Uzyskaj podatkową interpretację ogólną

Masz dwie sprzeczne ze sobą decyzje lub interpretacje indywidualne od różnych organów podatkowych? Nie wiesz, do której z nich masz się stosować? Dowiedz się, jak uzyskać od ministra finansów podatkową interpretację ogólną, która rozwieje twoje wątpliwości.

Zanim złożysz wniosek:
sprawdź, czy w podobnej sprawie nie wydano już interpretacji ogólnej. Użyj poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

 • użyj wyszukiwarki interpretacji,
 • zapytaj w najbliższym urzędzie skarbowym lub izbie skarbowej,
 • zadzwoń do Krajowej Informacji Podatkowej pod numer 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego).

W biurze Krajowej Informacji Podatkowej

Co to jest podatkowa interpretacja ogólna

Interpretacja ogólna dotyczy rozumienia i stosowania w praktyce przepisów prawa podatkowego. Minister finansów wydaje ją po to, by ujednolicić stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. To dlatego, że zdarza się czasami, że organy skarbowe (na przykład izby i urzędy skarbowe, prezydenci miast) stosują prawo podatkowe sprzecznie między sobą. Interpretacja może też przydać ci się w niejasnej sytuacji, jako punkt odniesienia. Zanim minister finansów wyda interpretację ogólną, dokładnie analizuje się sytuację, której dotyczy. Sprawdzane są też inne przepisy, dotychczasowe interpretacje oraz orzeczenia sądowe. 

W jakiej sytuacji możesz złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć, gdy widzisz, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych sytuacjach niejednolicie stosują prawo podatkowe. 

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w biurze Krajowej Informacji Podatkowej, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za interpretację podatkową.
 3. Złóż wniosek we właściwym biurze Krajowej Informacji Podatkowej.

Ile zapłacisz

40 zł za złożenie wniosku. Zapłać przed złożeniem wniosku i dołącz do niego dowód wpłaty.

Możesz zapłacić

 • przelewem  na konto właściwej izby skarbowej. To, do której izby musisz zrobić przelew, zależy od podatku, którego dotyczy wniosek (sprawdź w sekcji Gdzie możesz złożyć wniosek). W tytule przelewu wpisz: Interpretacja ogólna. Poniżej znajdziesz numery kont izb skarbowych, które przyjmują wnioski:
  • Izba Skarbowa w Bydgoszczy NBP  52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
  • Izba Skarbowa w Katowicach NBP  68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
  • Izba Skarbowa w Poznaniu NBP  29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
  • Izba Skarbowa w Warszawie NBP  31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
  • Izba Skarbowa w Łodzi NBP  87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

Jeśli minister finansów wyda interpretację ogólną, dostaniesz zwrot pieniędzy.

Gdzie złożyć wniosek

W biurze Krajowej Informacji Podatkowej. To, w którym biurze Krajowej Informacji Podatkowej możesz złożyć wniosek, zależy od podatku, którego dotyczy Twój wniosek.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
   ul. św. Jakuba 20
   87-100 Toruń
   czynne:
   od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
   ul. Traugutta 2a
   43-300 Bielsko-Biała
   czynne:
   od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
 • Podatek akcyzowy
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
   ul. Traugutta 2a
   43-300 Bielsko-Biała
   czynne:
   od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
 • Podatek od towarów i usług
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
   ul. Dekana 6
   64-100 Leszno
   czynne:
   od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, ordynacja podatkowa
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
   ul. 1 Maja 10
   09-402 Płock
   czynne:
   od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
 • Inne podatki
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Wronia 65
   97-300 Piotrków Trybunalski
   czynne:
   od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Co przygotować

Pamiętaj, napisz we wniosku:
• opis zagadnienia, w odniesieniu do którego, twoim zdaniem przepisy prawa podatkowego były różnie zastosowane. Pamiętaj, wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia,
• wymień przepisy prawa podatkowego, które twoim zdaniem były różnie zastosowane w opisanej przez ciebie sytuacji,
• numery oraz daty wydania postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych, które wydały organy skarbowe lub organy kontroli skarbowej i w których, twoim zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego,
• nazwy urzędów, które wydały powyższe dokumenty.

Jaki jest termin realizacji

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Minister finansów opublikuje interpretację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz umieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli twój wniosek będzie miał braki, dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Musisz to zrobić w ciągu 7 dni kalendarzowych. Termin realizacji usługi może się wtedy wydłużyć o czas, w jakim będziesz uzupełniać wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Może się jednak zdarzyć, że minister finansów nie wyda interpretacji ogólnej. Otrzymasz wtedy postanowienie o pozostawieniu twojego wniosku bez rozpatrzenia. Może się tak stać, jeśli:

 • we wniosku wskażesz zagadnienie, w odniesieniu do którego minister finansów wydał już interpretację ogólną,
 • okaże się, że z dokumentów, które wskażesz we wniosku, nie wynika, że organy podatkowe niejednolicie zastosowały prawo podatkowe.

Jeśli dostaniesz postanowienie, że twój wniosek nie będzie rozpatrzony, masz 7 dni na złożenie zażalenia.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r.  w sprawie wzoru wniosku  o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 15)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozparzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U. Nr 296 poz. 1757)

Listownie

Co to jest podatkowa interpretacja ogólna

Interpretacja ogólna dotyczy rozumienia i stosowania w praktyce przepisów prawa podatkowego. Minister finansów wydaje ją po to, by ujednolicić stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. To dlatego, że zdarza się czasami, że organy skarbowe (na przykład izby i urzędy skarbowe, prezydenci miast) stosują prawo podatkowe sprzecznie między sobą. Interpretacja może też przydać ci się w niejasnej sytuacji, jako punkt odniesienia. Zanim minister finansów wyda interpretację ogólną, dokładnie analizuje się sytuację, której dotyczy. Sprawdzane są też inne przepisy, dotychczasowe interpretacje oraz orzeczenia sądowe.

W jakiej sytuacji możesz złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć, gdy widzisz, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych sytuacjach niejednolicie stosują prawo podatkowe. 

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w biurze Krajowej Informacji Podatkowej, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za interpretację podatkową.  
 3. Wyślij wniosek do właściwego biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Ile zapłacisz

40 zł za złożenie wniosku. Zapłać przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty dołącz do wniosku. 

Zrób przelew na konto właściwej izby skarbowej. To, do której izby musisz zrobić przelew, zależy od podatku, którego wniosek dotyczy. W tytule przelewu wpisz: Interpretacja ogólna. Poniżej znajdziesz numery kont izb skarbowych:

 • Izba Skarbowa w Bydgoszczy NBP  52 1010 1078 0040 6622 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Izba Skarbowa w Katowicach NBP  68 1010 1212 0010 3622 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych albo akcyzowego,
 • Izba Skarbowa w Poznaniu NBP  29 1010 1469 0032 6122 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku od towarów i usług,
 • Izba Skarbowa w Warszawie NBP  31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn albo ordynacji podatkowej,
 • Izba Skarbowa w Łodzi NBP  87 1010 1371 0005 2122 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy innych podatków niż powyższe.

Jeśli minister finansów wyda interpretację ogólną, dostaniesz zwrot pieniędzy.

Gdzie możesz wysłać wniosek

Wyślij wypełniony wniosek do biura Krajowej Informacji Podatkowej. To, do którego biura Krajowej Informacji Podatkowej możesz wysłać wniosek, zależy od podatku, którego twój wniosek dotyczy.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
   ul. św. Jakuba 20
   87-100 Toruń
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
   ul. Traugutta 2a
   43-300 Bielsko-Biała
 • Podatek akcyzowy
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
   ul. Traugutta 2a
   43-300 Bielsko-Biała
 • Podatek od towarów i usług
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
   ul. Dekana 6
   64-100 Leszno
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, ordynacja podatkowa
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
   ul. 1 Maja 10
   09-402 Płock
 • Inne podatki
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Wronia 65
   97-300 Piotrków Trybunalski

Co przygotować

Pamiętaj, napisz we wniosku:
• opis zagadnienia, w odniesieniu do którego, twoim zdaniem przepisy prawa podatkowego były różnie zastosowane. Pamiętaj, wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia,
• przepisy prawa podatkowego, które twoim zdaniem były różnie zastosowane w opisanej przez ciebie sytuacji,
• numery oraz daty wydania postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych, które wydały organy skarbowe lub organy kontroli skarbowej i w których, twoim zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego,
• nazwy urzędów, które wydały powyższe dokumenty.

Jaki jest termin realizacji

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Minister finansów opublikuje interpretację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz umieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli twój wniosek będzie miał braki, dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Musisz to zrobić w ciągu 7 dni kalendarzowych. Termin realizacji usługi może się wtedy wydłużyć o czas, w jakim będziesz uzupełniać wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Może się jednak zdarzyć, że minister finansów nie wyda interpretacji ogólnej. Otrzymasz wtedy postanowienie o pozostawieniu twojego wniosku bez rozpatrzenia. Może się tak stać, jeśli:

 • we wniosku wskażesz zagadnienie, w odniesieniu do którego minister finansów wydał już interpretację ogólną,
 • okaże się, że z dokumentów, które wskażesz we wniosku, nie wynika, że organy podatkowe niejednolicie zastosowały prawo podatkowe.

Jeśli dostaniesz postanowienie, że twój wniosek nie będzie rozpatrzony, masz 7 dni na złożenie zażalenia.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – art. 14a
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r.  w sprawie wzoru wniosku  o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 15)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozparzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U. Nr 296 poz. 1757)

Przez internet

Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Dowiedz się, jak założyć profil zaufany

Co to jest podatkowa interpretacja ogólna

Interpretacja ogólna dotyczy rozumienia i stosowania w praktyce przepisów prawa podatkowego. Minister finansów wydaje ją po to, by ujednolicić stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. To dlatego, że zdarza się czasami, że organy skarbowe (na przykład izby i urzędy skarbowe, prezydenci miast) stosują prawo podatkowe sprzecznie między sobą. Interpretacja może też przydać ci się w niejasnej sytuacji, jako punkt odniesienia. Zanim minister finansów wyda interpretację ogólną, dokładnie analizuje się sytuację, której dotyczy. Sprawdzane są też inne przepisy, dotychczasowe interpretacje oraz orzeczenia sądowe.

W jakiej sytuacji możesz złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć, gdy widzisz, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych sytuacjach niejednolicie stosują prawo podatkowe. 

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w biurze Krajowej Informacji Podatkowej, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jak możesz złożyć wniosek przez internet

 1. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 2. W wyszukiwarce usług znajdź usługę Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej.
 3. Wypełnij formularz i dołącz potwierdzenie płatności.
 4. Wyślij formularz do biura Krajowej Informacji Podatkowej właściwego dla podatku, którego dotyczy twoja interpretacja.
 5. Dostaniesz potwierdzenie odbioru.

Ile zapłacisz

40 zł za złożenie wniosku. Zapłać przed złożeniem wniosku i dołącz do niego dowód wpłaty. 

Zrób przelew na konto właściwej izby skarbowej. To, do której izby musisz zrobić przelew, zależy od podatku, którego wniosek dotyczy. W tytule przelewu wpisz: Interpretacja ogólna. Poniżej znajdziesz numery kont izb skarbowych:

 • Izba Skarbowa w Bydgoszczy NBP  52 1010 1078 0040 6622 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Izba Skarbowa w Katowicach NBP  68 1010 1212 0010 3622 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych albo akcyzowego,
 • Izba Skarbowa w Poznaniu NBP  29 1010 1469 0032 6122 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku od towarów i usług,
 • Izba Skarbowa w Warszawie NBP  31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn albo ordynacji podatkowej,
 • Izba Skarbowa w Łodzi NBP  87 1010 1371 0005 2122 3100 0000 jeśli twój wniosek dotyczy innych podatków niż powyższe.

Jeśli minister finansów wyda interpretację ogólną, dostaniesz zwrot pieniędzy.

Jaki jest termin realizacji

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Minister finansów opublikuje interpretację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz umieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli twój wniosek będzie miał braki, dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Musisz to zrobić w ciągu 7 dni kalendarzowych. Termin realizacji usługi może się wtedy wydłużyć o czas, w jakim będziesz uzupełniać wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Może się jednak zdarzyć, że minister finansów nie wyda interpretacji ogólnej. Otrzymasz wtedy postanowienie o pozostawieniu twojego wniosku bez rozpatrzenia. Może się tak stać, jeśli:

 • we wniosku wskażesz zagadnienie, w odniesieniu do którego minister finansów wydał już interpretację ogólną,
 • okaże się, że z dokumentów, które wskażesz we wniosku, nie wynika, że organy podatkowe niejednolicie zastosowały prawo podatkowe.

Jeśli dostaniesz postanowienie, że twój wniosek nie będzie rozpatrzony, masz 7 dni na złożenie zażalenia.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – art. 14a
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r.  w sprawie wzoru wniosku  o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 15)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozparzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U. Nr 296 poz. 1757)