Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Chcesz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)? A może chcesz sprawdzić, czy twój pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń? Pamiętaj, że wiele takich spraw możesz załatwić przez internet. Wystarczy, że założysz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i potwierdzisz swoją tożsamość.

Informacja o usłudze

Kto może skorzystać z PUE

 • osoby ubezpieczone (na przykład pracownicy, zleceniobiorcy),
 • płatnicy składek (na przykład: pracodawcy, osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą),
 • lekarze,
 • inni świadczeniobiorcy (na przykład emeryci i renciści).
Płatnik składek
to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Jak potwierdzić tożsamość zakładając konto na PUE

Masz dwie możliwości:

 • podczas zakładania konta — poprzez profil zaufany (eGo) albo certyfikat kwalifikowany — jeśli masz. Wówczas nie jest potrzebne dodatkowe potwierdzenie tożsamości,
 • podczas wizyty w placówce ZUS — jeśli nie masz profilu zaufanego ani certyfikatu kwalifikowanego.

Pamiętaj, że potwierdzenie twojej tożsamości jest konieczne ze względu na ochronę twoich danych osobowych. 

Co możesz zrobić na PUE

Na PUE możesz załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym:

 • złożyć wybrane wnioski do ZUS i otrzymać na nie odpowiedź,
 • umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS,
 • sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń,
 • sprawdzić składki, które ZUS przekazuje do OFE (na przykład kwotę składki), 
 • obliczyć prognozowaną wysokość emerytury,
 • sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie,
 • sprawdzić dane osób, które zgłaszasz do ubezpieczeń oraz zobaczyć zestawienia deklaracji i wpłat — jeśli jesteś pracodawcą,
 • stworzyć i złożyć dokumenty rozliczeniowe — jeśli jesteś pracodawcą, który zgłasza do ubezpieczeń do 100 osób,
 • zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych — jeśli jesteś pracodawcą, który zgłasza do ubezpieczeń do 100 osób,
 • złożyć wniosek i otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • wystawiać niektóre zaświadczenia i przeglądać wystawione przez ciebie zwolnienia lekarskie — jeśli jesteś lekarzem.

Aby skorzystać z PUE, załóż konto. Aby podpisywać dokumenty do ZUS i odbierać odpowiedzi, załóż profil zaufany lub kup certyfikat kwalifikowany.

Odwiedź Platformę Usług Elektronicznych

Informacje