Skorzystaj z pomocy w opiece nad dziećmi oraz w ich wychowaniu

Chcesz się kogoś poradzić? Masz kłopoty z dzieckiem? Problemy wychowawcze albo w zorganizowaniu opieki po szkole? Może z powodu swojej choroby nie możesz zapewnić mu odpowiedniej pomocy? Dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami? Albo jesteś w trakcie rozwodu, a dzieci to bardzo przeżywają? Poinformowano cię, że nieodpowiednio zajmujesz się dziećmi, że grozi ci ich odebranie i umieszczenie w rodzinie zastępczej?

Warto wtedy poszukać pomocy – sprawdź, jak ją uzyskać.

Informacja o usłudze

Korzyści

Pomoc specjalistów ułatwia rodzinie bieżące funkcjonowanie i zapobiega kryzysom w rodzinie. Podstawowym celem wsparcia jest pomoc w wychowaniu dziecka. Dziecko, jeśli to możliwe, powinno rozwijać się i dorastać w domu.

Wspieranie rodziny polega na:

 • wspólnym pokonywaniu codziennych problemów,
 • pogłębionej pracy z rodziną,
 • pomocy w organizacji opieki nad dziećmi oraz w ich wychowywaniu,
 • pomocy w dostępie do różnego typu usług.

Wspieranie zawsze odbywa się za zgodą rodziny i z jej aktywnym udziałem. Pomoc uwzględnia przede wszystkim własne zasoby rodziny, a także zasoby zewnętrzne. W szczególnych wypadkach o formie wsparcia decyduje sąd rodzinny.

Formy pomocy to:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, na przykład porady pedagogiczne, psychologiczne,
 • terapia – indywidualna i rodzinna,
 • mediacja, na przykład dotycząca rozwodów, relacji z rówieśnikami,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością,
 • pomoc prawna, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego,
 • spotkania rodzin w grupach wsparcia i samopomocowych, które umożliwiają wymianę doświadczeń rodzinom z podobnymi problemami,
 • pomoc asystenta rodziny,
 • pomoc rodziny wspierającej,
 • placówki wsparcia dziennego.

Kto może skorzystać z pomocy

Każda rodzina, która:

 • wychowuje dziecko oraz jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
 • wychowuje dziecko oraz ma trudności związane z wychowaniem i opieką,
 • wychowuje dziecko z niepełnosprawnością,
 • oczekuje dziecka – zwłaszcza jeśli ciąża jest zagrożona.

Skorzystaj z pomocy asystenta rodziny

Potrzebujecie kogoś, kto pomoże waszej rodzinie? Dzięki asystentowi rodziny uzyskacie stabilność i wsparcie.

Korzyści

Asystent wspiera rodziny, które borykają się z problemami w wychowywaniu dzieci. Działa, aby zażegnać kryzys. Jego główne zadanie to wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka, by nie dopuścić do oddzielenia dzieci od rodziców, a jeżeli do tego dojdzie – jako rzecznik rodziny pomaga odzyskać pełną władzę rodzicielską. Stara się pomóc w zapewnieniu rodzinie stabilizacji, tak aby mogła odpowiednio wychowywać dzieci.

Kto może skorzystać z pomocy asystenta

Każda rodzina, która:

 • wychowuje dziecko oraz jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
 • wychowuje dziecko oraz ma trudności związane z wychowaniem i opieką,
 • oczekuje dziecka – zwłaszcza jeśli ciąża jest zagrożona.

Co zrobić

 1. Zgłoś się do urzędu gminy lub instytucji wspierającej rodziny (często jest to ośrodek pomocy społecznej).
 2. Powiedz, że wychowujesz dziecko, potrzebujesz pomocy i chcesz skorzystać z pomocy asystenta rodziny.
 3. Weź udział w wywiadzie środowiskowym. Wywiad poprzedza przyznanie pomocy asystenta rodziny:
 • opowiedz o waszych kłopotach,
 • podaj informacje, które pomogą znaleźć najlepszy sposób na rozwiązanie problemów twojej rodziny.

Jeśli jesteś w ciąży, zwłaszcza trudnej, i potrzebujesz wsparcia, możesz bezpośrednio – bez wywiadu środowiskowego – zgłosić się z wnioskiem o asystenta rodziny do gminy.

Co robi asystent rodziny

 • Pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w innym miejscu, które rodzina wskaże.
 • Opracowuje plan pracy – wspólnie z rodziną i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który przeprowadził wywiad środowiskowy.
 • Udziela pomocy, która poprawia sytuację życiową, na przykład:
  • uczy prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe,
  • pomaga szukać pracy, rozpocząć ją i utrzymać,
  • pomaga złożyć wnioski do odpowiednich instytucji.
 • Koordynuje działania na rzecz kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza gdy ciąża jest powikłana lub zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalną chorobę, która zagraża ich życiu (upośledzenie lub choroba powstały w czasie ciąży lub porodu) – w tej sytuacji nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego.
 • Wspiera w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych.
 • Współpracuje z innymi instytucjami, reprezentuje przed nimi rodzinę. Są to:
  • przedszkole lub szkoła,
  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • rejonowa przychodnia zdrowia (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej),
  • policja,
  • sąd. 

Ile zapłacisz

Pomoc asystenta rodziny jest bezpłatna.

Zapisz dziecko do placówki wsparcia dziennego

Pracujesz i nie masz co zrobić z dzieckiem po lekcjach? Nie masz czasu ani pieniędzy, a chcesz, by w bezpiecznych warunkach spędzało czas pod opieką specjalistów? Chcesz, by rozwijało zainteresowania i miało odrobione lekcje? A może ty i twoje dorastające dziecko nie potraficie ze sobą rozmawiać? Sprawdź, jak zapisać dziecko do odpowiedniej placówki wsparcia dziennego i co ona oferuje. A jeśli twoje dziecko wymaga pomocy specjalistycznej – poszukaj w okolicy specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.

Korzyści

Placówki wsparcia dziennego to świetlice, kluby środowiskowe i ogniska wychowawcze.

Prowadzą wiele działań dla dzieci i młodzieży w ich czasie pozalekcyjnym:

 • opiekują się dziećmi, pomagają im w odrabianiu lekcji,
 • wspierają rodziców i pomagają im w wychowywaniu dzieci,
 • dożywiają dzieci i młodzież,
 • organizują czas wolny dzieciom i młodzieży oraz wypoczynek letni i zimowy, typu kolonie i półkolonie,
 • prowadzą zajęcia, które dostosowują do potrzeb podopiecznych, na przykład:
  • socjoterapeutyczne: poprawiają relacje z rówieśnikami, rodzeństwem, otoczeniem,    
  • terapeutyczne: pozwalają poznać siebie, zrozumieć swoje uczucia i potrzeby, wyrażać je w odpowiedni sposób,
  • korekcyjne i kompensacyjne: wyrównują braki szkolne, motywują do rozwoju,    
  • logopedyczne,
  • uczą zarządzać czasem, systematyczności, odpowiedzialności i poczucia obowiązku.

Pomocy udziela również wychowawca podwórkowy. Bezpośrednio zajmuje się dziećmi w ich środowisku, organizuje im zajęcia na podwórkach, placach zabaw i w innych miejscach.

Kto może skorzystać z placówek

Każde dziecko, którego rodzina:

 • jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
 • ma trudności związane z wychowaniem i opieką,
 • ma problemy w zorganizowaniu opieki nad nim po lekcjach,
 • nie ma wsparcia bliskich w opiece nad dzieckiem.

Co zrobić

 1. Zapytaj, gdzie w twojej gminie są placówki wsparcia dziennego. Taką placówkę może prowadzić powiat, w którym mieszkasz, lub organizacja pozarządowa. Takiej informacji udziela:
 • przedszkole lub szkoła,
 • przychodnia rejonowa, pielęgniarki środowiskowe,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • ośrodek pomocy społecznej,
 • urząd gminy.

2. Wyraź zgodę, by dziecko korzystało z placówki – od jej pracowników dostaniesz szczegółowe informacje o działaniu placówki i zasadach uczestnictwa w zajęciach.

Ile zapłacisz

Zajęcia w placówce wsparcia dziennego są bezpłatne.

Skorzystaj z pomocy rodziny wspierającej

Potrzebujesz pomocy sąsiadów albo zaprzyjaźnionej rodziny? Kogoś z bliskiego otoczenia, kogo znasz prawie od zawsze? Nie radzisz sobie z codziennymi obowiązkami? Szukasz rodziny, która dałaby dobry przykład i umiałaby odpowiedzieć na twoje pytania dotyczące wychowania dzieci? Sprawdź, jak znaleźć rodzinę wspierającą. A jeśli już korzystasz z takiej pomocy – zgłoś to w urzędzie gminy.

Korzyści

Rodzina wspierająca to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka, czyli na przykład sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona, która angażuje się w wasze życie i wam pomaga.

Taka rodzina pomaga pokonać trudności w opiece nad dzieckiem i w wychowywaniu, prowadzić gospodarstwo domowe. Uczy podstawowych ról społecznych. Zajmuje się dzieckiem w czasie wolnym, czasem przygotowuje mu posiłki, zabiera je na spacer czy do kina oraz wspiera w trudnych momentach.

Kto może skorzystać z pomocy

Każda rodzina, która wychowuje dziecko oraz:

 • jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
 • ma trudności związane z wychowaniem i opieką.

Co zrobić, żeby uzyskać pomoc

 1. Zgłoś się do urzędu gminy lub instytucji wspierającej rodziny (często jest to ośrodek pomocy społecznej).
 2. Powiedz, że chcesz skorzystać z pomocy rodziny wspierającej.

Ile zapłacisz

Pomoc rodziny wspierającej jest bezpłatna.

Z rodziną wspierającą gmina zawiera umowę, która umożliwia zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem opieki, na przykład za bilety do kina, przejazdy, żywność i posiłki.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.