Skorzystaj z rehabilitacji finansowanej przez ZUS

Twoja choroba lub uraz może być przyczyną niezdolności do pracy? Złóż wniosek o rehabilitację finansowaną przez ZUS. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Kto może skorzystać z rehabilitacji finansowanej przez ZUS

Każdy, kto jest ubezpieczony (na przykład pracownik, przedsiębiorca) i zagrożony niezdolnością do pracy oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • otrzymuje zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • dostaje rentę okresową z powodu niezdolności do pracy,
 • nie otrzymuje żadnych świadczeń z ZUS.

Z jakich form rehabilitacji możesz skorzystać

Z rehabilitacji stacjonarnej albo ambulatoryjnej.

Rehabilitacja stacjonarna polega na tym, że cały czas jesteś w ośrodku rehabilitacyjnym (przebywasz poza miejscem zamieszkania).

Rehabilitacja ambulatoryjna polega na tym, że przychodzisz codziennie na zaplanowane zabiegi i konsultacje lekarskie do ośrodka rehabilitacyjnego (nie przebywasz w nim cały czas).

W systemie stacjonarnym możesz skorzystać z rehabilitacji w schorzeniach:

 • narządu ruchu — jeśli na przykład jesteś po urazie (złamaniu, skręceniu), masz bóle kręgosłupa, rwę kulszową, zwyrodnienie lub zapalenie stawów,
 • układu krążenia — jeśli na przykład masz chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, jesteś po zawale serca, po zabiegach angioplastyki, po operacji kardiochirurgicznej,
 • układu oddechowego — jeśli na przykład masz astmę oskrzelową, przewlekłą zaporową chorobę płuc (POChP),  
 • psychosomatycznych — jeśli na przykład masz zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe lub związane z nimi zaburzenia somatyczne,
 • onkologicznych — jeśli jesteś po leczeniu nowotworu piersi,
 • narządu głosu — jeśli na przykład masz chrypkę, przewlekłe zapalenie krtani lub okresowe zaniki głosu — szczególnie, gdy głos jest twoim narzędziem pracy.  

W systemie ambulatoryjnym możesz skorzystać z rehabilitacji w schorzeniach:

 • narządu ruchu,
 • układu krążenia.

Sprawdź wykaz ośrodków rehabilitacyjnych, które współpracują z ZUS.

Ile trwa rehabilitacja

24 dni, ale w zależności od twojej sytuacji może być:

 • przedłużona — na przykład jeśli lekarz uzna, że dzięki temu odzyskasz zdolność do pracy,
 • skrócona  na przykład jeśli wcześniej odzyskasz zdolność do pracy.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek o rehabilitację w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj, aż ZUS wyznaczy ci termin, w którym lekarz orzecznik ZUS zbada cię i stwierdzi, czy możesz skorzystać z rehabilitacji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), możesz zarezerwować termin wizyty w ZUS. Sprawdź, jak założyć konto na PUE ZUS.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnym oddziale ZUS. Załatwisz sprawę szybciej, jeśli wybierzesz oddział zgodnie z miejscem twojego zamieszkania.

Wpisz swój kod pocztowy i sprawdź, gdzie jest twój oddział ZUS.

Dokumenty możesz zanieść do ZUS albo wysłać listownie.

Lekarz może elektronicznie przesłać wniosek o rehabilitację do ZUS. Dzięki temu możesz szybciej załatwić sprawę. Zapytaj lekarza o tę możliwość.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji, zakwaterowania, wyżywienia oraz zwraca koszty dojazdu — koszt biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Co przygotować

 • wniosek o rehabilitację — dostaniesz go od lekarza, który prowadzi twoje leczenie. Lekarz może sam go napisać lub skorzystać ze wzoru wniosku o rehabilitację przygotowanego przez ZUS. Możesz go wydrukować lub poprosić o niego w ZUS i przynieść lekarzowi. Przygotuj swoje dane, które będą potrzebne do wypełnienia wniosku przez lekarza:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu, 
  • adres e-mail,
 • dokumentację medyczną, którą weźmiesz ze sobą na badanie przez lekarza orzecznika ZUS:
  • dokumenty, które potwierdzają rozpoznanie i leczenie schorzenia, przez które jesteś osobą niezdolną do pracy — na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby z przychodni, opisy i wyniki wykonanych badań diagnostycznych: RTG, USG i innych,
  • dokumenty, które dotyczą innych schorzeń — jeżeli je masz,
 • dowód osobisty lub paszport.

Ile będziesz czekać

ZUS rozpatrzy twój wniosek jak najszybciej. Otrzymasz informację o terminie badania u lekarza orzecznika ZUS. Jeśli zdecyduje on, że potrzebna ci rehabilitacja — dostaniesz skierowanie. Termin i miejsce rehabilitacji ustalisz z pracownikiem ZUS. Będziesz czekać na rehabilitację około 8 tygodni.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131 poz. 1457 z późn. zm.)