Uzyskaj podatkową interpretację ogólną

Masz dwie sprzeczne ze sobą decyzje lub interpretacje indywidualne od różnych organów podatkowych? Nie wiesz, do której z nich masz się stosować? Możesz dostać od ministra rozwoju i finansów podatkową interpretację ogólną, która rozwieje twoje wątpliwości. Sprawdź, jak to zrobić.

Zanim złożysz wniosek:

sprawdź, czy w podobnej sprawie nie wydano już interpretacji ogólnej. Skorzystaj z poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

 • użyj wyszukiwarki interpretacji,
 • zapytaj w najbliższym urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej,
 • zadzwoń do Krajowej Informacji Skarbowej pod numer 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego).

W Krajowej Informacji Skarbowej

Co to jest podatkowa interpretacja ogólna

Zdarza się czasami, że organy podatkowe (na przykład urząd skarbowy, prezydent miasta) stosują prawo podatkowe sprzecznie między sobą. Minister rozwoju i finansów może wydać wtedy podatkową interpretację ogólną, aby ujednolicić stosowanie prawa podatkowego.

Interpretacja może przydać ci się w niejasnej sytuacji jako punkt odniesienia. Zanim minister rozwoju i finansów wyda interpretację ogólną, dokładnie analizuje się sytuację, której dotyczy. Sprawdzane są też inne przepisy, dotychczasowe interpretacje oraz orzeczenia sądowe.

Kto może uzyskać podatkową interpretację ogólną

Każdy, kto widzi, że organy podatkowe oraz organy celno-skarbowe w takiej samej sytuacji inaczej stosują prawo podatkowe.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Zapłać za interpretację podatkową. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Złóż dokumenty w Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.

Gdzie złożyć dokumenty

W Krajowej Informacji Skarbowej. Adres:

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Krajowa Informacja Skarbowa jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Ile zapłacisz

40 zł. Zapłać przed złożeniem wniosku. Zatrzymaj potwierdzenie zapłaty — dołączysz je do wniosku.

Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej. W tytule przelewu wpisz: Interpretacja ogólna.
Numer konta: NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Jeśli minister rozwoju i finansów wyda interpretację ogólną, dostaniesz zwrot pieniędzy.

Co przygotować

 • kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu za złożenie wniosku,
 • wniosek o wydanie interpretacji ogólnej — pobierz i wydrukuj, a potem wypełnij. We wniosku:
  • opisz zagadnienie, w odniesieniu do którego, twoim zdaniem, różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego. Wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia,
  • wskaż przepisy prawa podatkowego, które twoim zdaniem były różnie zastosowane w opisanej przez ciebie sytuacji,
  • podaj numery oraz daty wydania postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych w których, twoim zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego,
  • wymień nazwy urzędów, które wydały powyższe dokumenty.

Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku — dodaj załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, na którym dokończysz opis.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Minister rozwoju i finansów opublikuje interpretację w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów oraz umieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli twój wniosek będzie niepełny, dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Termin realizacji usługi może się wtedy wydłużyć o czas, w jakim będziesz uzupełniać wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Co zrobić, jeśli minister nie wyda interpretacji ogólnej

Minister rozwoju i finansów może nie wydać interpretacji ogólnej. Dostaniesz wtedy postanowienie o pozostawieniu twojego wniosku bez rozpatrzenia. Może się tak stać, jeśli:

 • we wniosku wskażesz zagadnienie, w odniesieniu do którego minister rozwoju i finansów wydał już interpretację ogólną,
 • okaże się, że z dokumentów, które wskażesz we wniosku, nie wynika, że organy podatkowe lub organy celno-skarbowe inaczej zastosowały prawo podatkowe.

Jeśli dostaniesz postanowienie, że twój wniosek nie będzie rozpatrzony, masz 7 dni na złożenie zażalenia.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 352).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozparzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U. z 2017 r., poz. 341).

Listownie

Co to jest podatkowa interpretacja ogólna

Zdarza się czasami, że organy podatkowe (na przykład urząd skarbowy, prezydent miasta) stosują prawo podatkowe sprzecznie między sobą. Minister rozwoju i finansów może wydać wtedy podatkową interpretację ogólną, aby ujednolicić stosowanie prawa podatkowego.

Interpretacja może ci się przydać w niejasnej sytuacji jako punkt odniesienia. Zanim minister rozwoju i finansów wyda interpretację ogólną, dokładnie analizuje się sytuację, której dotyczy. Sprawdzane są też inne przepisy, dotychczasowe interpretacje oraz orzeczenia sądowe.

Kto może uzyskać podatkową interpretację ogólną

Każdy, kto widzi, że organy podatkowe oraz organy celno-skarbowe w takiej samej sytuacji inaczej stosują prawo podatkowe.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Zapłać za interpretację podatkową. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Wyślij dokumenty do Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać dokumenty.

Gdzie wysłać dokumenty

Do Krajowej Informacji Skarbowej. Adres:

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Ile zapłacisz

40 zł. Zapłać przed złożeniem wniosku. Zatrzymaj potwierdzenie zapłaty — dołączysz je do wniosku.

Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej. W tytule przelewu wpisz: Interpretacja ogólna.
Numer konta: NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Jeśli minister rozwoju i finansów wyda interpretację ogólną, dostaniesz zwrot pieniędzy.

Co przygotować

 • kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu za złożenie wniosku,
 • wniosek o wydanie interpretacji ogólnej — pobierz i wydrukuj, a potem wypełnij. We wniosku:
  • opisz zagadnienie, w odniesieniu do którego, twoim zdaniem, różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego. Wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia,
  • wskaż przepisy prawa podatkowego, które twoim zdaniem były różnie zastosowane w opisanej przez ciebie sytuacji,
  • podaj numery oraz daty wydania postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych, w których, twoim zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego,
  • wymień nazwy urzędów, które wydały powyższe dokumenty.

Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku — dodaj załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, na którym dokończysz opis.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Minister rozwoju i finansów opublikuje interpretację w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów oraz umieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli twój wniosek będzie niepełny, dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Termin realizacji usługi może się wtedy wydłużyć o czas, w jakim będziesz uzupełniać wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Co zrobić, jeśli minister nie wyda interpretacji ogólnej

Minister rozwoju i finansów może nie wydać interpretacji ogólnej. Dostaniesz wtedy postanowienie o pozostawieniu twojego wniosku bez rozpatrzenia. Może się tak stać, jeśli:

 • we wniosku wskażesz zagadnienie, w odniesieniu do którego minister rozwoju i finansów wydał już interpretację ogólną,
 • okaże się, że z dokumentów, które wskażesz we wniosku, nie wynika, że organy podatkowe lub organy celno-skarbowe inaczej zastosowały prawo podatkowe.

Jeśli dostaniesz postanowienie, że twój wniosek nie będzie rozpatrzony, masz 7 dni na złożenie zażalenia.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 352).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozparzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U. z 2017 r., poz. 341).

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o podatkową interpretację ogólną przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co to jest podatkowa interpretacja ogólna

Zdarza się czasami, że organy podatkowe (na przykład urząd skarbowy, prezydent miasta) stosują prawo podatkowe sprzecznie między sobą. Minister rozwoju i finansów może wydać wtedy podatkową interpretację ogólną, aby ujednolicić stosowanie prawa podatkowego.

Interpretacja może ci się przydać w niejasnej sytuacji jako punkt odniesienia. Zanim minister rozwoju i finansów wyda interpretację ogólną, dokładnie analizuje się sytuację, której dotyczy. Sprawdzane są też inne przepisy, dotychczasowe interpretacje oraz orzeczenia sądowe.

Kto może uzyskać podatkową interpretację ogólną

Każdy, kto widzi, że organy podatkowe oraz organy celno-skarbowe w takich samych sytuacjach inaczej stosują prawo podatkowe.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Kliknij Załatw sprawę.
 2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 3. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 4. Wypełnij formularz i dołącz potwierdzenie płatności. 
 5. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 6. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

40 zł. Zapłać przed złożeniem wniosku. Zatrzymaj potwierdzenie zapłaty — dołączysz je do wniosku.

Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej. W tytule przelewu wpisz: Interpretacja ogólna.
Numer konta: NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Jeśli minister rozwoju i finansów wyda interpretację ogólną, dostaniesz zwrot pieniędzy.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Minister rozwoju i finansów opublikuje interpretację w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów oraz umieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli twój wniosek będzie niepełny, dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Termin realizacji usługi może się wtedy wydłużyć o czas, w jakim będziesz uzupełniać wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Co zrobić, jeśli minister nie wyda interpretacji ogólnej

Minister rozwoju i finansów może nie wydać interpretacji ogólnej. Dostaniesz wtedy postanowienie o pozostawieniu twojego wniosku bez rozpatrzenia. Może się tak stać, jeśli:

 • we wniosku wskażesz zagadnienie, w odniesieniu do którego minister rozwoju i finansów wydał już interpretację ogólną,
 • okaże się, że z dokumentów, które wskażesz we wniosku, nie wynika, że organy podatkowe lub organy celno-skarbowe inaczej zastosowały prawo podatkowe.

Jeśli dostaniesz postanowienie, że twój wniosek nie będzie rozpatrzony, masz 7 dni na złożenie zażalenia.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r. poz., 352).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozparzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U. z 2017 r., poz. 341).