Niepełnosprawni - portal informacyjny

Chcesz dowiedzieć się, jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami? A może jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić taką osobę? Wszystkie informacje na temat praw osób z niepełnosprawnościami oraz wiele innych znajdziesz na portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niepelnosprawni.gov.pl.

Informacja o usłudze

Do kogo skierowany jest portal

Do osób zainteresowanych sytuacją prawną osób z niepełnosprawnościami, czyli:

 • osób z niepełnosprawnościami,
 • ich opiekunów,
 • pracodawców,
 • osób z niepełnosprawnościami, które pracują,
 • osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą działalność gospodarczą.

Jakie informacje znajdziesz na portalu

 • czym jest niepełnosprawność,
 • aktualne przepisy prawa, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami,
 • dokumenty międzynarodowe, które dotyczą problematyki niepełnosprawności (między innymi Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami),
 • procedury orzekania o stopniu niepełnosprawności, 
 • prawa i ulgi dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce,
 • uprawnienia pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami,
 • uprawnienia pracowników z niepełnosprawnościami,
 • uprawnienia osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • statystyki, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami(między innymi w takich dziedzinach jak edukacja, rynek pracy, kultura, turystyka i sport),
 • informacje o radach i zespołach działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • informacje z zakresu Projektowania Uniwersalnego, czyli projektowania usług, produktów i otoczenia, które są dostępne dla możliwie najszerszej liczby użytkowników bez względu na ich ograniczenia.

Wszystkie te informacje znajdziesz w jednym miejscu.

Na portalu możesz również zadawać pytania. Odpowiedź dostaniesz e-mailem albo listownie tak, jak wybierzesz.

Odwiedź portal