Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Jesteś osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Taki wyjazd to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie.

Informacja o usłudze

Dlaczego warto wyjechać na turnus rehabilitacyjny

Dzięki temu:

 • poprawisz swoją sprawność przez rehabilitację dostosowaną do twojego schorzenia,
 • rozwiniesz swoje zainteresowania w trakcie zajęć kulturalnych i sportowych,
 • poznasz nowych ludzi.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu

 • każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i orzeczenie o:
  • stopniu niepełnosprawności,
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • niepełnosprawności — jeśli ma mniej niż 16 lat,
  • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
 • rodzic osoby niepełnosprawnej, która spełnia powyższy warunek — jeśli ta osoba ma mniej niż 18 lat.

Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna — można też starać się o dofinansowanie dla opiekuna.

Osoba, która ma być opiekunem, musi spełnić poniższe warunki:

 • nie jest w kadrze na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,
 • ma więcej niż 18 lat, 
 • ma 16-18 latjeśli jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania

 1. Wybierz turnus rehabilitacyjny. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wybrać ośrodek i organizatora turnusu rehabilitacyjnego.
 2. Jeśli organizator nie wymaga zaliczki — zarezerwuj od razu wybrany turnus. Jeśli jej wymaga — poczekaj aż uzyskasz dofinansowanie i otrzymasz informację, że możesz jechać na ten turnus.
 3. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Złóż wniosek o dofinansowanie do turnusu w centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 5. Czekaj na list z informacją, czy dostaniesz dofinansowanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 6. Złóż informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w centrum pomocy rodzinie. Masz na to 30 dni od otrzymania listu albo, jeśli turnus zaczyna się wcześniej — do 21 dni przed turnusem.
 7. Do 7 dni centrum pomocy rodzinie sprawdzi ośrodek i organizatora turnusu i przekaże ci informację, czy możesz pojechać na wybrany turnus. Jeśli nie — wybierz inny ośrodek i organizatora. Złóż wtedy nową informację o wyborze turnusu.
 8. Zapisz się na wybrany turnus i zapłać. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.

Jak wybrać ośrodek i organizatora turnusu rehabilitacyjnego

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Wybierz więc ośrodek i organizatora, który oferuje turnus dla osób z twoimi schorzeniami.

Skorzystaj z centralnej bazy ośrodków i centralnej bazy organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Dzięki temu możesz wyszukać wyjazd według wybranych kryteriów, na przykład rodzaju schorzenia czy adresu.

Jeśli chcesz zapytać o ośrodek i organizatora turnusu — skontaktuj się z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Pracownicy takiego centrum sprawdzą, czy wybrany przez ciebie turnus będzie dla ciebie odpowiedni.

Ile zapłacisz

Cena turnusu zależy od organizatora. Jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie — możesz zapłacić mniej. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku i twojej sytuacji dochodowej. Centrum pomocy rodzinie obliczy je dla ciebie.

Jeśli chcesz — sprawdź, jak obliczyć wysokość dofinansowania

Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia — jeśli:
  • masz znaczny stopień niepełnosprawności,
  • jesteś dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat,
  • masz 16-24 lata, uczysz się i nie pracujesz,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia — jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia — jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia — jeśli jesteś osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

Na przykład twój przeciętny miesięczny dochód w maju 2016 roku wynosił 1800 zł, masz lekki stopień niepełnosprawności i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe. Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2016 roku to 4181,49 zł, więc twój miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, bo 4181,49 zł x 50% = 2090,70 zł. Dostaniesz więc 1045 zł dofinansowania, bo 4181,49 zł x 25% = 1045 zł.


Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe, wyższy niż 65% przeciętnego wynagrodzenia — dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki. Na przykład twój przeciętny miesięczny dochód w maju 2016 roku wynosił 2500 zł, masz umiarkowany stopień niepełnosprawności i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe.  Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2016 roku to 4181,49 zł, więc twój miesięczny dochód przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, bo 4181,49 zł x 50% = 2090,70 zł. Twoje dofinansowanie trzeba więc pomniejszyć o 409,30 zł, bo 2500 zł − 2090,70 zł = 409,30 zł. Osoba, która nie przekroczyłaby 2090,70 zł, dostałaby 1129 zł dofinansowania, bo 4181,49 zł x 27% = 1129 zł. Dostaniesz więc 720 zł dofinansowania, bo 1129 zł − 409,30 zł = 720 zł.


Jeśli jednak twoja sytuacja materialna albo losowa jest trudna — złóż w centrum pomocy rodzinie wniosek, w którym wyjaśnisz swoją sytuację. Możesz wtedy dostać dofinansowanie bez pomniejszenia. Kwota dofinansowania dla ciebie i dla opiekuna — jeśli płacisz za jego udział w turnusie — może też wtedy zostać podwyższona do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Powiatowe centra pomocy rodzinie mają określoną kwotę na dofinansowania. Dlatego też może się zdarzyć, że choć spełniasz wszystkie warunki, nie dostaniesz dofinansowania. Najpierw środki są rozdzielane dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób w wieku do 16 lat albo 24 lat — jeśli te osoby uczą się i nie pracują.

Nie możesz dostać dofinansowania większego niż faktyczny koszt turnusu.

Dofinansowanie możesz dostać tylko raz w roku kalendarzowym.

Gdzie złożyć wniosek

W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania. Skorzystaj z wyszukiwarki takich centrów. Masz trzy możliwości złożenia wniosku:

 • zanieś osobiście do centrum,
 • poproś opiekuna o zaniesienie do centrum,
 • przez organizatora turnusu — jeśli daje taką możliwość.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Do 10 dni od złożenia wniosku centrum pomocy rodzinie sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek będzie niekompletny — dostaniesz list z prośbą o jego uzupełnienie. Jeśli będzie kompletny — zostanie rozpatrzony do 30 dni. Dostaniesz list z informacją o wysokości dofinansowania albo z wyjaśnieniem odmowy jego przyznania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity — Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694 z późn. zm.)