Uzyskaj zasiłek chorobowy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Nie możesz pracować przez wypadek przy pracy? Chorujesz na chorobę zawodową? Możesz dostać zasiłek chorobowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia dwa poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je u płatnika składek . Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (zielony druk) swojemu płatnikowi.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Zwolnienie zawsze musisz zanieść do płatnika składek.

Pozostałe dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.


Jeśli dostaniesz wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA), a twój płatnik składek ma profil elektroniczny na PUE ZUS — nie składasz zwolnienia lekarskiego — trafi ono do płatnika automatycznie. Jeśli twój płatnik nie ma profilu na PUE ZUS — poinformuje cię o tym pisemnie.

Co przygotować

 • zwolnienie lekarskie z pieczątką i podpisem lekarza,
 • jeden z poniższych dokumentów:
  • protokół powypadkowy — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taki protokół przygotuje płatnik składek,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.  

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia dwa poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty u płatnika składek, na przykład u twojego pracodawcy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (zielony druk) swojemu płatnikowi.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Zwolnienie zawsze musisz zanieść do płatnika składek.

Pozostałe dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Jeśli dostaniesz wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA), a twój płatnik składek ma profil elektroniczny na PUE ZUS — nie składasz zwolnienia lekarskiego — trafi ono do płatnika automatycznie. Jeśli twój płatnik nie ma profilu na PUE ZUS — poinformuje cię o tym pisemnie.

Co przygotować

 • zwolnienie lekarskie z pieczątką i podpisem lekarza,
 • jeden z poniższych dokumentów:
  • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje płatnik składek,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.  

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie  wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie  obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (zielony druk) do ZUS.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

 • zwolnienie lekarskie z pieczątką i podpisem lekarza,
 • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b — jeśli masz działalność gospodarczą. Jeśli współpracujesz z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą — zaświadczenie ZUS Z-3b wystawi twój płatnik składek,
 • jeden z poniższych dokumentów:
  • kartę wypadku  — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje dla ciebie ZUS
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.

Jeśli dostaniesz wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) — do ZUS możesz złożyć ten wydruk, druk ZUS Z-3b albo wniosek o zasiłek ZAS-53. Wnioski ZUS Z-3b i ZAS-53 możesz złożyć przez profil PUE ZUS.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek chorobowy

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie  obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (zielony druk) swojemu płatnikowi.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

 • zwolnienie lekarskie z pieczątką i podpisem lekarza,
 • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b — dostaniesz je od płatnika składek,
 • jeden z poniższych dokumentów:
  • kartę wypadku  — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy.Taką kartę przygotuje zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna.
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.  

 Jeśli dostaniesz od lekarza wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) — do ZUS możesz złożyć ten wydruk, druk ZUS Z-3b albo wniosek o zasiłek ZAS-53. Wnioski ZUS Z-3b i ZAS-53 możesz złożyć przez profil PUE ZUS.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia dwa poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu — jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

Jeden z poniższych dokumentów:

 • protokół powypadkowy — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taki protokół przygotuje płatnik składek,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.

Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS i do płatnika składek w formie elektronicznej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia dwa poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu — jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

Jeden z poniższych dokumentów:

 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje płatnik składek,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.

Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS i do płatnika składek w formie elektronicznej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia dwa poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie  obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.


Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu — jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

Jeden z poniższych dokumentów:

 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje dla ciebie ZUS,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową,
 • zaświadczenie na druku ZUS Z-3b albo wniosek o zasiłek ZAS-53. Jeśli współpracujesz z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą — zaświadczenie ZUS Z-3b wystawi twój płatnik składek.

Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu — jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

 • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b — dostaniesz je od płatnika składek — albo wniosek o zasiłek ZAS-53,
 • jeden z poniższych dokumentów:
  • kartę wypadku  — jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy.Taką kartę przygotuje zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna.
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdzi, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.

Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.