Uzyskaj numer PESEL (dla cudzoziemców)

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się — wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL — złóż wniosek. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kiedy możesz dostać numer PESEL

Jeśli zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni — dostaniesz numer PESEL z urzędu.
Jeśli nie możesz się zameldować, a potrzebujesz numeru PESEL — złóż wniosek w urzędzie gminy.

Co zrobić

  1. Wypełnij wniosek i przygotuj dokument, który potwierdzi twoją tożsamość — więcej informacji znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  2. Złóż wniosek w urzędzie — więcej informacji znajdziesz w sekcji Gdzie dostać numer PESEL.

Gdzie dostać numer PESEL

  • w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować),
  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba twojego pracodawcy — jeśli nie możesz się zameldować,
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Jeśli nie możesz się zameldować:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL pobierz i wypełnij w domu. Możesz też dostać go w urzędzie gminy,
  • dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Pamiętaj! We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki — dostaniesz wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku — jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)