Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony

Każdy może sprawdzić przez internet, czy jego lub kogoś innego dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony. Dotyczy to tylko dowodów, które zostały wydane w Polsce. Może to być przydatne, gdy chcesz na przykład:

  • sprawdzić, czy twój zagubiony dowód jest już w wykazie zawieszonych i unieważnionych dowodów,
  • sprawdzić dowód osobisty innej osoby, żeby upewnić się, czy nie posługuje się unieważnionym lub zawieszonym dokumentem.

Możesz sprawdzić każdy dowód wydany w Polsce — zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.

Jak załatwić sprawę

Kto może sprawdzić, czy dowód jest unieważniony albo zawieszony

Każdy, kto ma profil zaufany (eGo) lub e-dowód. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak skorzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna ci skrzynka ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Co zrobić

  1. Kliknij przycisk Sprawdź dowód osobisty.
  2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kto może sprawdzić, czy dowód jest unieważniony albo zawieszony.
  3. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do serwisu OBYWATEL.GOV.PL.
  4. Wpisz serię i numer dowodu osobistego, który chcesz sprawdzić.
  5. Otrzymasz odpowiedź, czy dowód znajduje się w wykazie zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych.

Pamiętaj, że w wykazie zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych znajdują się tylko prawdziwe dowody, które wydał polski urzędnik, i które zostały unieważnione (na przykład z powodu zagubienia lub kradzieży) lub zawieszone. Dlatego jeśli otrzymasz odpowiedź, że dokument nie został unieważniony lub zawieszony, może to oznaczać, że jest ważny albo że nie został wydany przez polskiego urzędnika.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Odpowiedź otrzymasz natychmiast po wpisaniu serii i numeru dowodu. 

Instytucja wydająca dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Informacje

Uwaga!

Informacje, które otrzymujesz, pochodzą z bazy Systemu Rejestrów Państwowych. Z różnych powodów może się jednak czasem zdarzyć, że nie będą one zgodne ze stanem faktycznym. Aby to wyjaśnić, zgłoś się do swojego urzędu gminy.

Z czego mogą wynikać błędy lub niezgodności?

Dane do rejestrów, które wchodzą w skład Systemu Rejestrów Państwowych, były przekazywane przez kilka tysięcy urzędów oraz instytucji niezależnych od Ministerstwa Cyfryzacji. Instytucje te korzystały z różnych rozwiązań informatycznych, działały także według różnych procedur. Mogło to spowodować, że w niektórych wypadkach dane będą niezgodne ze stanem faktycznym albo ich aktualizacja nastąpi z opóźnieniem. Program pl.ID doprowadził do uspójnienia Systemu Rejestrów Państwowych, poprawy zabezpieczeń przed możliwymi rozbieżnościami oraz podniesienia jakości informacji w nim zawartych. Dzięki temu problemy z poprawnością danych będą występowały znacznie rzadziej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) – art. 74.