Uzyskaj podatkową interpretację indywidualną

Prowadzisz firmę? A może zawodowo zajmujesz się rozliczaniem podatków? Nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego? Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie. Możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Sprawdź, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.

W Krajowej Informacji Skarbowej

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

Kto może uzyskać podatkową interpretację indywidualną

Każdy, kto ma wątpliwości, czy właściwie stosuje przepisy prawa podatkowego.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie interpretacji podatkowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż wniosek w Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na interpretację indywidualną. Dostaniesz ją pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Ile zapłacisz

40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

Zapłać przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty dołącz do wniosku albo prześlij w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej.

Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej — numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpisz w tytule przelewu: „Za wydanie interpretacji indywidualnej”.

Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

Gdzie złożyć wniosek

Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Co przygotować

 • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej — pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.

Pamiętaj, napisz we wniosku:

• dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego),
• konkretne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź,
• twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie,
• oświadczenie, że sprawa, którą opiszesz, nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wniosku.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko — które przedstawisz we wniosku — zostanie uznane za prawidłowe. Jeśli twój wniosek będzie niepełny — dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną, masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zrób to za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania — na przykład kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
 • postanowienie o umorzeniu postępowania — na przykład kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

Co możesz zyskać

Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz — nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

 • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • nie zapłacisz różnicy podatku, jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe — nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
 • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • zapłacisz różnicę podatku, jeśli okaże się, że powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 343)

Listownie

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

Kto może uzyskać podatkową interpretację indywidualną

Każdy, kto ma wątpliwości, czy właściwie stosuje przepisy prawa podatkowego.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie interpretacji podatkowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Wyślij wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 4. Czekaj na przysłanie interpretacji indywidualnej. Dostaniesz ją na adres, który wpiszesz we wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Ile zapłacisz

40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłać za opis każdego z nich.

Zapłać przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty dołącz do wniosku albo prześlij w ciągu 7 dni kalendarzowych do Krajowej Informacji Skarbowej.

Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej — NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpisz w tytule przelewu: „Za wydanie interpretacji indywidualnej”.

Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

Gdzie wysłać wniosek

Wyślij wypełniony wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Co przygotować

 • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej — pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej. Dokument dołącz do wniosku albo złóż go w ciągu 7 dni kalendarzowych do Krajowej Informacji Skarbowej.

Pamiętaj, napisz we wniosku:

• dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego),
• konkretne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź,
• twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie,
• oświadczenie, że sprawa, którą opiszesz, nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wniosku.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko — które przedstawisz we wniosku — zostanie uznane za prawidłowe.

Jeśli twój wniosek będzie niepełny — dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną — masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zrób to za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania — na przykład kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
 • postanowienie o umorzeniu postępowania — na przykład kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

Co możesz zyskać

Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz — nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

 • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • nie zapłacisz różnicy podatku, jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe — nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
 • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • zapłacisz różnicę podatku, jeśli okaże się, że powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 343)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o podatkową interpretację indywidualną przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł. Dzięki nim łatwiej napiszesz wniosek. Możliwe też, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:

Kto może uzyskać podatkową interpretację indywidualną

Każdy, kto ma wątpliwości, czy właściwie stosuje przepisy prawa podatkowego.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co zrobić

 1. Kliknij Załatw sprawę.
 2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 3. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 4. Wypełnij formularz i dołącz potwierdzenie płatności.
 5. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 6. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile zapłacisz

40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli we wniosku przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

Zapłać przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty dołącz do wniosku.

Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej — NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpisz tytuł przelewu: „Za wydanie interpretacji indywidualnej”.

Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz na swoje konto ePUAP lub pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko — które przedstawisz we wniosku — zostanie uznane za prawidłowe. Jeśli twój wniosek będzie niepełny — dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną, masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zrób to za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania — na przykład kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
 • postanowienie o umorzeniu postępowania — na przykład kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

Co możesz zyskać

Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

 • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • nie zapłacisz różnicy podatku, jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe — nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
 • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
  • zapłacisz różnicę podatku, jeśli okaże się, że powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas,
  • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
  • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 343)