Uzyskaj podatkową interpretację indywidualną

Prowadzisz firmę? A może zawodowo zajmujesz się rozliczaniem podatków? Nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego? Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie. Możesz poprosić Krajową Informację Podatkową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Sprawdź, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.

W biurze Krajowej Informacji Podatkowej

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

Kto może złożyć wniosek

Każdy, kto ma wątpliwości, czy właściwie stosuje przepisy prawa podatkowego.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Dowiedz się w biurze Krajowej Informacji Podatkowej, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie interpretacji podatkowej.
 3. Złóż wniosek w biurze Krajowej Informacji Podatkowej, właściwym dla podatku, którego dotyczy interpretacja i twojego miejsca zamieszkania.
 4. Czekaj na interpretację indywidualną. Dostaniesz ją pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku.

Ile zapłacisz

40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

Zapłać przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty dołącz do wniosku albo prześlij w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Zrób przelew na konto izby skarbowej właściwej dla podatku, którego interpretacja dotyczy i twojego miejsca zamieszkania lub siedziby. Wpisz w tytule przelewu: „Za wydanie interpretacji indywidualnej”.

Poniżej znajdziesz numery kont izb skarbowych:


Podatek, którego dotyczy interpretacja Województwo zamieszkania lub siedziby firmy Właściwa izba skarbowa Numer konta
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

 
kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
podkarpackie, małopolskie, śląskie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, dolnośląskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubuskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych kujawsko-pomorskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
małopolskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubelskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie

Izba Skarbowa w Łodzi

87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
VAT - podatek od towarów i usług kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
podkarpackie, małopolskie, śląskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie Izba Skarbowa w Łodzi 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
inne podatki mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
inne województwa

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

Gdzie złożyć wniosek

W biurze Krajowej Informacji Podatkowej, właściwym dla podatku, którego interpretacja dotyczy i twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Poniżej sprawdź dane korespondencyjne.


Izba Skarbowa Adres korespondencyjny
Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
ul. św. Jakuba 20
87-100 Toruń
Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała
Izba Skarbowa w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
ul. Dekana 6
64-100 Leszno
Izba Skarbowa w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
ul. 1 Maja 10
09-402 Płock

Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65
97-300 Piotrków Trybunalski

Co przygotować

Pamiętaj, napisz we wniosku:

• dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego),
• konkretne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź,
• twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie,
• oświadczenie, że sprawa, którą opiszesz nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej.

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wniosku.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko - które przedstawisz we wniosku - zostanie uznane za prawidłowe.Jeśli twój wniosek będzie niepełny - dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną i chcesz, żeby urząd zweryfikował swoje stanowisko - możesz złożyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania interpretacji.

W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - na przykład, kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
 • postanowienie o umorzeniu postępowania - na przykład, kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

Jakie są zalety uzyskania interpretacji podatkowej

Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz - nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

 • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli skarbowej urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • nie zapłacisz różnicy podatku, jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe - nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
 • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli skarbowej urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • zapłacisz różnicę podatku, jeśli okaże się, że powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas, ale
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r., poz. 14)

Listownie

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

Kto może wnioskować

Każdy, kto ma wątpliwości, czy właściwie stosuje przepisy prawa podatkowego.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Dowiedz się w biurze Krajowej Informacji Podatkowej, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie interpretacji podatkowej.  
 3. Wyślij wniosek do biura Krajowej Informacji Podatkowej właściwego dla podatku, którego dotyczy interpretacja i twojego miejsca zamieszkania.
 4. Czekaj na przysłanie interpretacji indywidualnej. Dostaniesz ją na adres, który wpiszesz we wniosku.

Ile zapłacisz

40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłać za opis każdego z nich.

Zapłać przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty dołącz do wniosku albo prześlij w ciągu 7 dni kalendarzowych do biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Zrób przelew na konto izby skarbowej właściwej dla podatku, którego interpretacja dotyczy i twojego miejsca zamieszkania lub siedziby. Wpisz w tytule przelewu: „Za wydanie interpretacji indywidualnej”.


Podatek, którego dotyczy interpretacja Województwo zamieszkania lub siedziby firmy Właściwa izba skarbowa Numer konta
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

 

kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
podkarpackie, małopolskie, śląskie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, dolnośląskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubuskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych kujawsko-pomorskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
małopolskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubelskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie

Izba Skarbowa w Łodzi

87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
VAT - podatek od towarów i usług kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
podkarpackie, małopolskie, śląskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie Izba Skarbowa w Łodzi 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
inne podatki mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
inne województwa

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000


Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.


Gdzie złożyć wniosek

Wyślij wypełniony wniosek do biura Krajowej Informacji Podatkowej właściwego dla podatku, którego interpretacja dotyczy i twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Poniżej sprawdź dane korespondencyjne.


Izba Skarbowa Adres korespondencyjny
Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
ul. Św. Jakuba 20
87-100 Toruń
Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała
Izba Skarbowa w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
ul. Dekana 6
64-100 Leszno
Izba Skarbowa w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
ul. 1 Maja 10
09-402 Płock

Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65
97-300 Piotrków Trybunalski

Co przygotować

Pamiętaj, napisz we wniosku:

• dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego),
• konkretne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź,
• Twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie,
• oświadczenie, że sprawa, którą opiszesz nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej.

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wniosku.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko - które przedstawisz we wniosku - zostanie uznane za prawidłowe. Jeśli twój wniosek będzie niepełny - dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Termin realizacji usługi może się wtedy wydłużyć. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną i chcesz, żeby urząd zweryfikował swoje stanowisko - możesz złożyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania interpretacji.

W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - na przykład, kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
 • postanowienie o umorzeniu postępowania - na przykład, kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

Jakie są zalety uzyskania interpretacji podatkowej

Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz - nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

 • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli skarbowej urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • nie zapłacisz różnicy podatku, jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe - nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
 • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli skarbowej urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • zapłacisz różnicę podatku, jeśli okaże się, że powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas, ale
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r., poz. 14)

Przez internet

Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

Kto może wnioskować

Każdy, kto ma wątpliwości, czy właściwie stosuje przepisy prawa podatkowego.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Dowiedz się w biurze Krajowej Informacji Podatkowej, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jak złożyć wniosek przez internet

 1. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 2. W wyszukiwarce usług znajdź usługę: wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 3. Wypełnij formularz i dołącz potwierdzenie płatności. 
 4. Wyślij formularz do biura Krajowej Informacji Podatkowej właściwego dla podatku, którego dotyczy interpretacja i twojego miejsca zamieszkania.
 5. Otrzymasz urzędowe poświadczenie odbioru.

Ile zapłacisz

40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli we wniosku przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

Zapłać przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty dołącz do wniosku.

Zrób przelew na konto izby skarbowej właściwej dla podatku, którego dotyczy interpretacja i Twojego miejsca zamieszkania. Wpisz tytuł przelewu: „Za wydanie interpretacji indywidualnej”.

Poniżej znajdziesz numery kont izb skarbowych:


Podatek, którego dotyczy interpretacja Województwo zamieszkania lub siedziby firmy Właściwa izba skarbowa Numer konta
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

 

kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
podkarpackie, małopolskie, śląskie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, dolnośląskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubuskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych kujawsko-pomorskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
małopolskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubelskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie

Izba Skarbowa w Łodzi

87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
VAT - podatek od towarów i usług kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
podkarpackie, małopolskie, śląskie

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie Izba Skarbowa w Łodzi 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie

Izba Skarbowa w Poznaniu

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
inne podatki mazowieckie i poza terytorium Polski

Izba Skarbowa w Warszawie

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
inne województwa

Izba Skarbowa w Katowicach

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz na swoje konto ePUAP lub pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko - które przedstawisz we wniosku - zostanie uznane za prawidłowe. Jeśli Twój wniosek będzie niepełny - dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną i chcesz, żeby urząd zweryfikował swoje stanowisko - możesz złożyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania interpretacji.

W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - na przykład, kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
 • postanowienie o umorzeniu postępowania - na przykład, kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

Jakie są zalety uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej

Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz - nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

 • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli skarbowej urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • nie zapłacisz różnicy podatku, jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe  - nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
 • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli skarbowej urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • zapłacisz różnicę podatku, jeśli okaże się, że powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas, ale
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r., poz. 14)