mDokumenty. Potwierdzaj tożsamość smartfonem

Chcesz sprawdzić tożsamość innej osoby lub potwierdzić swoją? Możesz to zrobić za pomocą darmowej aplikacji mObywatel na smartfon — wszędzie tam, gdzie do potwierdzenia tożsamości wystarczy dokument ze zdjęciem, na przykład na poczcie, w sklepie, punkcie usługowym. Nawet gdy masz stłuczkę lub podpisujesz z kimś umowę. Z aplikacji skorzystasz również w sklepach i punktach usługowych, które posługują się mWeryfikatorem. Pobierz aplikację i sprawdź, jak działa usługa mTożsamość.

Jak załatwić sprawę

mObywatel to oficjalna rządowa aplikacja na smartfony. Jest bezpłatna. Dzięki niej masz szybki dostęp do elektronicznych dokumentów i usług.

Potrzebujesz pomocy technicznej? Masz kłopot z aplikacją? Zadzwoń pod numer (+42) 253 54 74 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach 7.00-18.00.

Czym jest mTożsamość

mTożsamość to usługa dostępna w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel. Pobierzesz ją bezpłatnie na swój telefon. By ją aktywować, potrzebujesz profilu zaufanego — jeśli go nie masz, załóż online, a potem pobierz aplikację:

Dzięki niej możesz potwierdzić swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie wystarczy:

 • okazać dokument ze zdjęciem oraz
 • nie trzeba mieć dowodu osobistego czy paszportu.

Na przykład na poczcie, siłowni, w sklepie, a także gdy wyrabiasz kartę lojalnościową lub korzystasz z usług medycznych czy hotelarskich.

Możesz też przekazać swoje dane innym użytkownikom aplikacji mObywatel – by potwierdzić swoją tożsamość. Dane możecie wymieniać, wyłącznie jeśli macie aplikacje na smartfonach z tym samym systemem (na przykład Android – Android).

Dzięki mTożsamości możesz przekazać dane na przykład sprzedawcy usług czy recepcjoniście w przychodni. Obsługa klienta może je sprawdzić tradycyjnie (jak każdy inny dokument) lub w aplikacji mWeryfikator. Upoważniona osoba dzięki mWeryfikatorowi zobaczy na swoim smartfonie twoje:

 • imiona i nazwisko,
 • zdjęcie w niskiej rozdzielczości.

Może też sprawdzić ważność twojej mTożsamości.

Z jakich danych korzysta mTożsamość

mTożsamość korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych:

 • imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL — czyli danych z rejestru PESEL,
 • zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument — czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Te dane możesz w każdej chwili wyświetlić na ekranie swojego smartfona.

Przekazać komuś lub pobrać od kogoś — z telefonu na telefon — możesz tylko część tych danych:

 • imiona i nazwisko,
 • zdjęcie w niskiej rozdzielczości,
 • numer dowodu oraz informację, kto go wydał.

Jeśli twoją tożsamość sprawdza osoba korzystająca z aplikacji mWeryfikator, możesz udostępnić jej wyłącznie swoje imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości.Więcej informacji o bezpieczeństwie i wiarygodności danych w mTożsamości znajdziesz w sekcji Bezpieczeństwo i wiarygodność danych.

Kto może korzystać z mTożsamości

Każdy, kto jest pełnoletni i ma:

 • ważny dowód osobisty,
 • profil zaufany (eGo),
 • smartfon, wyposażony w Bluetooth i aparat fotograficzny, z systemem operacyjnym:
  • Android w wersji 6.0 lub nowszej,
  • iOS w wersji 11.0.3 lub nowszej (minimalny model telefonu to iPhone 5s),
 • aktywną aplikację mObywatel,
 • połączenie z internetem.

NIE MOŻESZ korzystać z mTożsamości, jeśli twój zwykły dowód jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży.

Kiedy możesz korzystać z mTożsamości

Dzięki mTożsamości sprawdzisz tożsamość i wymienisz się danymi bez spisywania, skanowania czy fotografowania dowodu osobistego. Wymieniać się danymi możesz tylko z innymi użytkownikami aplikacji mObywatel, których smartfon ma ten sam system operacyjny co twój. Jeśli na przykład ty masz iPhone'a, a inny użytkownik telefon z Androidem — nie wymienicie się danymi.

Swoją tożsamość potwierdzisz również w sklepach, klubach sportowych lub punktach usługowych, które korzystają z aplikacji mWeryfikator — obsługa może wyłącznie pobrać twoje dane, ale nie może ich zapisać.
mWeryfikator nie pozwoli też zrobić zrzutu ekranu z twoimi danymi.

mTożsamość możesz potwierdzić wszędzie tam, gdzie proszą cię o dokument ze zdjęciem. Jednak ta usługa nie zastępuje dowodu osobistego.

Co zrobić, jeśli chcesz:

pobrać aplikację mObywatel na smartfon

Jeśli chcesz korzystać z mTożsamości w aplikacji mObywatel — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

 1. Załóż profil zaufany online — jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Wejdź na stronę sklepu z aplikacjami na swój telefon: Google Play albo App Store.
 3. Wybierz Zainstaluj. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 4. Uruchom aplikację i zaakceptuj regulamin.
 5. Ustal hasło.
 6. Wybierz usługę mTożsamość.
 7. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 8. Aplikacja pobierze i zapisze twoje dane — możesz w każdej chwili wyświetlić je na ekranie swojego smartfona. Szczegóły znajdziesz w sekcji Z jakich danych korzysta mTożsamość.

NIE MOŻESZ aktywować usługi mTożsamość, jeśli twój dowód osobisty jest nieważny.

Aplikację możesz pobrać przez internet w dowolnej chwili. Skorzystasz z niej od razu po zainstalowaniu. W każdej chwili możesz odinstalować aplikację lub usunąć z niej dane (funkcja Dezaktywuj aplikację w menu aplikacji) i unieważnić certyfikat.

pokazać swoje dane na smartfonie

 Uruchom aplikację.

 1. Wpisz hasło.
 2. Wybierz usługę mTożsamość.
 3. Twoje dane wraz z datą ostatniej aktualizacji wyświetlą się od razu — pokaż je osobie, która chce sprawdzić twoją tożsamość.

potwierdzić tożsamość w sklepie, klubie sportowym czy punkcie usługowym

W ten sposób potwierdzisz tożsamość w miejscach, które korzystają z aplikacji mWeryfikator.

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło.
 3. Wybierz usługę mTożsamość.
 4. Wybierz Przekaż.
 5. Wyświetli się okno Potwierdź cel przekazania. Wybierz opcję Jednostronne przekazanie danych i zaakceptuj.
 6. Na ekranie twojego smartfona wyświetli się QR kod — podaj go do zeskanowania obsłudze.
 7. Osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na swoim smartfonie twoje dane  — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji. Może też sprawdzić, czy twój certyfikat online jest aktualny.

Twoje dane nie są zapisywane w smartfonie osoby, która sprawdza twoją tożsamość.

sprawdzić i pobrać dane drugiej osoby

Sprawdźcie, czy korzystacie ze smartfonów z tym samym systemem operacyjnym. Możecie wymieniać dane tylko między dwoma telefonami z Androidem albo dwoma telefonami z iOS.

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło.
 3. Wybierz usługę mTożsamość.
 4. Wybierz Sprawdź.
 5. Włączy się skaner QR kodu.
 6. Potwierdź cel pobrania danych.
 7. Odczytaj kod z telefonu osoby, której dane chcesz pobrać.
 8. Aplikacja automatycznie pobierze, wyświetli i zapisze w twoim telefonie dane drugiej osoby: imiona i nazwisko, zdjęcie w niskiej rozdzielczości, numer dowodu i informację, kto go wydał oraz datę i godzinę pobrania danych. Zobaczysz też status certyfikatu, który gwarantuje bezpieczeństwo i aktualność danych.

Kiedy pobierasz dane drugiej osoby, jednocześnie potwierdzasz swoją tożsamość.

przekazać swoje dane drugiej osobie

Sprawdźcie, czy korzystacie ze smartfonów z tym samym systemem operacyjnym. Możecie wymieniać dane tylko między dwoma telefonami z Androidem albo dwoma telefonami z iOS.

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło.
 3. Wybierz usługę mTożsamość.
 4. Wybierz Przekaż.
 5. Wyświetli się okno Potwierdź cel przekazania. Wybierz opcję Obustronna wymiana danych i zaakceptuj.
 6. Na ekranie twojego smartfona wyświetli się QR kod — daj go drugiej osobie do zeskanowania.
 7. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie celu pobrania danych.
 8. Aplikacja przekaże twoje dane na telefon drugiej osoby — imiona i nazwisko, zdjęcie w niskiej rozdzielczości, numer dowodu i informację, kto go wydał. Zobaczysz też status certyfikatu, który gwarantuje bezpieczeństwo i aktualność danych.

Kiedy przekazujesz swoje dane drugiej osobie, jednocześnie potwierdzasz swoją tożsamość.

zarządzać danymi w mTożsamości

W mTożsamości możesz prosto i szybko:

 • aktualizować swoje dane — na przykład gdy zmieniasz nazwisko (Odśwież dane w menu aplikacji). Dzięki aplikacji masz dostęp do aktualnych danych z rejestrów państwowych — jeszcze zanim odbierzesz nowy dowód,
 • przeglądać historię pobierania danych i pobrane dane oraz certyfikaty bezpieczeństwa (Historia w menu mTożsamości),
 • przeglądać i zastrzegać wydane certyfikaty (Wydane certyfikaty w menu aplikacji),
 • usunąć z aplikacji wszystkie dane razem z hasłem (Dezaktywuj aplikację w menu aplikacji).

skorzystać z pomocy technicznej

Zadzwoń pod numer (+42) 253 54 74 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach 7.00-18.00.

Ile zapłacisz

Aplikacja jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu lub połączenia telefoniczne — według taryfy operatora, z którego usług korzystasz na swoim smartfonie.

Bezpieczeństwo i wiarygodność danych w mTożsamości

Ze względów bezpieczeństwa dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajesz go przy aktywacji aplikacji — jest przypisany do ciebie i twojego telefonu.

Nawet jeśli zgubisz telefon, dane nadal są bezpieczne — chroni je nie tylko zaszyfrowany zapis, ale też zabezpieczenie blokadą telefonu oraz hasło, które wybierasz przy aktywacji aplikacji. Dodatkowo możesz całkowicie zastrzec wydany certyfikat:

 • w aplikacji na innym smartfonie (musisz ją pobrać na inny smartfon),
 • pod numerem (+42) 253 54 74 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach 7.00-18.00.

Niektóre urządzenia z funkcją Bluetooth są podatne na atak złośliwego oprogramowania — nazywa się to podatnością BlueBorne. Dlatego dane w aplikacji są zaszyfrowane tak, by były bezpieczne w każdej sytuacji. Aplikacja ponadto sprawdza, czy telefon jest podatny na taki atak. Jeśli twój telefon wymaga aktualizacji — zobaczysz takie zalecenie przy instalacji aplikacji. Jeśli producent systemu operacyjnego lub twojego telefonu wprowadził odpowiednią aktualizację, warto z niej skorzystać.

Wiarygodność danych innej osoby potwierdza status certyfikatu. Zobaczysz go podczas wymiany danych oraz w historii pobranych danych. Dodatkowo możesz sprawdzić, czy twój certyfikat online jest aktualny — aby to zrobić, wybierz odpowiednią ikonę, która wyświetla się wraz z danymi osoby.

Pamiętaj, że dane, które pobierasz od innego użytkownika za pomocą mTożsamości, podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i prywatności. To oznacza, że nie możesz ich na przykład publikować ani udostępniać innym osobom.

Elementy, które potwierdzają, że dane są wiarygodne, bezpieczne i aktualne:

mTożsamość – dane tożsamości wyświetlone na ekranie smartfona. Zaznaczone elementy: ruchoma, biało-czerwona flaga, godło w postaci hologramu, Orzeł Biały w postaci znaku wodnego, data ostatniej aktualizacji danych.

Zgłoś utratę telefonu

Jeśli twój telefon zaginął lub został skradziony, zgłoś to dostawcy aplikacji. Zadzwoń pod numer (+42) 253 54 74 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach 7.00-18.00.

Dostawca unieważni wszystkie certyfikaty zabezpieczające dane w twoim telefonie. Dzięki temu nikt niepowołany nie będzie miał do nich dostępu.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych i działania mTożsamości znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Publiczna aplikacja mobilna.


Wykonawca: NASK logo przejdź do strony www.nask.pl - link otworzy się w nowym oknie

Informacje

Podstawa prawna

Pamiętaj, że mTożsamość nie jest dowodem osobistym i go nie zastępuje.

 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. nr 243 poz. 1452 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz. 388)