Uzyskaj zasiłek chorobowy

Chorujesz i nie możesz pracować? Możesz dostać zasiłek chorobowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie chorobowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy nie jesteś w szpitalu,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku — jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Możesz dostać jedno zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz późniejsze leczenie w domu. Wtedy za dni spędzone w szpitalu dostaniesz 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za dni spędzone w domu — 80%.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (zielony druk) swojemu płatnikowi.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Zwolnienie zawsze musisz zanieść do płatnika składek.

Pozostałe dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Jeśli dostaniesz wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA), a twój płatnik składek ma profil elektroniczny na PUE ZUS — nie składasz zwolnienia lekarskiego — trafi ono do płatnika automatycznie. Jeśli twój płatnik nie ma profilu na PUE ZUS — poinformuje cię o tym pisemnie.

Co przygotować

W większości przypadków wystarczy jedynie zwolnienie lekarskie z pieczątką i podpisem lekarza.

W niektórych przypadkach musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że jesteś w ciąży — jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Ten dokument dostaniesz od płatnika składek.
 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie — jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.

Sprawdź, co zrobić, jeśli dostaniesz zwolnienie od lekarza za granicą

Dopilnuj, żeby w takim zwolnieniu znalazły się poniższe dane:

 • nazwa zakładu leczniczego (na przykład szpitala albo przychodni),
 • imię i nazwisko lekarza,
 • data wystawienia zwolnienia,
 • podpis lekarza,
 • data początkowa i końcowa niezdolności do pracy.

Czy zwolnienie trzeba przetłumaczyć na język polski?

Nie — jeśli zostało wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie, które podpisało z Polską umowę w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Tak — jeśli zostało wystawione w pozostałych państwach. Tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie chorobowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku, za czas, kiedy nie jesteś w szpitalu,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku — jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w jednostce ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (zielony druk) do ZUS.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

 • zwolnienie lekarskie z pieczątką i podpisem lekarza,
 • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b — jeśli masz działalność gospodarczą. Jeśli współpracujesz z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, albo jesteś duchownym — zaświadczenie ZUS Z-3b wystawi twój płatnik składek.

Jeśli dostaniesz wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) — do ZUS możesz złożyć ten wydruk, druk ZUS Z-3b albo wniosek o zasiłek ZAS-53. Wnioski ZAS-53 lub ZUS Z-3b możesz złożyć przez profil PUE ZUS.

W niektórych przypadkach musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że jesteś w ciąży — jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Taką kartę wypełnia ZUS, a jeśli jesteś duchownym — zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna,
 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie — jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.

Sprawdź, co zrobić, jeśli dostaniesz zwolnienie od lekarza za granicą.

Dopilnuj, żeby w takim zwolnieniu znalazły się poniższe dane:

 • nazwa zakładu leczniczego (na przykład szpitala albo przychodni),
 • imię i nazwisko lekarza,
 • data wystawienia zwolnienia,
 • podpis lekarza,
 • data początkowa i końcowa niezdolności do pracy.

Czy zwolnienie trzeba przetłumaczyć na język polski?

Nie — jeśli zostało wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie, które podpisało z Polską umowę w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Tak — jeśli zostało wystawione w pozostałych państwach. Tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie chorobowe,
 • jest na zwolnieniu lekarskim w jednym roku kalendarzowym ponad:
  • 33 dni — jeśli ma do 50 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 50 lat),
  • 14 dni — jeśli ma ponad 50 lat.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy nie jesteś w szpitalu,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku — jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Możesz dostać jedno zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz późniejsze leczenie w domu. Wtedy za dni spędzone w szpitalu dostaniesz 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za dni spędzone w domu — 80%.

Jeśli masz ponad 50 lat — dostaniesz 80% podstawy wymiaru zasiłku za czas, kiedy jesteś w szpitalu, ale tylko od 15 do 33 dnia zwolnienia w roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (zielony druk) swojemu płatnikowi.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Zwolnienie zawsze musisz zanieść do płatnika składek.

Pozostałe dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Jeśli dostaniesz wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA), a twój płatnik składek ma profil elektroniczny na PUE ZUS — nie składasz zwolnienia lekarskiego — trafi ono do płatnika automatycznie. Jeśli twój płatnik nie ma profilu na PUE ZUS — poinformuje cię o tym pisemnie.

Co przygotować

W większości przypadków wystarczy jedynie zwolnienie lekarskie z pieczątką i podpisem lekarza.

W niektórych przypadkach musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że jesteś w ciąży — jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Ten dokument dostaniesz od płatnika składek.
 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie — jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.

Sprawdź, co zrobić, jeśli dostaniesz zwolnienie od lekarza za granicą.

Dopilnuj, żeby w takim zwolnieniu znalazły się poniższe dane:

 • nazwa zakładu leczniczego (na przykład szpitala albo przychodni),
 • imię i nazwisko lekarza,
 • data wystawienia zwolnienia,
 • podpis lekarza,
 • data początkowa i końcowa niezdolności do pracy.

Czy zwolnienie trzeba przetłumaczyć na język polski?

Nie — jeśli zostało wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie, które podpisało z Polską umowę w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Tak — jeśli zostało wystawione w pozostałych państwach. Tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie chorobowe.
 • jest na zwolnieniu lekarskim w jednym roku kalendarzowym ponad:
  • 33 dni — jeśli ma do 50 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 50 lat),
  • 14 dni — jeśli ma ponad 50 lat.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku — jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Możesz dostać jedno zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz późniejsze leczenie w domu. Wtedy za dni spędzone w szpitalu dostaniesz 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za dni spędzone w domu — 80%.

Jeśli masz ponad 50 lat — dostaniesz 80% podstawy wymiaru zasiłku za czas, kiedy jesteś w szpitalu, ale tylko od 15 do 33 dnia zwolnienia w roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu — jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

W większości przypadków nic nie przygotowujesz — twoje zwolnienie trafi do ZUS i do płatnika składek elektronicznie.

W niektórych przypadkach musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że jesteś w ciąży — jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Ten dokument dostaniesz od płatnika składek,
 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie — jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie chorobowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni  — jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy nie jesteś w szpitalu,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku — jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Możesz dostać jedno zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz późniejsze leczenie w domu. Wtedy za dni spędzone w szpitalu dostaniesz 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za dni spędzone w domu — 80%.

Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie  obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w jednostce ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu — jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

Zaświadczenie na druku ZUS Z-3b albo wniosek o zasiłek ZAS-53. Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej. Wnioski ZAS-53 lub ZUS Z-3b możesz złożyć przez profil PUE ZUS.

W niektórych przypadkach musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że jesteś w ciąży — jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Taką kartę wypełnia ZUS, a jeśli jesteś duchownym — zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna,
 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie — jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • ma ubezpieczenie chorobowe.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy nie jesteś w szpitalu,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku — za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku — jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu — jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło — złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) — możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

Dokumenty zanieś:

 • do płatnika — jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • do płatnika albo do oddziału ZUS — jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS — jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Co przygotować

W większości przypadków nic nie przygotowujesz — twoje zwolnienie trafi do ZUS i do płatnika składek elektronicznie.

W niektórych przypadkach musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że jesteś w ciąży — jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
 • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Ten dokument dostaniesz od płatnika składek,
 • dodatkowe zaświadczenie lekarskie — jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku — możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.