Ustal swój kapitał początkowy

Chcesz obliczyć, ile wyniesie twoja emerytura? Najpierw ustal swój kapitał początkowy. Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie albo listownie

Co to jest kapitał początkowy

To odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone przez ciebie albo twojego płatnika składek do 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy nie jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Jest uwzględniany przy obliczaniu tak zwanej nowej emerytury.

Kto może mieć ustalony kapitał początkowy

Każdy, kto:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
 • pracował przed 1 stycznia 1999 roku i miał opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, na przykład przez pracodawcę.

Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika.

Kiedy złożyć wniosek

Jak najszybciej, najpóźniej z wnioskiem o emeryturę. Im szybciej złożysz wniosek, tym lepiej. Wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych. Możesz więc mieć trudności z uzyskaniem dokumentów, które potwierdzają twoje zatrudnienie i wynagrodzenie.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 3. Czekaj na decyzję. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnym oddziale ZUS. Załatwisz sprawę szybciej, jeśli wybierzesz oddział w twoim miejscu zamieszkania. Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) — możesz zarezerwować termin wizyty.


Masz 2 możliwości złożenia wniosku:


 • zanosisz do oddziału ZUS,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • dowód osobisty albo paszport — jeśli zanosisz wniosek do ZUS,
 • wniosek o kapitał początkowy — pobierz i wypełnij albo zrób to w ZUS. Możesz też poprosić o jego spisanie pracownika ZUS. Podasz potrzebne informacje i podpiszesz protokół, który przygotuje pracownik,
 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych — pobierz i wypełnij albo zrób to w ZUS,
 • dokumenty, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe przed 1 stycznia 1999 roku — na przykład okresy służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej. Przygotuj oryginały albo odpisy, które są potwierdzone przez notariusza albo pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym albo doradcą podatkowym,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przed 1 stycznia 1999 roku —  wystawia je pracodawca albo następca pracodawcy,
 • legitymację ubezpieczeniową — jeśli masz w niej uzupełnione przez pracodawcę wpisy o wysokości wynagrodzenia,
 • pisemne pełnomocnictwo — jeśli wniosek składa w twoim imieniu pełnomocnik. Nie ma jednego wzoru takiego pisma. Podaj w nim dane, dzięki którym pracownik ZUS będzie mógł sprawdzić tożsamość pełnomocnika, na przykład jego imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego. Podpisz się na pełnomocnictwie.

Wyjątkowo możesz przygotować ksero poniższych dokumentów — jeśli są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub pracownika ZUS:

 • książeczka wojskowa,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 • wyciągi z akt wystawianych przez urzędy stanu cywilnego,
 • dane z dowodu osobistego „książeczkowego”, na przykład wpisy o zatrudnieniu, o dzieciach.

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz najpóźniej w chwili ustalenia prawa do emerytury.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki (na przykład brakuje dokumentu, który potwierdza okres pracy) — dostaniesz pisemne wezwanie do jego uzupełnienia. ZUS wskaże w nim termin, do którego masz to zrobić. Jeśli tego nie zrobisz — twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Do miesiąca od doręczenia decyzji możesz odwołać się do sądu okręgowego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie zaadresuj do sądu, ale złóż w oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS:

 • zadzwoń pod numer 22 560 16 00,
 • wyślij e-mail na adres cot@zus.pl,
 • idź do najbliższej placówki.

Jeśli wybierzesz kontakt telefoniczny lub e-mailowy — konsultanci ZUS są dostępni w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412)

Przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez PUE ZUS — musisz mieć założone konto na PUE. Sprawdź, jak to zrobić. Przez PUE ZUS możesz złożyć tylko sam wniosek. Pozostałe dokumenty zanosisz albo wysyłasz pocztą do ZUS.

Co to jest kapitał początkowy

To odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone przez ciebie albo twojego płatnika składek do 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy nie jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Jest uwzględniany przy obliczaniu tak zwanej nowej emerytury.

Kto może mieć ustalony kapitał początkowy

Każdy, kto:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
 • pracował przed 1 stycznia 1999 roku i miał opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, na przykład przez pracodawcę.

Kiedy złożyć wniosek

Jak najszybciej, najpóźniej z wnioskiem o emeryturę. Im szybciej złożysz wniosek, tym lepiej. Wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych. Możesz więc mieć wtedy trudności z uzyskaniem dokumentów, które potwierdzają twoje zatrudnienie i wynagrodzenie.

Co zrobić

 1. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS w roli „Ubezpieczony” lub „Świadczeniobiorca”.
 2. Wybierz zakładkę „Dokumenty i wiadomości”, potem kliknij w  „Dokumenty robocze” i „Utwórz nowy”.
 3. Zaznacz albo wyszukaj „Wniosek ZUS Kp-1 Wniosek o ustalenie kapitału początkowego”.
 4. Kliknij „Utwórz dokument”.
 5. Wypełnij wniosek. Twoje dane identyfikacyjne i adresowe, które znajdują się w bazie ZUS, wczytają się automatycznie.
 6. Kliknij „Sprawdź”, żeby zweryfikować wpisane dane. 
 7. Dodaj załączniki.
 8. Kliknij przycisk „Zapisz”, potem „Zamknij” i „Wyślij”.
 9. Wybierz z listy sposób odbioru odpowiedzi z ZUS — elektronicznie przez portal PUE ZUS, pocztą albo w oddziale ZUS — i kliknij „OK”.
 10. Wyświetli się komunikat „Złożenie dokumentu ZUS Kp-1”. 
 11. Podpisz wniosek. Masz dwie możliwości jego podpisania:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 12. Wyświetli się „Podsumowanie zadań”, a potem komunikat, że dokument został wysłany.
 13. Czekaj na informację, czy twój wniosek został przyjęty przez system ZUS. Otrzymasz ją smsem albo e-mailem.
 14. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 15. Zanieś albo wyślij je do ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 16. Czekaj na decyzję ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć dokumenty

W dowolnym oddziale ZUS. Załatwisz sprawę szybciej, jeśli wybierzesz oddział w twoim miejscu zamieszkania. Możesz zarezerwować termin wizyty przez PUE ZUS.


Masz 2 możliwości złożenia dokumentów:


 • zanosisz do oddziału ZUS,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • dowód osobisty albo paszport — jeśli zanosisz dokumenty do ZUS,
 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych — pobierz i wypełnij albo zrób to w ZUS,
 • dokumenty, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe przed 1 stycznia 1999 roku — na przykład okresy służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej. Przygotuj oryginały albo odpisy, które są potwierdzone przez notariusza albo pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym albo doradcą podatkowym,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przed 1 stycznia 1999 roku —  wystawia je pracodawca albo następca pracodawcy,
 • legitymację ubezpieczeniową — jeśli masz w niej uzupełnione przez pracodawcę wpisy o wysokości wynagrodzenia.

Wyjątkowo możesz przygotować ksero poniższych dokumentów — jeśli są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub pracownika ZUS:

 • książeczka wojskowa,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 • wyciągi z akt wystawianych przez urzędy stanu cywilnego,
 • dane z dowodu osobistego „książeczkowego”, na przykład wpisy o zatrudnieniu, o dzieciach.

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz najpóźniej w chwili ustalenia prawa do emerytury. Jeśli został przez ciebie wybrany elektroniczny sposób odpowiedzi — skan decyzji dostaniesz na swoje konto PUE, a oryginał pocztą.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki (na przykład brakuje dokumentu, który potwierdza okres pracy) — dostaniesz pisemne wezwanie do jego uzupełnienia. ZUS wskaże w nim termin, do którego masz to zrobić. Jeśli tego nie zrobisz — twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Do miesiąca od doręczenia decyzji możesz odwołać się do sądu okręgowego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie zaadresuj do sądu, ale złóż w oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS:

 • zadzwoń pod numer 22 560 16 00,
 • wyślij e-mail na adres cot@zus.pl,
 • idź do najbliższej placówki.

Jeśli wybierzesz kontakt telefoniczny lub e-mailowy — konsultanci ZUS są dostępni w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412)