek od 8.00 do 18.00,
  od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

  Sprawdź adresy urzędów na Portalu Podatkowym.

 • Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) — jeśli zawiadomienie składasz w formie dokumentu elektronicznego. Urzędem obsługującym Szefa KAS jest Ministerstwo Finansów, a skrzynką właściwą dla Szefa KAS jest skrzynka elektroniczna Ministerstwa Finansów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

Ile będziesz czekać

Odwołasz lub zmienisz pełnomocnika od razu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 poz. 800 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć pełnomocnictwo przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może odwołać lub zmienić pełnomocnictwo

Każdy, kto wyznaczył pełnomocnika.

Kiedy złożyć zawiadomienie

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1).
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wpisz dane pełnomocnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 6. Zaadresuj formularz. Jeśli wysyłasz zawiadomienie w formie dokumentu elektronicznego, wybierz skrzynkę elektroniczną Ministerstwa Finansów. Ten urząd jest właściwy do obsługi Szefa KAS. 
 7. Wypełnij formularz.
 8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 9. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Dane pełnomocnika:

 • NIP albo PESEL,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer i seria paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość albo inny numer identyfikacyjny — jeśli twój pełnomocnik jest nierezydentem,
 • adres elektroniczny na ePUAP — jeśli twój pełnomocnik jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub jest nierezydentem i nie ma numeru PESEL lub NIP-u.

Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

Ile będziesz czekać

Odwołasz lub zmienisz pełnomocnika od razu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 poz. 800 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562)